Krammemeditation: mindful kramning der nærer og heler

Jeg underviser enkeltpersoner, par og grupper i meditation med mindful, kærlig berøring. Jeg kalder det krammemeditation. Det er en meditationsform, jeg har udviklet med afsæt i mine erfaringer med mindfulness og buddhisme. Krammemeditation er en spirituel praksis, der udvikler ubetinget kærlighed, tæt forbundethed, dyb ro og fredelig sameksistens mellem mennesker.

Krammemeditation er ikke-seksuel berøring drevet af kærlig-venlighed med fokuseret opmærksomhed på selve sansningen af berøring og med fuld accept af de automatiske tanker, følelser og kropsreaktioner, der dukker op.

Jeg afholder arrangementer for grupper over hele landet:

 • Lær krammemeditation
 • Mød nye krammevenner
 • Kram igennem!

Læs tilbagemeldinger fra krammemeditatorer

Bliv medlem af Krammegruppen på Facebook og følg med i kommende arrangementer med åben adgang.

Stående meditation med kærlig berøring.

Det dybe, helhjertede kram.

Meditation der forener ånd og krop

Begrebet ‘kram’ skal her forstås som et samlet billede på både en særlig mental/åndelig indstilling og en særlig form for fysisk kontakt og berøring. Det åndelige kram har to processer. Den første proces er fuld kontakt med alle sider af personen (radikal anerkendelse). Den anden proces er at rette dybtfølt godhed (kærlig venlighed) mod personen. Det fysiske kram omfatter alle former for og grader af behagelig berøring drevet af kærlig venlighed. Det kan f.eks. være i form af omfavnelse, strygning, massage, nusning og blot det at være i fysisk kontakt uden at gøre noget særligt.

Krammemeditation er grundtræningen for alle, der ønsker at udvikle kærlige relationer via krammevejen.

Krammemeditation udvikler evnen til mindful kramning og berøring. Det omfatter de tre mindfulness-aspekter med fokus på fysisk berøring:

 • Koncentration: Det primære fokus for opmærksomheden er selve sansningen af berøring fra øjeblik til øjeblik.
 • Fuld accept: Fuld accept af strømmen af automatiske tanker, følelser, sanseindtryk, kropsfornemmelser og kropsreaktioner.
 • Kærlig venlighed: Berøringen er drevet af den ubetingede, spirituelle, omsorgsfulde kærlighed.

Evnen til mindful kramning kan bruges både privat på krammevejen og professionelt som krammeterapeut med fokus på nærende berøring.

Sådan foregår et arrangement

Et gruppearrangement med krammemeditation varer sædvanligvis 2-3 timer og følger dette program:

 • Undervisning: Jeg underviser i forskellige aspekter af kramning, som er relevante for deltagerne.
 • Meditation uden berøring: Jeg guider en mindfulness-meditation uden fysisk kontakt mellem deltagerne.
 • Meditation med berøring: Jeg guider meditation med forskellige former for og grader af fysisk berøring mellem deltagerne.
 • Fri kramning: Deltagerne krammer frit med hinanden, og jeg krammer selv med.
 • Opsamling: Afsluttende evaluering og opsamling.

  Meditation uden berøring først.

  Siddende meditation som opvarmning.

Den første meditation foregår siddende og uden berøring. Denne meditation lægger det åndelige fundament for den meditative berøring. Den fundamentale meditation består af tre dele:

 • Meditation på åndedrættet
 • Meditationen på strømmen af tanker, følelser, kropsfornemmelser og sansninger
 • Meditation på kærlig venlighed

Meditation på åndedrættet går ud på at fokusere opmærksomheden på fornemmelsen af maven, der hæver sig, når man ånder ind og sænker sig, når man ånder ud. Det udvikler koncentration og ro.

Meditation på bevidsthedsstrømmen udvikler indsigt i alle fænomeners sande natur, herunder at de er momentane og foranderlige. Det udvikler også evnen til at skelne mellem, hvad man kan kontrollere, og hvad man ikke kan kontrollere, herunder automatiske tanker og kropslige reaktioner.

Meditation på kærlig venlighed udvikler etik, forbundethed og kontakt med den rene, ægte kærlighed, som er helt fri for romantik, erotik og begær. Denne kærlighed er fundamentet for alle relationer på krammevejen.

Meditation med berøring af underarme.

Underarmskramning

Den efterfølgende meditation på fysisk berøring starter fokuseret og forsigtigt, f.eks. med meditation på berøring af hinandens underarme, og udvikler sig gradvist. Det gælder om at fokusere opmærksomheden på selve sansningen af berøringen fra øjeblik til øjeblik — og være mindful med hvad der måtte dukke op af tanker og følelser. At være mindful med noget betyder, at man tillader det at være, præcis som det er fra øjeblik til øjeblik.

