Etik

Jeg arbejder ud fra dette etiske kodeks:

  1. Hel, menneskelig sundhed. Jeg arbejder for at fremme hel, menneskelig sundhed. Alt, hvad jeg foretager mig, skal på en eller anden måde være i tråd med den mission.
  2. Fortrolighed. Jeg behandler alle private og forretningsmæssige oplysninger fra mine klienter og kunder fortroligt. Det betyder, at jeg ikke fortæller, hvem jeg aktuelt udfører opgaver for og ej heller, hvad min rådgivning præcis har omfattet i forhold til konkrete klienter og kunder.
  3. Klientcentrering. Jeg yder klientcentreret rådgivning. Det betyder, at jeg tager udgangspunkt i klientens forståelse og gør mit bedste for at hjælpe klienten med at nå sine mål — inden for rammerne af de andre etiske principper. Dette princip gælder både, når jeg rådgiver privatpersoner, og når jeg rådgiver virksomheder.
  4. Offentlighed. Når jeg udtaler mig og rådgiver offentligt (f.eks. i medierne), så udtaler jeg mig altid kun på vegne af mig selv, min faglige viden og mine holdninger. Af hensyn til gennemsigtighed så har jeg en offentlig liste, hvor jeg offentliggør navnene på alle de virksomheder, som jeg har modtaget penge fra for udførelse af rådgivning, foredrag, projekter eller andet arbejde.
  5. Kramme-etik. Jeg har klare ordensregler for mit professionelle arbejde med kramning.