Visdomsord

En samling af citater og visdomsord der siger lidt om min tilgang til sundheden, arbejdet og livet.

Top 10 citater

 1. “Gå ikke, hvor stien kan føre hen, gå i stedet hvor der ikke er nogen sti og efterlad et spor.”
  Ralph Waldo Emerson (1803-1882)
 2. ”Hvis du vil forbedre dig, så vær parat til at blive opfattet som fjollet og dum.”
  Epiktet (55-135)
 3. ”Al sandhed flyder gennem tre stadier. Først bliver det latterliggjort. Dernæst kommer der voldsom modstand. Til sidst bliver det accepteret som selvindlysende.”
  Arthur Schopenhauer (1788-1860)
 4. ”At pleje helbredet med en regel, der er for streng, er en opslidende sygdom.”
  François de La Rochefoucauld (1613-1680)
 5. “Ingen mand træder nogensinde i den samme flod to gange, for det er aldrig den samme flod, og det er aldrig den samme mand.”
  Heraklit (535-475 f.v.t.)
 6. “Kærlighed er det eneste, der vokser, jo mere man ødsler med det.”
  Ricarda Huch (1864-1947)
 7. “Det bedste er det godes fjende.”
  Voltaire (1694-1778)
 8. ”Vi kan ikke gøre store ting på denne jord; kun små ting med stor kærlighed.”
  Moder Teresa (1910-1997)
 9. “The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.”
  Edmund Burke (1729-1797)
 10. “If everybody loves you, something is wrong. You can’t please everybody.”
  Paulo Coelho (1947-)

Alle citater

“As long as you keep getting up in the morning and as long as you keep getting up when you fall down, you’re always going to make at least one step forward.”
– Wilmer Valderrama

”Den virkelige opdagelsesrejse består ikke i at søge nye landskaber. Den består i at have nye øjne på det, man ser.”
Marcel Proust

“Kærlighed er det eneste, der vokser, jo mere man ødsler med det.”
Ricarda Huch (1864-1947)

“Og han kaldte atter skaren til sig og sagde: »Hør mig, alle sammen, og forstå: Der er intet, som kommer ind i et menneske udefra, der kan gøre det urent, men det er det, som kommer ud af et menneske, der gør et menneske urent. Har nogen ører at høre med, skal han høre!«
Da han var kommet inden døre, væk fra skaren, spurgte hans disciple ham om lignelsen. Og han sagde til dem: »Så er da også I uforstandige? Fatter I ikke, at alt det, som kommer ind i et menneske udefra, ikke kan gøre det urent? For det kommer ikke ind i hjertet, men ned i maven, og det kommer ud igen.« Dermed erklærede han al slags mad for ren.”
Jesus, Markusevangeliet 7:14-19

“Start by doing what’s necessary, then do what’s possible. And suddenly you are doing the impossible.”
Francis of Assisi

“Every animal is sad after coitus except the human female and the rooster.”
Galen (129-216)

”Play is the highest form of research”.
Einstein

“Enjoy the little things, for one day you may look back and realize they were the big things.”
Robert Brault

“Nyd de små ting, for en dag vil du måske se tilbage og indse, at de var de store ting”.
Robert Brault

“Find what you love and let it kill you.”
Charles Bukowski (1920-1994)

“We need 4 hugs a day for survival. We need 8 hugs a day for maintenance. We need 12 hugs a day for growth.”
Virginia Satir (1916-1988)

”At være tilfreds med lidt er den største visdom.”
Akhnaton (-1334 f.v.t.)

“En skorpe spist i fred er bedre end en banket spist i frygt.”
Æsop (620-564 f.v.t.)

”Udret det store ved en række af små handlinger.”
Tao Te Ching (5. århundrede f.v.t.)

“Den, der ved, at han har nok, er rig.”
Tao Te Ching (5. århundrede f.v.t.)

”En rejse på tusind mil må begynde med det første skridt.”
Lao Tzu (570-490 f.v.t.)

”Den, der ved, at nok er nok, vil altid have nok”.
Lao Tzu (570-490 f.v.t.)

“Den, der ved, taler ikke. Den, der taler, ved ikke.”
Lao Tzu (570-490 f.v.t.)

”At holde kroppen ved godt helbred er en pligt… ellers er vi ikke i stand til at holde vores sind stærkt og klart.”
Siddharta Gautama Buddha (563-483 f.v.t.)

”En kande fyldes en dråbe ad gangen.”
Siddharta Gautama Buddha (563-483 f.v.t.)

”Det er bedre at rejse godt end at ankomme.”
Siddharta Gautama Buddha (563-483 f.v.t.)

“Tro ikke på noget, blot fordi du har hørt det. Tro ikke på noget, blot fordi det er omtalt og rygtet blandt mange. Tro ikke på noget, fordi det står skrevet i dine religiøse bøger. Tro ikke på noget alene på grund af autoriteten hos dine lærere og ældster. Tro ikke på traditioner, fordi de er blevet givet videre gennem mange generationer. Men når du efter iagttagelse og analyse finder noget, der stemmer overens med fornuft og er til gavn og fordel for en og alle, så accepter det og lev op til det.”
Siddharta Gautama Buddha (563-483 f.v.t.)

”Dvæl ikke ved fortiden, drøm ikke om fremtiden, koncentrér sindet på det nuværende øjeblik.”
Siddharta Gautama Buddha (563-483 f.v.t.)

”Sejren fostrer had, for den besejrede er ulykkelig”
Siddharta Gautama Buddha (563-483 f.v.t.)

“Før du begiver dig ud på en hævnrejse, grav to grave”.
Konfutse (551-479 f.v.t.)

“Ingen mand træder nogensinde i den samme flod to gange, for det er aldrig den samme flod, og det er aldrig den samme mand.”
Heraklit (535-475 f.v.t.)

”Intet varer ved, pånær forandring.”
Heraklit (535-475 f.v.t.)

”Alting flyder.”
Heraklit (535-475 f.v.t.)

”Det menneske, der kaster alle lyster af sig og lever befriet for alle bånd… opnår fred”
Bhagavad Gita (sidste halvdel af 1. årtusinde f.v.t.)

“Den, der søger, skal finde.”
Sofokles (497-406 f.v.t.)

”Mennesker tror kun på, hvad de selv oplever.”
Empedokles (490-430 f.v.t.)

”Mennesket er altings målestok.”
Protagoras (490-420 f.v.t.)

”Visdom begynder med undren.”
Sokrates (470-399 f.v.t.)

”Du skal spise for at leve; ikke leve for at spise.”
Sokrates (470-399 f.v.t.)

”Resten af verden lever for at spise, mens jeg spiser for at leve.”
Sokrates (470-399 f.v.t.)

”Et liv uden selvransagelse er ikke umagen værd.”
Sokrates (470-399 f.v.t.)