Fri kramning

Fri kramning betyder, at der ikke er nogen særlig instruktion. Man bestemmer selv, hvem man vil kramme med blandt deltagerne, hvordan man vil kramme og hvor længe, man vil kramme med hver. Berøringen kan foregå siddende, stående eller liggende, og det kan være to og to, tre og tre eller flere kan være i berøring med hinanden samtidig. Man kan også bare drikke te og snakke. Her er nogle gode råd om den frie kramning:

 • Mærk efter, hvad du har lyst til og brug for af berøring fra øjeblik til øjeblik og gå efter det
 • Mærk også efter, hvad den anden har lyst til og brug for og prøv at imødekomme det
 • Vær ikke bange for hverken at sige JA, NEJ eller PAUSE
 • Gå efter ‘passende berøring’ med hver enkelt og husk, at ‘passende berøring’ er meget forskelligt fra relation til relation, bl.a. afhængig af krammekemi (accepter at krammekemien bare er forskellig og vær mindful med det)
 • Husk hele kroppen; man kan f.eks. også kramme med og på benene
 • Vær kreativ og eksperimenter med forskellige krammestillinger og forskellige former for berøring
 • Prøv at kramme med to (eller flere) på én gang
 • Tænk på ‘kram’ som alle former for kærlig berøring, uanset hvor lidt det måtte være, og altså ikke kun kram som omfavnelse og knus
 • Prøv at sætte lyd på krammet
 • Mind dig selv om, at du praktiserer varm, kærlig, intim berøring, der ikke er seksuel
 • Vær opmærksom på dine grænser og sig fra, f.eks. ved stille og roligt at flytte den andens hånd, hvis det bliver for nærgående
 • Respekter andres grænser
 • Spørg om lov, inden du indleder eller udvider berøring (du kan spørge med ord, eller du kan spørge med kroppen ved at gå langsomt frem)
 • Hvis seksuel lyst opstår, så tillad den uden at handle på den (vær mindful med lysten)
 • Hvis automatiske kropsreaktioner opstår (f.eks. erektion eller tårer), så vær også mindful med det
 • Husk intentionen og følelsen af kærlig venlighed, omsorg og medfølelse i al berøring og kontakt
 • Prøv også at kramme nogen på afstand alene ved hjælp af øjenkontakt og hjerteenergi uden fysisk berøring
 • Hvis to krammer, så må en tredje gerne komme og kramme med
 • Hvis tre krammer, så må en fjerde gerne være med og bygge til, osv.
 • Hvis du først befinder dig i et kram, så skal du ikke føle dig forpligtet til at blive i det i længere tid, end du har lyst til
 • Sørg for at cirkulere rundt og få krammet med nogle forskellige
 • Respekter par, der kun ønsker at kramme med hinanden
 • Det er tilladt at holde pauser og bare kigge på, men man kan som udgangspunkt ikke være med blot som observatør (alle deltager på lige fod)
Meditation med berøring i gruppe.

Gruppekrammemeditation udvikler dyb ro og samhørighed.

Ordensregler

Man kommer fysisk tæt på hinanden i krammemeditation, og der kan opstå seksuelle lyster. Jeg beder derfor alle mine krammemeditatorer overholde disse hygiejniske og etiske ordensregler, så det er trygt og rart for alle at være med:

Hygiejneregler:

 1. Aflys, hvis du er forkølet eller fejler andet, der kan smitte ved berøring og tæt kontakt med hud og hår
 2. Gå i bad
 3. Vær røgfri
 4. Vær parfumefri (brug parfumefri antiperspirant under armene)
 5. Børst tænder, brug tandtråd, børst tunge og suppler evt. med Hali-Z zinksugetabletter
 6. Vask hænderne med sæbe og/eller brug håndsprit, inden du begynder at røre

Adfærdsregler:

 1. Alt foregår med tøj på
 2. Husk at spørge om lov — og husk at sige tydeligt ja eller nej
 3. Kysning er forbudt
 4. Berøring af underliv med hænderne er forbudt
 5. Berøring af kvinders bryster med hænderne er forbudt
 6. Andre former for seksuel berøring og gramsning er forbudt (mærk og kommuniker dine individuelle grænser)

Dresscode:

Krammemeditation kan foregå i al slags tøj, men jeg anbefaler tøj, der er:

 • afslappet og behageligt at have på uden at stramme,
 • blødt og behageligt at røre ved (uden nitter m.v.),
 • og lag på lag (så du kan regulere temperaturen).

Undervisningen

Jeg underviser både grupper, par og enkeltpersoner i krammemeditation. Arrangementer for grupper kan være åbne eller lukkede, og de kan foregå enten hos mig eller hos arrangøren. Jeg underviser over hele landet.

Når jeg underviser, så foregår det altid i en afslappet og respektfuld atmosfære, hvor man også godt må snakke og grine.

De åbne arrangementer med krammemeditation, som jeg selv står for, er baseret på frivillig donation efter det buddhistiske dana-princip. Det betyder, at hver enkelt donerer et selvvalgt beløb i forhold til personligt udbytte og økonomisk formåen. Man kan donere kontant eller via MobilePay (26252010). Folk donerer typisk 100 kr. pr. person efter deltagelse i et større arrangement og større beløb pr. person efter deltagelse i mere individuel krammemeditation med kun 1-2 deltagere.

Kontakt mig, hvis du har spørgsmål om noget, eller hvis du ønsker at foretage en booking.

Billederne er fra en reportage om krammemeditation i Jyllands-Posten.

Meditation med berøring.

Krammemeditation i Jyllands-Posten