Hel, menneskelig sundhed

Jeg arbejder for at fremme hel og menneskelig sundhed.

Det starter med en klar definition af, hvad sundhed er, og hvad sundhed ikke er.

Sundhed er velvære og energi. Sundhed er at have det så godt som muligt og at have energi til at leve et meningsfuldt liv. Det er ikke et sundhedstegn at have energi til at gøre meningsløse ting, og sundhed er ikke meningen med livet i sig selv. Sundhed er en ressource, der kan forbedre menneskers evner til og muligheder for at leve meningsfulde liv. Livets mening er et eksistentielt spørgsmål, der er udenfor sundhedens domæne.

Selvom man kan få det indtryk fra medierne, så er sundhed ikke skønhed, tyndhed, præstationer, mode, moral og religion.

Hel sundhed omfatter fire niveauer — fysisk, mental, social og spirituel sundhed — og samspillet imellem de fire niveauer. Hel sundhed omfatter det tredobbelte KRAM (livsstilskram: kost, rygning, alkohol, motion + sundhedsfremmekram: kompetencer, relationer, accept, mestring + det direkte kram: bevidst fysisk berøring drevet af kærlig venlighed). Det omfatter også de supplerende faktorer til den sunde livsstil — stress, søvn, slank og salighed — og samspillet mellem alle KRAMS-faktorerne på alle niveauerne; f.eks. samspillet mellem kost/motion/slank og psyke/social/stress.

Menneskelig sundhed er, når menneskelige værdier som frihed, respekt og mangfoldighed har højere prioritet end sundhed, og når sundhed fremmes ved hjælp af menneskelige værdier. Det er sundhed baseret på ydmyghed, empati, selvbestemmelse og indre motivation.

Hel, menneskelig sundhed er drevet af hel, menneskelig motivation. Det omfatter bl.a. integration af målrettet og procesrettet motivation, så f.eks. sund motion også er en god oplevelse for den enkelte imens og ikke kun bagefter, og respekt for den enkeltes oplevelse af hvad der er god motion, mad, osv. med henblik på at integrere det meget individuelt subjektive (psykologi) med det mere fælles objektive (fysiologi). Det fælles subjektive er selve den menneskelige bevidsthed og iboende evne til kærlig selvomsorg.