“Den eneste sande visdom er at vide, at du intet ved.”
Sokrates (470-399 f.v.t.)

”Lad din mad være din medicin, og din medicin være din mad.”
Hippokrates (460-370 f.v.t.)

“For meget af alt er imod naturen.”
Hippokrates (460-370 f.v.t.)

“Hvis vi kunne give hvert individ den rette mængde næring og motion, ikke for lidt og ikke for meget, så ville vi have fundet den sikreste vej til sundhed.”
Hippokrates (460-370 f.v.t.)

“Det er meget vigtigere at vide, hvilken person sygdommen har, end at vide hvilken sygdom personen har.”
Hippokrates (460-370 f.v.t.)

“Gør en vane ud af to ting: at hjælpe; eller i det mindste ikke at gøre skade.”
Hippokrates (460-370 f.v.t.)

“At gøre ingenting er også et godt middel.”
Hippokrates (460-370 f.v.t.)

“Gang er menneskets bedste medicin.”
Hippokrates (460-370 f.v.t.)

”Filosofi begynder med undren”
Platon (428-348 f.v.t.)

”Ord skal være i overensstemmelse med handlinger.”
Platon (428-348 f.v.t.)

“Vi kan let tilgive et barn, der er bange for mørket. Den virkelige tragedie i livet er, når mænd er bange for lyset.”
Platon (428-348 f.v.t.)

”Nydelse i arbejdet skaber perfektion.”
Aristoteles (384-322 f.v.t.)

”Det, vi skal lære, før vi kan gøre det, lærer vi ved at gøre det.”
Aristoteles (384-322 f.v.t.)

”Godt begyndt er halvt fuldendt.”
Aristoteles (384-322 f.v.t.)

”Lykke er ikke et mål, vi når for enden af livets vej – det er selve den måde, vi lever vores liv på.”
Aristoteles (384-322 f.v.t.)

”Vi er, hvad vi bliver ved med at gøre. Succes er derfor ikke en handling, men en vane.”
Aristoteles (384-322 f.v.t.)

”Hvad er det værende?”
Aristoteles (384-322 f.v.t.)

”Mennesket er af naturen et politisk dyr”
Aristoteles (384-322 f.v.t.)

”Sindets energi er livets essens.”
Aristoteles (384-322 f.v.t.)

”Herre, gør mig kysk, men ikke endnu”
Augustin (354-430 e.v.t.)

”Intet er nok for den, der synes, at nok er for lidt.”
Epikur (341-270 f.v.t.)

“Den filosofi, der ikke hindrer nogen lidelse, er falsk”.
Epikur (341-270 f.v.t.)

”Hvis et menneske søger noget ud over det gode liv, så er det ikke mere det gode liv, han søger”
Plotin (204-270)

“Ingen kan give dig bedre råd end dig selv.”
Cicero (106-43 f.v.t.)

”Hvad der er mad for en, er bitter gift for andre.”
Lucretius (99-55 f.v.t.)

“Den største rigdom er sundhed.”
Virgil (70-19 f.v.t.)

”Visdom er ikke visdom, når den kommer fra bøger alene.”
Horace (65-27 f.v.t.)

”Elsk jeres fjender, gør godt mod dem, der hader jer.”
Jesus (4 f.v.t.-30 e.v.t.)

”Så bekymr dig ikke om i morgen, for i morgen har sine egne bekymringer. I dags besvær er nok for i dag.”
Jesus (4 f.v.t.-30 e.v.t.)

“For det, som kommer ind i jeres mund, vil ikke gøre jer urene; men det som kommer ud af jeres mund, det vil gøre jer urene.”
Jesus (4 f.v.t.-30 e.v.t.)

“Du skal elske din næste som dig selv.”
Jesus (4 f.v.t.-30 e.v.t.)

“Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne?”
Jesus (4 f.v.t.-30 e.v.t.)

”Der er kun én vej til glæde, og det er at holde op med at bekymre sig om ting, som er udenfor vores påvirkning.”
Epiktet (55-135)

”Øv dig for himlens skyld først på de små ting; og fortsæt så til de større.”
Epiktet (55-135)

”Hvis man træder over mådeholdets grænser, så fornøjer de største nydelser ikke længere.”
Epiktet (55-135)

”Hvis du vil forbedre dig, så vær parat til at blive opfattet som fjollet og dum.”
Epiktet (55-135)

”Det er umuligt at begynde at lære det, man allerede tror, man ved.”
Epiktet (55-135)

”Det er ikke, hvad der hænder for dig, men hvordan du responderer på det, som har betydning.”
Epiktet (55-135)

”Gør bedst brug af det, der er inden for dit råderum, og tag resten som det kommer.”
Epiktet (55-135)

”Ingen stor ting er skabt pludselig.”
Epiktet (55-135)

”Prædk ikke for andre, hvad de skal spise, men spis som det bekommer dig, og vær stille.”
Epiktet (55-135)

“Kun de uddannede er frie.”
Epiktet (55-135)

“Vi har to ører og en mund, så vi kan lytte dobbelt så meget, som vi taler.”
Epiktet (55-135)

“Lær først meningen af det, du siger, og tal så.”
Epiktet (55-135)

“Tålmodighed er følgesvend til visdom.”
Augustine (354-430)

”For af alle ulykker er den største ulykke dog engang at have været lykkelig”
Boethius (480-524)

“If I had but two loaves of bread, I would sell one and buy hyacinths, for they would feed my soul.”
Muhammed (570-632)

“Ude på den anden side af idéer om rigtigt og forkert, er der et felt. Jeg vil møde dig der.”
Jalal ad-Dīn Muhammad Rumi (1207-1273)

“Sælg din dygtighed og køb forvirring.”
Jalal ad-Dīn Muhammad Rumi (1207-1273)

“Stilhed er Guds sprog, alt andet er dårlig oversættelse.”
Jalal ad-Dīn Muhammad Rumi (1207-1273)

”Din opgave er ikke at søge kærligheden, men blot at søge og finde alle barriererne inden i dig, som du har bygget imod den.”
Jalal ad-Dīn Muhammad Rumi (1207-1273)

”Man kender en sjæl på dens handlinger”
Thomas Aquinas (1225-1274)

”Der eksisterer kun det nuværende øjeblik… et Nu som altid og uden ende er nyt i sig selv. Der er ikke noget i går eller noget i morgen, men kun Nu, som det var for tusind år siden, og som det vil være tusind år frem i tiden.”
Meister Eckhart (1260-1328)

”Man skal undgå at forudsætte unødvendige elementer”
William Occam (1285-1347)

”Alt er giftigt. Det er kun et spørgsmål om dosis.”
Paracelsus (1493-1541)

“Gør sult til din sovs, som en medicin for sundhed.”
Thomas Tusser (1524-1580)

