Mad, mennesker og måltider

5 sep

Bogen ‘Mad, mennesker og måltider’, der er redigeret af Lotte Holm og Søren Tange Kristensen, er netop udkommet i en ny revideret udgave fra forlaget Munksgaard.

Det er en bog, som alle, der arbejder professionelt med ernæring, bør læse. Især dem der, arbejder med mennesker, men som på trods af det har en tendens til at reducere ernæring til et spørgsmål om fysiologi og matematik. Mad og måltider handler nemlig om meget mere, når man ser på det fra et menneskeligt perspektiv. Det er min vurdering, at det kun er ca. 1 % af det vejledningsmæssige arbejde med mennesker om ernæring, der bør handle om fysiologi og matematik. De resterende 99 % bør handle om at forene de sociale, kulturelle og psykologiske aspekter med det fysiologisk rationelle. Hvis man som ernæringsprofessionel er blind for de 99 %, så burde man faktisk ikke have lov til at arbejde med mennesker i praksis efter min mening. Så er det nok bedre for alle, at man bliver på laboratoriet og lader andre oversætte fysiologisk viden til virkelig praksis.

‘Mad, mennesker og måltider’ fortæller på fremragende vis om de symbolske og kulturelle betydninger, der knytter sig til forskellige madvarer. Den beskriver også sammenstød mellem bl.a. sundhed og madkultur samt madens rolle i forhold til identitet. Den belyser vigtige emner som spiseforstyrrelser, sociale aspekter ved overvægt og den moderne sundhedsdyrkelse. Det gør den med udgangspunkt i den nyeste forskning på en måde, der er konkret og vedkommende for læseren.

På side 302-303 i kapitlet ‘Mad og sundhed i hverdagen’ beskriver Lotte Holm de to temaer, der gennemsyrer talen om sundhed: disciplin og frihed. Disciplin handler om selvkontrol, selvfornægtelse og viljestyrke. “Sundhed bliver en metafor eller et billede på selvkontrol og disciplin og på det at være voksen”, skriver Lotte Holm. Frihed handler om frihed fra tvang, disciplin og selvfornægtelse. Her knyttes sundhed til nydelse, livsglæde og stressreduktion. Jeg kan tydeligt se, hvordan jeg har bevæget mig fra disciplin til frihed i min professionelle (og personlige) tilgang til sundhed gennem de sidste 15 år. Jeg kan også kontatere hos mig selv, hvordan den bevægelse ikke sker pludselig, men meget langsomt, med to skridt frem og et tilbage.

Jeg vil også gerne fremhæve bogens sidste kapitel, ‘Når mad er gud – Moderne sundhedsdyrkelse’, af Søren Tange Kristensen og Ulrik Houlind Rasmussen, der indledes med dette rammende citat af G. K. Chesterson: “Efter at folket er holdt op med at tro på Gud, tror de ikke på ingenting, men på hvad som helst“. Det vil jeg straks tilføje min citatsamling! Kapitlet er en meget nuanceret analyse af alternative kostideologier, hvor det enkelte menneske søger “frelse” gennem kosten og sundheden. Kristensen og Houlind beskriver, hvordan det er præcis det samme, der foregår i ikke-alternative kostideologier – psykologisk set. “Set i dette lys er det mest påfaldende ved de alternative kostideologier, at de overhovedet opfattes som alternative”, slutter kapitlet.

Jeg håber, at bogen vil fremme mere menneskelige tilgange til kostvejledning i fremtidige generationer af ernærings- og sundhedsprofessionelle. Bogen får i hvert fald mine varmeste anbefalinger med på vejen.

Mere info om bogen

No comments yet

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.