Krammedana

Krammedana er individuelle sessioner af 45-90 minutters varighed med krammemeditation og krammeterapi. Der er et spirituelt sigte med afsæt i buddhistiske og kristne opfattelser af spirituel kærlighed og forbundethed. En session består af en kombination af meditation, berøring og samtale med fokus på elevens behov og spirituelle formål. Det er meget fysisk, kropsligt og intimt. Alt foregår med tøj og indenfor et sæt af etiske og hygiejniske ordensregler. Krammedana er kropsliggjort, fri spirituel kærlighed uden sex — og altid med respekt for den enkeltes udgangspunkt og menneskelige proces.

Dana er et gammelt buddhistisk økonomisk princip, hvor den enkelte donerer frivilligt i forhold til udbytte og økonomisk formåen med henblik på at vise gavmildhed og støtte lærerens fysiske eksistens. I gamle dage var dana-donationer i form af mad, ting, tjenester og andre fornødenheder. I dag donerer folk sædvanligvis simpelthen penge.

Etikken i dana-princippet er, at personer, der oplever stor gavn, og som har mange penge, donerer store beløb. Personer, der oplever lille gavn, og som kun har små økonomiske midler, donerer lidt eller slet ingenting. Det er op til den enkelte at vurdere graden af gavn og økonomisk råderum til at støtte krammesagen. I forbindelse med krammedana så foregår det helt konkret ved, at man efter sessionen kan putte penge i en fysisk dana-kasse. Folk donerer typisk 100-500 kr. pr. gang, og man er velkommen til at donere både mere og mindre end det. Donationen er ikke betaling for en ydelse, men en donation til en sag. Efter nærmere aftale kan man donere ting, tjenester, m.v. i stedet for penge.