“In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present.”
Francis Bacon (1561-1626)

“Nothing comes from doing nothing.”
William Shakespeare (1564-1616)

”Vær tålmodig med alt, men vær især tålmodig med dig selv.”
St. Francis de Sales (1567-1622)

“No man is an Island, entire of itself; every man is a piece of the Continent, a part of the main; if a clod be washed away by the sea, Europe is the less, as well as if a promontory were, as well as if a manor of thy friends or of thine own were; any man’s death diminishes me, because I am involved in Mankind; And therefore never send to know for whom the bell tolls; It tolls for thee.”
John Donne (1572 – 1631)

”Den sunde fornuft er den mest udbredte vare i verden, for alle mennesker er overbevist om selv at have masser af den”
René Descartes (1580-1666)

”Om alt bør der tvivles.”
René Descartes (1596-1650)

”At pleje helbredet med en regel, der er for streng, er en opslidende sygdom.”
François de La Rochefoucauld (1613-1680)

“En klog mand tænker, at det er mere fordelagtigt ikke at gå ind i kampen end at vinde.”
François de La Rochefoucauld (1613-1680)

“Ligesom det er karakteristisk for stor forstand at sige meget med få ord, så har lille forstand åbenbart gaven at tale meget og sige ingenting.”
François de La Rochefoucauld (1613-1680)

“Få mennesker har visdommen til at foretrække den kritik, der ville gøre dem godt, fremfor den ros, der bedrager dem.”
François de La Rochefoucauld (1613-1680)

“Det er lettere at være klog på andres vegne end for os selv.”
François de La Rochefoucauld (1613-1680)

“Det er lettere at kende mennesker generelt end det enkelte menneske.”
François de La Rochefoucauld (1613-1680)

“Som regel roser vi kun for at blive rost.”
François de La Rochefoucauld (1613-1680)

“Vi er nogle gange lige så forskellige fra os selv, som vi er fra andre.”
François de La Rochefoucauld (1613-1680)

“Den ene ting, som mennesker er mest villige til at give, er deres råd.”
François de La Rochefoucauld (1613-1680)

“Man tilgiver i det omfang, at man elsker.”
François de La Rochefoucauld (1613-1680)

“Man er aldrig så heldig eller så uheldig, som man forestiller sig.”
François de La Rochefoucauld (1613-1680)

“Selv-interesse gør nogle mennesker blinde og andre skarpsynede.”
François de La Rochefoucauld (1613-1680)

“Trangen til at virke klog forhindrer os ofte i at være det.”
François de La Rochefoucauld (1613-1680)

“Beware, so long as you live, of judging men by their outward appearance.”
Jean de la Fontaine (1621-1695)

“Man skal spise for at leve, ikke leve for at spise.”
Moliére (1622-1673)

”Man kan ikke sætte sig op mod naturen, den bevarer en fast og uforanderlig orden”
Benedict Spinoza (1632-1677)

”Mennesket skuffes, hvis det tror om sig selv, at det er frit”
Benedict Spinoza (1632-1677)

”Naturen gør aldrig noget uden grund – eller af dårlige grunde”
John Locke (1632-1704)

”Intet menneskes viden rækker ud over erfaringen”
John Locke (1632-1704)

”Nye meninger er altid mistænkelige og ydes modstand alene af den grund, at de endnu ikke er almindeligt udbredte”
John Locke (1632-1704)

”Alle mennesker kan fejle, og de fleste er, af forskellige grunde som f.eks. lidenskaber eller fristelser, tilbøjelige til at gøre det”John Locke (1632-1704)

”Der findes to slags sandheder: Fornufts-sandheder og faktiske sandheder”
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)

”Det er en af de vigtigste og bedst efterprøvede grundsætninger, at naturen ikke gør spring. Dette har jeg kaldt Kontinuitetens Lov.”
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)

”Det er det overflødige, der er nødvendigt”
Voltaire (1694-1778)

“Intet ville være mere kedeligt end at spise og drikke, hvis Gud ikke havde gjort det til både en fornøjelse og en nødvendighed.”
Voltaire (1694-1778)

“Kunsten i medicin er at underholde patienten, mens naturen kurerer sygdommen.”
Voltaire (1694-1778)

“Det bedste er det godes fjende.”
Voltaire (1694-1778)

”Afstanden har ingen betydning; det er kun det første skridt, der tæller.”
Marie Anne de Vichy-Chamrond (1697-1780)

”Den, der har tålmodighed, kan få, hvad han vil.”
Benjamin Franklin (1706-1790)

“Intet er mere ødelæggende for sundheden end at pleje den for meget.”
Benjamin Franklin (1706-1790)

“Pas på den hobby, der spiser.”
Benjamin Franklin (1706-1790)

“Health is merely the slowest possible rate at which one can die”
Samuel Johnson (1709-1784)

”Tingenes skønhed findes i beskueren selv”
David Hume (1711-1776)

”Det er vanen, der fører os så storartet gennem livet”
David Hume (1711-1776)

”Fornuften er lidenskabernes slave”
David Hume (1711-1776)

“Fornuft er, og bør kun være, slaven af lidenskaberne.”
David Hume (1711-1776)

“Det er ikke fornuft, der er livets guide, men vane.”
David Hume (1711-1776)

”Tålmodighed er bitter, men dens frugt er sød.”
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

”Mennesket fødes frit, men befinder sig overalt i lænker”
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778

”Oprindeligt er det intet ondt skabt i menneskets hjerte”
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

”Det sociale menneske lever konstant uden for sig selv”
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

”Frihed, lighed og broderskab”
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

”Mennesket er af naturen godt og elsker retfærdighed og orden”
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

”Det første skridt mod filosofi er skepsis”
Diderot (1713-1784)

“Erfaring uden teori er blind, men teori uden erfaring er ikke andet end intellektuel leg.”
Immanuel Kant (1724-1804)

”Det er hævet over enhver tvivl, at al vores viden begynder med erfaring.”
Immanuel Kant (1724-1804)

”Lev dit liv, som om hver af dine handlinger skulle blive en universel lov.”
Immanuel Kant (1724-1804)

”Videnskab er organiseret viden. Visdom er organiseret liv.”
Immanuel Kant (1724-1804)

”At være er at gøre.”
Immanuel Kant (1724-1804)

”Når vi siger ’det hele’, kan det kun forstås i sammenligning med noget andet”
Immanuel Kant (1724-1804)

“The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.”
Edmund Burke (1729-1797)

“Reading without reflecting is like eating without digesting.”
Edmund Burke (1729-1797)

“Those who don’t know history are doomed to repeat it.”
Edmund Burke (1729-1797)

“Nobody made a greater mistake than he who did nothing because he could do only a little.”
Edmund Burke (1729-1797)

