Hvad er kramning?

Kramning er:

  • en overordnet betegnelse for alle former for bevidst, kærlig berøring mellem mennesker,
  • et billede på intentionen og følelsen af kærlig-venlighed (den rene kærlighed og dybtfølte venlighed uden betingelser, begær og sex),
  • et billede på at mærke og acceptere virkeligheden, som den er lige her og nu,
  • et billede på kærlig-venlig selvomsorg som fundamental drivkraft for individuel fysisk og mental sundhed,
  • samt et billede på kærlig-venlig omsorg for andre som drivkraft for social og global sundhed og fredelig sameksistens.

Læs mere:

Alt om kram