Holistisk sundhed

Hvad er holistisk sundhed?

Den korte definition: Holistisk sundhed er en bæredygtig tilstand af total velvære.

Den lange definition:

INDIVIDUEL SUNDHED:

FYSISK SUNDHED: Fysisk sundhed er en bæredygtig tilstand, hvor et menneske under givne livsomstændigheder oplever sin krop og dens funktionsevne positivt og som befordrende for et meningsfuldt liv.

PSYKISK SUNDHED: Psykisk sundhed er en bæredygtig tilstand, hvor et mennesker oplever sit indre (tanker, følelser og sindstilstande) og sin psykiske funktionsevne positivt og som befordrende for et meningsfuldt liv.

SOCIAL SUNDHED: Social sundhed er en bæredygtig tilstand af relationer med andre mennesker, som et menneske oplever som positive, meningsfulde og berigende.

SEKSUEL SUNDHED: Seksuel sundhed er en tilstand, hvor et menneske oplever seksualiteten som en meningsfuld, berigende og bæredygtig del af tilværelsen og under givne livsomstændigheder kan realisere sine seksuelle lyster og behov, alene eller i et ligeværdigt samspil med andre.

SPIRITUEL SUNDHED: Spirituel sundhed er en bæredygtig tilstand, hvor et menneske oplever sig forbundet med noget transcendent (Gud, kærlighed, forbundethed, nuet, etc.) på en meningsfuld og berigende måde.

GLOBAL SUNDHED:

ANDRE-RETTET SUNDHED: Andre-rettet sundhed er en tilstand, hvor et menneske oplever medansvar for andre menneskers sundhed.

DYRE-RETTET SUNDHED: Dyre-rettet sundhed er en tilstand, hvor et menneske oplever medansvar for dyrenes sundhed.

MILJØMÆSSIG SUNDHED: Miljømæssig sundhed er en tilstand, hvor et menneske oplever medansvar for den fælles sundhedspåvirkning fra omgivelserne.

PLANETAR SUNDHED: Planetar sundhed er en tilstand, hvor et menneske oplever medansvar for planetens sundhed.