“Ingen begik en større fejl end ham, der intet gjorde, fordi han kun kunne gøre lidt.”
Edmund Burke (1729-1797)

“Our patience will achieve more than our force.”
Edmund Burke (1729-1797)

“If we command our wealth, we shall be rich and free. If our wealth commands us, we are poor indeed.”
Edmund Burke (1729-1797)

”Gang er den bedst mulige motion. Væn dig til at gå meget langt.”
Thomas Jefferson (1743-1826)

”Fortæl mig, hvad du spiser, og jeg vil fortælle dig, hvem du er.”
Anthelme Brillat-Savarin (1755-1826)

“At lytte godt er et lige så effektivt middel til kommunikation og indflydelse som at tale godt.”
John Marshall (1755-1835)

”Du ved aldrig, hvad der er nok, med mindre du ved, hvad der er mere end nok.”
William Blake (1757-1827)

”Den filosofi man vælger, afhænger af, hvilken person man er”
Johann Gottlieb Fichte (1762-1814)

“Erindring er det eneste paradis, som vi ikke kan blive udelukket fra.”
Jean Paul (1763-1825)

”Der opstår meget hurtigt den misforståelse, at man har forståelse, inden man egentlig ved noget”
George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)

”Glæden ved at se frem til og håbe på en særlig tilfredsstillelse er en del af nydelsen, der flyder ud af det, som nydes i forvejen. Men det bliver trukket fra bagefter, for jo mere vi ser frem til noget, jo mindre nyder vi det, når det kommer.”
Arthur Schopenhauer (1788-1860)

”Al sandhed flyder gennem tre stadier. Først bliver det latterliggjort. Dernæst kommer der voldsom modstand. Til sidst bliver det accepteret som selvindlysende.”
Arthur Schopenhauer (1788-1860)

”Kedsomhed er blot bagsiden af fascination: begge afhænger af at være uden for i stedet for inden for en situation, og den ene fører til den anden.”
Arthur Schopenhauer (1788-1860)

”Kun ændring er evig, vedvarende, udødelig.”
Arthur Schopenhauer (1788-1860)

”Medfølelse er basis for moral.”
Arthur Schopenhauer (1788-1860)

”Hver dag er et lille liv: hver vågnen og ståen op en lille fødsel, hver frisk morgen en lille ungdom, hver gåen i seng og falden i søvn en lille død.”
Arthur Schopenhauer (1788-1860)

”Den største af tåbeligheder er at ofre sundhed for enhver anden form for lykke.”
Arthur Schopenhauer (1788-1860)

”Så længe vi er underlagt lysternes herredømme, med alt hvad det indebærer af håb og skuffelser, kan vi aldrig opnå varig lykke eller fred”
Arthur Schopenhauer (1788-1860)

”Motivation er blot årsager oplevet indefra”
Arthur Schopenhauer (1788-1860)

”Verden er min forestilling”
Arthur Schopenhauer (1788-1860)

“En mand kan kun være sig selv, så længe han er alene.”
Arthur Schopenhauer (1788-1860)

“Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet.”
Arthur Schopenhauer (1788-1860)

“Effekten af musik er så meget stærkere og mere gennemtrængende end i de andre kunstarter, for disse taler kun om skyggen, men musik taler om essensen.”
Arthur Schopenhauer (1788-1860)

“No man chooses evil because it is evil; he only mistakes it for happiness, the good he seeks.”
Mary Wollstonecraft Shelley (1797-1851)

”Al menneskelig visdom er samlet i to ord: vent og håb.”
Alexandre Dumas (1802-1870)

”Hvad nogle kalder sundhed, hvis det er købt af evig frygt om kost, er ikke meget bedre end kedelig sygdom.”
George D. Prentice (1802-1870)

”Tålmodighed er ikke passiv; tværtimod, den er aktiv; den er koncentreret styrke.”
Edgard G. Bulwer-Lytton (1803-1873)

”Det som ligger bag os, og det som ligger foran os, er ubetydeligt i sammenligning med det, vi har indeni os.”
Ralph Waldo Emerson (1803-1882)

“Brug naturens tempo: hendes hemmelighed er tålmodighed.”
Ralph Waldo Emerson (1803-1882)

“Gå ikke, hvor stien kan føre hen, gå i stedet hvor der ikke er nogen sti og efterlad et spor.”
Ralph Waldo Emerson (1803-1882)

“Den første rigdom er sundhed.”
Ralph Waldo Emerson (1803-1882)

”Man er, hvad man spiser.”
Ludwig Feuerbach (1804-1872)

”Mennesket har suveræn bestemmelsesret over sig selv, over sin krop og sin ånd”
John Stuart Mill (1806-1873)

”Verden består ikke i det, jeg tænker, men i det, jeg gennemlever”
Maurice Merleau-Ponty (1808-1961)

“Det, vi gør for os selv, dør sammen med os. Det, vi gør for andre og verden, forbliver og er udødelig.”
Albert Pike (1809-1891)

“I sidste ende er det ikke årene i dit liv, der tæller. Det er livet i dine år.”
Abraham Lincoln (1809-1865)

“Whatever you are, be a good one.”
Abraham Lincoln (1809-1865)

“Tab for Alt ikke Lysten til at gaae: jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom; jeg har gaaet mig mine bedste Tanker til, og jeg kjender ingen Tanke saa tung, at man jo ikke [kan] gaae fra den. Selv om man gik saaledes efter sit Helbred, at dette bestandigt var een Station forud – jeg vilde dog sige: gaae! Det er jo ogsaa aabenbart[,] at man dog ved at gaae bestandigt kommer Velbefindendet saa nær som det er En muligt, selv om man ikke ganske naaer det, – men, ved at sidde stille, og jo mere man sidder stille, desto nærmere kommer Ildebefindendet. Kun i Bevægelse er Sundheden og Frelsen at finde. Nægter Nogen, at Bevægelsen er til: saa gjør jeg som Diogenes, saa gaaer jeg. Negter Nogen, at Sundheden er i Bevægelsen, saa gaaer jeg fra alle sygelige Indvendinger. Naar man saaledes bliver ved at gaae, saa gaaer det nok.”
Søren Kierkegaard (1813-1855)

”Tålmodighed er nødvendigt, og man kan ikke høste med det samme, hvor man har sået.”
Søren Kierkegaard (1813-1855)

“Hvert enkelt Msk. har en uendelig Realitet, og det er Stolthed og Hovmod ikke i ethvert enkelt Msk. at ære sin Næste. O, at jeg saaledes kunde tale med hvert enkelt Msk., jeg er forvisset om, at jeg skulde bevæge ham. Men det er en Paralogisme at 1000 Msk. er mere end 1; thi det er at gjøre Msk. til Dyr. Pointen i det at være Msk. er at Eenheden er det Høieste, 1000 af dem er mindre.”
Søren Kierkegaard (1813-1855)

