Bevidst sundhed

23 mar

Bevidst sundhed er sundhed på den sunde måde.

Bevidst sundhed er at forholde sig bevidst til, hvad sundhed er, og hvad sundhed ikke er. Sundhed er velvære og livskraft. Sundhed er at have det så godt som muligt – fysisk, mentalt og socialt. Bevidst sundhed er at være bevidst om, hvordan man har det, og hvordan forskellige faktorer påvirker, hvordan man har det nu og i fremtiden. Sundhed er den kraft, der giver lyst og energi til liv, udfoldelse og vækst.

Sundhed er ikke manisk energi, hyperaktivitet, skønhed, mode, præstationsræs, religion, syndsforladelse, regler, afsavn, lidelse og hårdt arbejde, selvom sundhed ofte bliver forvekslet med det eller fremstillet sådan i medierne. Sundhed er heller ikke fravær af træthed eller grimhed. Sundhed er også noget andet end raskhed og fravær af sygdom. Sundhed omfatter, hvordan man forholder sig til sygdom, så man kan f.eks. godt være sund og syg samtidig. At have en høj grad af sundhed betyder ikke, at man aldrig bliver syg, ligesom man kan være både træt og grim, mens man er meget sund.

Bevidst sundhed er en menneskelig og helhedsorienteret tilgang til sundhed med fokus på selve bevidstheden som den centrale ressource i mennesker, der ønsker at pleje eller forbedre deres sundhed. Det er en almen menneskelig evne at kunne blive bevidst. Evnen kan udvikles ved at øve sig på og beslutte sig for at være bevidst om at være bevidst – igen og igen – hver eneste dag. Evnen kan også udvikles metodisk og systematisk ved hjælp af mindfulness.

Bevidst sundhed styrker den enkelte til at blive aktør i eget liv og egen sundhed. Den enkelte bliver kompetent til at tage ansvar og træffe bevidste valg om egen sundhed. Mange politikere m.fl. taler for, at befolkningen skal træffe bevidste valg om sundhed. Hvis det skal fungere i praksis, så skal der fokus på selve bevidstheden. Så længe bevidstheden bliver taget for givet, så er det autopiloten, der styrer. Autopiloten fastholder vanerne og gør, at man bliver en slags robot, der reagerer blindt på påvirkninger fra omverdenen.

Bevidst sundhed sætter viden og metoder om sundhed i forhold til bevidsthed og livsanskuelse – ikke kun for at perspektivere, men især for at skabe sundere sundhed helt konkret.

Helhedssyn er centralt i bevidst sundhed. Det omfatter bevidsthed om balancer og samspil mellem de forskellige sundhedskomponenter. Den enkeltes sundhed er som en kæde, der ikke er stærkere end det svageste led. Bevidst sundhed omfatter, at man undersøger hele kæden og styrker de svageste led – i stedet for at gøre de i forvejen stærke led endnu stærkere.
Finger og ringe i vandet

2 Responses to “Bevidst sundhed”

  1. Michael Høgsbro 23. marts 2015 at 15:12 #

    BUM! Bevidsthed og Helhedssyn. God, kort og kraftfuld artikel, godt skrevet Per Brændgaard. Den låner og deler jeg da lige videre… 😉

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.