“Genier ere som Tordenveir: de gaae mod Vinden, forfærde Menneskene, rense Luften.”
Søren Kierkegaard (1813-1855)

“At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han – men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaaer. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mere-Forstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, saa jeg i Grunden istedetfor at gavne ham egentligen vil beundres af ham. Men al sand Hjælpen begynder med en Ydmygelse; Hjælperen maa først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe, og herved forstaae, at det at hjælpe er ikke det at herske, men det at tjene, at det at hjælpe ikke er at være den Herskesygeste men den Taalmodigste, at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have Uret, og i ikke at forstaae hvad den Anden forstaaer.”
Søren Kierkegaard (1813-1855)

“Videnskaben er ikke misundelig på sin viden. Den vil meddele sig til alle. Den vil, at alle mennesker skulle komme til sandheds erkendelse.”
Søren Kierkegaard (1813-1855)

“Det er saaledes i Verdens Øine farligt at vove, og hvorfor? Fordi man saa kan tabe. Men det ikke at vove, det er klogt. Og dog, ved ikke at vove kan man just saa forfærdelig let tabe, hvad man dog, hvor meget man end tabte ved at vove, vanskeligt tabte, og i ethvert Tilfælde aldrig saaledes, saa let, saa ganske som var det Ingenting – sig selv. Thi har jeg vovet forkeert, nu vel, saa hjælper Livet mig med Straffen. Men har jeg slet ikke vovet, hvo hjælper mig saa? Og naar jeg ovenikjøbet ved slet ikke i høieste Forstand at vove (og at vove i høieste Forstand er just at blive opmærksom paa sig selv) feigt vinder alle jordiske Fordele – og taber mig selv!”
Søren Kierkegaard (1813-1855)

“Det gaaer saa let, at træde i Lystens Dands; men naar det saa er længere henne, og det er Lysten, der dandser med Mennesket mod hans Villie: det er en tung Dands!”
Søren Kierkegaard (1813-1855)

“Af alle latterlige Ting forekommer det mig at være det allerlatterligste at have travlt i Verden, at være en Mand, der er rask til sin Mad og rask til sin Gjerning.”
Søren Kierkegaard (1813-1855)

“Hvad er Sandhed andet end en Leven for en Idee?”
Søren Kierkegaard (1813-1855)

“Det er ganske sandt, hvad Philosophien siger, at Livet maa forstaaes baglænds. Men derover glemmer man den anden Sætning, at det maa leves forlænds. Hvilken Sætning, jo meer den gjennemtænkes, netop ender med, at Livet i Timeligheden aldrig ret bliver forstaaeligt, netop fordi jeg intet Øieblik kan faae fuldelig Ro til at indtage Stillingen: baglænds.”
Søren Kierkegaard (1813-1855)

”De fleste mennesker haste så stærkt efter nydelsen, at de haste den forbi.”
Søren Kierkegaard (1813-1855)

”Hele tankens paradoks er at forsøge at fatte netop det, som tanken ikke kan fatte”
Søren Kierkegaard (1813-1855)

”Ak, af alle Fjender er maaskee Vanen den lumskeste, og fremfor Alt er den lumsk nok til aldrig at lade sig blive seet, thi Den, der saae Vanen, han er frelst fra Vanen.”
Søren Kierkegaard (1813-1855)

”Det Store er ikke at være Dette eller Hiint; men at være sig selv – og dette kan ethvert Menneske, naar han vil det.”
Søren Kierkegaard (1813-1855)

“Jeg taler helst med Børn; thi om dem tør man dog haabe, at de kan blive Fornuft-Væsener; men de, der ere blevne det! Herre Jemini!”
Søren Kierkegaard (1813-1855)

“Jeg taler helst med gamle Fruentimmer, der føre Familievrøvl, dernæst med Afsindige – og tilsidst med meget fornuftige Folk.”
Søren Kierkegaard (1813-1855)

“Jeg gider slet ikke. Jeg gider ikke ride, det er for stærk en Bevægelse; jeg gider ikke gaae, det er for anstrængende; jeg gider ikke lægge mig ned; thi enten skulde jeg blive liggende, og det gider jeg ikke, eller jeg skulde reise mig op igjen, og det gider jeg heller ikke. Summa Summarum jeg gider slet ikke.”
Søren Kierkegaard (1813-1855)

“Ak! Lykkens Dør den gaaer ikke ind ad, saa at man ved at storme løs paa den kan trykke den op; men den gaaer ud efter, og man har derfor intet at gjøre.”
Søren Kierkegaard (1813-1855)

“Hjertets Reenhed er at ville Eet.”
Søren Kierkegaard (1813-1855)

“Det gaaer saa let, at træde i Lystens Dands; men naar det saa er længere henne, og det er Lysten, der dandser med Mennesket mod hans Villie: det er en tung Dands!”
Søren Kierkegaard (1813-1855)

“Jeg vil redelighed. […] Og overalt, hvor der er redelighed, kan jeg gå med.”
Søren Kierkegaard (1813-1855)

“Hvad er Sandhed andet end en Leven for en Idee”
Søren Kierkegaard (1813-1855)

”Det er sundt at være syg nogle gange.”
Henry David Thoreau (1817-1862)

“Det er karakteristisk for visdom ikke at gøre desperate ting.”
Henry David Thoreau (1817-1862)

“Det er ikke, hvad du ser på, der betyder noget; det er hvad du ser.”
Henry David Thoreau (1817-1862)

”Vand er den eneste drik for en klog mand.”
Henry David Thoreau (1817-1862)

“Se, jeg giver ikke forelæsninger eller en lille velgørenhed. Når jeg giver, så giver jeg mig selv!”
Walt Whitman (1819-1892)

“De, som tror, de ikke har tid til fysisk aktivitet, må før eller siden sætte tid af til sygdom”.
Edward Stanley (1826-1893)

”De to mest kraftfulde krigere er tålmodighed og tid.”
Leo Nikolaevich Tolstoy (1828-1910)

“Det er lettere at snyde folk end at overbevise dem om, at de er blevet snydt.”
Mark Twain (1835-1910)

”At love ikke at gøre en ting, er den sikreste måde i verden til at få en krop til at ville gå hen og gøre netop den ting.”
Mark Twain (1835-1910)

“Falsehood will fly, as it were, on the wings of the wind, and carry its tales to every corner of the earth; whilst truth lags behind; her steps, though sure, are slow and solemn, and she has neither vigour nor activity enough to pursue and overtake her enemy…”
Thomas Francklin (1721–1784)

“En løgn kan rejse halvvejs rundt om jorden, mens sandheden tager sko på.”
Mark Twain (1835-1910)

“Den eneste måde, man kan bevare sit helbred, er at spise, hvad man ikke vil, drikke hvad man ikke kan lide, og gøre hvad man helst vil være fri for.”
Mark Twain (1835-1910)

“If you don’t read the newspaper, you’re uninformed. If you read the newspaper, you’re mis-informed.”
Mark Twain (1835-1910)

“Be careful about reading health books. You may die of a misprint.”
Mark Twain (1835-1910)

”Vær mådeholdende med alt – inklusiv mådehold.”
Horace Porter (1837-1921)

”Det virkelige er da det, som vi før eller siden gennem information og fornuft omsider slår os til tåls med”
Charles Sanders Pierce (1839-1914)

”Gør intet i hast. Se godt på hvert skridt, og tænk fra starten på, hvad der kan være slutningen.”
Edward Whymper (1840-1911)

“Begynd at være nu, hvad du vil være herefter.”
William James (1842-1910)

”Alle virkelig store tanker kommer ved at gå.”
Friedrich Nietzsche (1844-1900)

”Der findes ikke kendsgerninger, kun fortolkninger”
Friedrich Nietzsche (1844-1900)

”Mennesket er et reb, spændt ud mellem dyret og overmennesket – et reb hen over en afgrund”
Friedrich Nietzsche (1844-1900)

“Det irrationelle ved en ting er ikke et argument imod dets eksistens, men snarere en betingelse ved den”.
Friedrich Nietzsche (1844-1900)

“Individet har altid været nødt til at kæmpe for at undgå at blive overvældet af stammen.”
Friedrich Nietzsche (1844-1900)

”Jeg har ikke fejlet. Jeg har blot fundet 10.000 måder, der ikke virker.”
Thomas Edison (1847-1931)

”Vores største svaghed er, at vi giver op. Den sikreste vej til succes er at altid prøve bare én gang til.”
Thomas Edison (1847-1931)

“Spis aldrig, før du er sulten.”
Horace Fletcher (1849-1919)

“Alle tænker på at ændre verden, men ingen tænker på at ændre sig selv.”
Leo Tolstoy (1852-1910)

“Det enestående største problem i kommunikation er illusionen om, at det har fundet sted.”
George Bernard Shaw (1856-1950)

”Han vover at være et fjols, og det er første skridt i retningen af visdom.”
James Honecker (1857-1921)

”Jeg eksisterer, og alt det, der er ikke-mig, er blot fænomener, der opløses ind i fænomenologiske forbindelser”
Edmund Husserl (1859-1938)

”Jo mere vi sørger for, at have med noget at gøre, desto bedre kender vi til det”
John Dewey (1859-1952)

”Når vi tænker øjeblikke, som det, der skal komme, så findes det endnu ikke, og når vi tænker, at det findes, så er det allerede fortid”
Henri Bergson (1859-1941)

”Sult er det bedste krydderi.”
Mikkel Hindhede (1862-1945)

”Vane er stærkere end fornuft.”
George Santayana (1863-1952)

”Du må være den forandring, du ønsker at se i verden.”
Mahatma Gandhi (1869-1948)

“Det er sundhed, der er rigtig rigdom og ikke stykker af guld eller sølv.”
Mahatma Gandhi (1869-1948)

“Remembrance of things past is not necessarily the remembrance of things as they were.”
Marcel Proust (1871-1922)

”Hemmeligheden ved at være lykkelig er, at man tør se i øjnene, at verden er frygtelig, frygtelig, frygtelig”
Bertrand Russell (1872-1970)

“If you’re going through hell, keep going”
Winston Churchill (1874-1965)

”Musik til maden er en fornærmelse af både kokken og violinisten.”
G. K. Chesterton (1874-1936)

“Problemet ved hele tiden at prøve på at bevare kroppens sundhed er, at det er svært at gøre uden at ødelægge sindets sundhed.”
G. K. Chesterton (1874-1936)

“Efter at folket er holdt op med at tro på Gud, tror de ikke på ingenting, men på hvad som helst”
G. K. Chesterton (1874-1936)

”What you resist persist.”
Carl Gustav Jung (1875-1961)

“Vi kan ikke ændre noget, før vi accepterer det.”
Carl Gustav Jung (1875-1961)

“Some of us think holding on makes us strong; but sometimes it is letting go.”
Hermann Hesse (1877-1962)

“True art is characterised by an irresistible urge in the creative artist”
Albert Einstein (1879-1955)

”Vi bør lede efter, hvad der er, og ikke hvad der burde være.”
Albert Einstein (1879-1955)

”Intet vil gavne menneskers sundhed og øge chancerne for overlevelse på jorden så meget som evolutionen til en vegetarisk kost.”
Albert Einstein (1879-1955)

”Vanvid er at gøre den samme ting igen og igen og forvente anderledes resultater.”
Albert Einstein (1879-1955)

”Videnskaben er ikke andet end en forfinelse af hverdagstænkningen”
Albert Einstein (1879-1955)

”Det er kun vovede spekulationer, der kan bringe os fremad, ikke en ophobning af kendsgerninger”
Albert Einstein (1879-1955)

“Fantasi er vigtigere end viden. Viden er begrænset. Fantasi omslutter verden.”
Albert Einstein (1879-1955)

“Jeg underviser aldrig mine elever; jeg prøver kun at levere de betingelser, under hvilke de kan lære.”
Albert Einstein (1879-1955)

”Less is more.”
Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969)

“There is no formula for success except perhaps an unconditional acceptance of life and what it brings.”
Arthur Rubinstein (1887-1982)

“With so much to observe food becomes of secondary importance.”
Sherlock Holmes (1887-)

“When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth.”
Sherlock Holmes (1887-)

“Hvor andre går videre, bliver jeg stående”.
Ludwig Wittgenstein (1889-1951)

”Vi er selv de entiteter, der skal analyseres”
Martin Heidegger (1889-1976)

”Gud giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting jeg kan, og visdom til at se forskellen.”
Reinhold Niebuhr (1892-1971)

”Blandt mennesker er der langt flere kopier end originaler.”
Pablo Picasso (1881-1973)

”Hvis mennesker ikke engang imellem gjorde fjollede ting, ville der aldrig blive lavet noget intelligent.”
Ludwig Wittgenstein (1889-1951)

”Intet er så praktisk som en god teori.”
Kurt Lewin (1890-1947)

”Husk altid, at fremtiden kommer én dag ad gangen.”
Dean Acheson (1893-1971)

“Efter stilhed, det der kommer tættest på at udtrykke det uudtrykkelige er musik.”
Aldous Huxley (1894-1963)

“Elsk mennesker og giv dem mad.”
Neem Karoli Baba (?-1973)

”Slutningen er begyndelsen på alt.”
Jiddu Krishnamurti (1895-1986)

“Frihed fra trangen til et svar er afgørende for at forstå et problem.”
Jiddu Krishnamurti (1895-1986)

“Det er ikke et sundhedstegn at være veltilpasset et gennemgribende sygt samfund.”
Jiddu Krishnamurti (1895-1986)

“Det er altid for tidligt at give op.”
Norman Vincent Peale (1898-1993)

“Intet genopliver fortiden så komplet som en duft, der engang var forbundet med den.”
Vladimir Nabokov (1899-1977)

“Alder betyder ikke noget, med mindre du er en ost.”
Luis Buñuel (1900-1983)

”Hvordan kan vi være sikre på, at vi ikke blot er bedragere?”
Jacques Lacan (1901-1981)

“Små udførte handlinger er bedre end store planlagte handlinger.”
Peter Marshall (1902-1949)

“Det underlige paradoks er, at når jeg accepterer mig selv, præcis som jeg er, så kan jeg ændre mig.”
Carl Rogers (1902-1987)

“Det gode liv er en proces, ikke en tilstand. Det er en retning, ikke et mål.”
Carl Rogers (1902-1987)

“Når jeg ser på verden, er jeg pessimistisk, men når jeg ser på mennesker, er jeg optimistisk.”
Carl Rogers (1902-1987)

”Det eneste, vi kan gøre, er at søge efter de falske dele af vores bedste teorier”
Karl Popper (1902-1994)

“In a time of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act.”
George Orwell (1903-1950)

“Glem aldrig, at kun døde fisk svømmer med strømmen.”
Malcolm Muggeridge (1903-1990)

”Mad er vores fælles grund, en universel oplevelse.”
James Beard (1903-1985)

“Al oplevelse er subjektiv.”
Gregory Bateson (1904-1980)

”Helvede, det er de andre”
Jean-Paul Sartre (1905-1980)

“Mennesket er fordømt til at være frit.”
Jean-Paul Sartre (1905-1980)

”Frihed er, hvad du gør ved det, det er gjort ved dig.”
Jean-Paul Sartre (1905-1980)

”Den der kun tager sjov for sjov og alvor kun alvorligt, han har faktisk fattet begge dele lige dårligt!”
Piet Hein (1905-1996)

”Sygdom er, hvordan man har det – sundhed er, hvordan man ta’r det.”
Piet Hein (1905-1996)

“Try again, fail again. Fail better.”
Samuel Beckett (1906-1989)

“Enhver er et hus med fire rum: fysisk, mental, følelsesmæssig og spirituel. Vi er kun en komplet person, hvis vi går ind i hvert rum hver dag, om end kun for at lufte ud.”
Rumer Godden (1907-1998)

“Den eneste glæde i verden er at begynde.”
Cesare Pavese (1908-1950)

“Jeg kan, derfor er jeg.”
Simone Weil (1909-1943)

”Vi kan ikke gøre store ting på denne jord; kun små ting med stor kærlighed.”
Moder Teresa (1910-1997)

“Venlige ord kan være korte og lette at sige, men deres ekkoer er virkelig uendelige.”
Moder Teresa (1910-1997)

“Vær omhyggelig med, hvordan du fortolker verden: den ER sådan”
Erich Heller (1911-1990)

“We all live in a house on fire, no fire department to call; no way out.”
Tennessee Williams (1911-1983)

“Jeg spiser mig aldrig mæt. Jeg spiser kun, indtil jeg ikke mere er sulten – gerne med et enkelt glas vin til”
Mærsk McKinney-Møller (1913-2012)

“Jeg spadserer en halv time hver dag – også når jeg ikke har lyst.”*
Mærsk McKinney-Møller (1913-2012)

”Måske er al nydelse kun lindring.”
William S. Burroughs (1914-1997)

”Børn danser, før de lærer, at der er noget, der ikke er musik.”
William Stafford (1914-1993)

“When we were children, we used to think that when we grew up we would no longer be vulnerable. But to grow up is to accept vulnerability, to be alive is to be vulnerable.”
Madeleine L’Engle (1918-2007)

“Hvem som helst, som ønsker at nå et stort mål, må tage mange små skridt.”
Helmut Schmidt (1918-)

“After climbing a great hill, one only finds that there are many more hills to climb.”
Nelson Mandela (1918-2013)

“It always seems impossible until it’s done.”
Nelson Mandela (1918-2013)

”Vegetar – det er et gammelt indiansk ord, der betyder ’dårlig jæger’.”
Andy Rooney (1919-2011)

“Tal, når du er vred – og du vil holde den bedste tale, som du altid vil fortryde.”
Laurence J. Peter (1919-1990)

“Women who seek to be equal with men lack ambition.”
Timothy Leary (1920-1996)

“We are healthy only to the extent that our ideas are humane.”
Kurt Vonnegut (1922-2007)

”Sundhedsfanatikere vil komme til at føle sig dumme en dag, når de ligger på hospitalet og dør af ingenting.”
Redd Foxx (1922-1991)

“Treasure the love you receive above all. It will survive long after your good health has vanished.”
Og Mandino (1923-1996)

”Børn har aldrig været særlig gode til at lytte til deres forældre – men de har altid efterlignet dem.”
James Baldwin (1924-1987)

”Tag det første skridt baseret på tro. Du behøver ikke se hele trappen, tag bare det første trin.”
Martin Luther King (1929-1968)

”Jeg har været på kur i to uger, og det eneste, jeg har tabt, er 14 dage.”
Totie Fields (1930-1978)

“Vær her nu.”
Ram Dass (1931-)

“Det er vigtigt ikke at forvente noget, at tage hver oplevelse, også de negative, som ikke andet end skridt på vejen, og fortsætte.”
Ram Dass (1931-)

“There is a crack in everything / That’s how the light gets in”
Leonard Cohen (1934-)

“You can live to be a hundred if you give up all the things that make you want to live to be a hundred.”
Woody Allen (1935-)

“En af de bedste ting ved livet er, at vi regelmæssigt bliver nødt til at stoppe op og dedikere vores opmærksomhed til at spise.”
Luciano Pavarotti (1935-2007)

”Helsekost gør mig syg.”
Calvin Trillin (1935-)

“Remember that not getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck.”
Dalai Lama (Tenzin Gyatso, 1935-)

“A healthy attitude is contagious but don’t wait to catch it from others. Be a carrier.”
Tom Stoppard (1937-)

“I am not my body. My body is nothing without me.”
Tom Stoppard (1937-)

“Jeg er i form. Rund er en form.”
George Carlin (1937-2008)

“Mennesker spiser ikke næringsstoffer, de spiser mad.”
Mary Catherine Bateson (1939-)

“Livet er det, der sker, når du har travlt med at lave andre planer.”
John Lennon (1940-1980)

“It’s hard to fight an enemy who has outposts in your head.”
Sally Kempton (1943-)

”Man kan godt have en høj arbejdsmoral, selv om man springer over, hvor gærdet er lavest. Det er kun sportsfolk og andre idioter, der med vilje springer over, hvor det er højest.”
Jesper Klein (1944-2011)

“Ligemeget hvor du går hen, er du der.”
Jon Kabat-Zinn (1944-)

”Du kan ikke stoppe bølgerne, men du kan lære at surfe.”
Jon Kabat-Zinn (1944-)

“Det er langt mere, som er rigtigt ved os, end der er forkert.”
Jon Kabat-Zinn (1944-)

“We are not called human doings. We are called human beings.”
Jon Kabat-Zinn (1944-)

“Jamen, det er jo bare en kogebog.”
Uffe Damborg (1944-)

“Det er bare tanker.”
Uffe Damborg (1944-)

“Du er nødt til at finde ud af, hvad der er rigtigt for dig, så du må prøve dig frem. Du bliver okay, hvis du accepterer realistiske mål for dig selv.”
Teri Garr (1944-)

“The point of life is now.”
Jack Kornfield (1945-)

”En tradition er en flov undskyldning for en evig gentagelse af de samme dumheder”.
Dan Turèll (1946-1993)

“Mest af alt holder jeg af hverdagen”.
Dan Turèll (1946-1993)

“Jeg vil møde katastrofen med et tæt knyttet slips”.
Dan Turèll (1946-1993)

“Jeg gør alting til ingenting og får alting igen. Jeg gør ingenting til alting og får ingenting igen…”
Dan Turèll (1946-1993)

“Rolig, mand! Der er altid mere at miste.”
Dan Turèll (1946-1993)

“Erobre Verden? Det er for meget, jeg vil ikke. Lad Verden erobre MIG – hvis den insisterer.”
Dan Turèll (1946-1993)

“Mennesker er mærkelige. Tro mig på mit ord – jeg ved det. Jeg tilhører selv en fjern variant af stammen.”
Dan Turèll (1946-1993)

“If everybody loves you, something is wrong. You can’t please everybody.”
Paulo Coelho (1947-)

“Light thinks it travels faster than anything but it is wrong. No matter how fast light travels, it finds the darkness has always got there first, and is waiting for it.”
Terry Pratchett (1948-)

“Sand intelligens virker i det stille. Det er i stilheden, kreativitet og løsninger på problemer findes.”
Eckhart Tolle (1948-)

”Virkeligheds-check: Du kan aldrig, aldrig, bruge vægttab til at løse problemer, der ikke er forbundet med din vægt. Vægttab er ikke en kur for livet.”
Phil McGraw (1950-)

”Mad er en vigtig del af en afbalanceret kost.”
Fran Lebowitz (1950-)

“Let go and let be. Let go and be free.”
Tara Brach (1953-)

”Det er ikke, hvordan du falder, men hvordan du lander, der slår dig ihjel.”
Gil Grissom (1956-)

“Alt er godt, hvis det er lavet af chokolade.”
Jo Brand (1957-)

“I went away alone / With nothing left / But faith”
Faith, Robert Smith (1959-)

“We’re not mainstream and we never will be unless the mainstream changes to us.”
Robert Smith (1959-)

“It’s the latest wave / That you’ve been craving for / The old ideal was getting such a bore / Now you’re back in line / Going not quite as far / But in half the time / Everyone’s happy / They’re finally all the same”
Jumping Someone Else’s Train, Robert Smith (1959-)

“It’s a perfect day for letting go”
Doing the Unstuck, Robert Smith (1959-)

“Age shouldn’t affect you. You’re either marvellous or you’re boring, regardless of your age.”
Morrissey (1959-)

“Doing nothing gives me great pleasure. And believe me, I succeed wonderfully in it.”
Morrissey (1959-)

“Music is like a drug, but there are no rehabilitation centres.”
Morrissey (1959-)

“Den bedste slankekur er den, man ikke ved, man er på”
Brian Wansink (1960-)

“We all die. The goal isn’t to live forever, the goal is to create something that will.”
Chuck Palahniuk (1962-)

“Liæt: En slankekur man ikke engang kan bilde sig selv ind, man kan gennemføre.”
Anders Lund Madsen (1963-) i: ‘ÆØÅ – Ordbog over ting der sjovt nok endnu ikke findes ord for’

“Man måste vara frisk för att bli sjuk.”
Joakim Berg (1970-)

”Spis aldrig mere, end du kan løfte.”
Miss Piggy (1974-)

“You know what a ‘diet’ is, don’t you? It’s ‘die’ with a ‘t’, that’s what it is!”
Garfield (1978-)

“Jeg er ikke overvægtig. Jeg er underhøj.”
Garfield (1978-)

”Du kan enten sammenligne dig med andres urealistiske standarder, eller du kan ignorere dem og koncentrere dig om at være glad for dig selv, som du er.”
Jeph Jacques (1980-)

“You can’t get a little bit pregnant, son”.
Mannheim, Wall Street (film), 1987

”Du spiser, hvad du er.”
Thelma Barer-Stein (1999)

“Jeg venter lige 10 sekunder for at se, om jeg er mere sulten.”
Erica (2000-)

“Sometimes there are no words. No clever quotes to neatly sum up what’s happened that day… sometimes the day… just… ends.”
Aaron Hotchner, Criminal Minds (TV), 2005

“I’m living like there’s no tomorrow, because there isn’t one.”
Don Draper, Mad Men (TV)

“I can’t decide… if you have everything… or nothing.”
Don Draper, Mad Men (TV)

“What you call love was invented by guys like me to sell nylons.”
Don Draper, Mad Men (TV)

“If you don’t like what’s being said, change the conversation”
Don Draper, Mad Men (TV)

“Dårlige vaner er lettere at ændre i dag end i morgen.”
Jiddisch ordsprog

“Mange bække små gør en stor å.”
Gammelt dansk ordsprog

“Frygt ikke at gå langsomt. Frygt kun at stå stille.”
Kinesisk ordsprog

“This too shall pass.”
Paul, I Corinthians 10:12

”Det er ikke fordi, jeg har lyst. Men jeg trænger!”
Fru murermester Jessen, Matador

”Gode venner kan lave alting sammen – men kun de bedste venner er i stand til at lave ingenting sammen.”
Peter Plys

“Suffering usually relates to wanting things to be different from the way they are.”
Allan Lokos

“Being a Humanist means trying to behave decently without expectation of rewards or punishment after you are dead.”
Kurt Vonnegut (1922-2007)

“The day the power of love overrules the love of power, the world will know peace.”
Mahatma Gandhi (1869-1948)

“Human decency is not derived from religion. It precedes it.”
Christopher Hitchens (1949-2011), God is Not Great: How Religion Poisons Everything

Se også: Citater af Per Brændgaard