Kramning er meget mere end et knus

Definition af kramning

Kramning er:

  • en overordnet betegnelse for alle former for bevidst, kærlig berøring mellem mennesker,
  • et billede på intentionen og følelsen af kærlig-venlighed (den rene kærlighed og dybtfølte venlighed uden betingelser, begær og sex),
  • et billede på at mærke og acceptere virkeligheden, som den er lige her og nu,
  • et billede på kærlig-venlig selvomsorg som fundamental drivkraft for individuel fysisk og mental sundhed,
  • samt et billede på kærlig-venlig omsorg for andre som drivkraft for social og global sundhed og fredelig sameksistens.

Når jeg taler om ‘kram’, så er det meget mere end et knus. Lad mig uddybe det:

Længere varighed

Hvor et almindeligt, langt knus varer ca. tre sekunder, så arbejder vi i kramning med meget længere varighed af hvert kram. Et kort kram varer ca. to minutter. Et normalt kram er ca. 10 minutter, og man kan sagtens kramme i meget længere tid. Vi kan selvfølgelig også kramme helt kort goddag og farvel, men det tæller ikke med, da det ikke giver noget på krammekontoen. Det er mest noget, vi gør for at være høflige, hvis modparten ønsker kram i stedet for en anden høflighedsgestus.

Større hyppighed

I den almindelige, danske hverdagskrammekultur krammer man typisk kun en gang med hver person hver gang man siger goddag eller farvel eller tilsvarende. Det er alt for lidt. Hvis du dyrker kramning, så krammer du derimod meget oftere med hver person. Et enkelt kram er langt fra nok for at opnå de sunde krammevirkninger.

Flere mennesker

Mange er vant til kun at kramme med deres allernærmeste, som måske kun er en enkelt eller nogle få personer. Hvis du dyrker kramning, så åbner du dig for at kramme med flere forskellige mennesker, hvorved du opnår en større variation i dine kram. Ligesom det er sundt at spise en varieret kost, så er det også sundt at kramme på forskellige måder med forskellige mennesker.

Bare kram

Hvor den herskende krammekultur begrænser kramning til hilsen og de lange kram til aller nærmeste venner eller kærester, da krammet tillægges en særlig betydning. Når du dyrker kramning, så krammer du længe og inderligt også med folk, du ikke kender specielt godt. I er blot enige om at kramme, fordi det er dejligt, sundt og meningsfuldt. Det er ikke fordi, I ønsker noget særligt af hinanden eller betragter hinanden som særligt udvalgte.

Kram med fremmede

Mange, der dyrker kramning, erfarer, at der er særlige fordele ved at kramme med fremmede. Når man ikke har nogen historie sammen, så kan man mødes mere rent i kramningen og være mere mindful med selve krammet og den almene, mellemmenneskelige relation baseret på bevidst nærvær og ubetinget kærlighed. Det er dog ikke et krav, at man skal kramme med fremmede for at dyrke kramning.

Alle former for kærlig-venlig berøring

Kram omfatter alle former for kærlig, venlig, omsorgsfuld, varm og ikke-seksuel fysisk berøring og kropslig nærhed, herunder mange andre former for berøring ud over omfavnelse og knus. Kramning er simpelthen det at røre ved hinanden på en kærlig måde uden sex. Det kan være alt fra at forsigtigt berøre den andens lillefinger i et sekund til at ligge i ske og cuddle i en gruppe i timevis.

Bevidst berøring

Kram bør foregå som bevidst berøring. Det betyder, at man slår autopiloten fra og træffer en bevidst beslutning om at røre, blive rørt og være i berøring. Mens man er i krammet, retter man sin fulde opmærksomhed på berøringssansen, så man kan være helt til stede i krammet og det kærlige nærvær med den, man krammer med. Man lader være med at gøre alt mulig andet samtidig. Man krammer bare.

Den bedste kramning er mindful kramning, som omfatter bevidst nærvær med alt, hvad der dukker op, mens man krammer. Man ser sanseindtryk som sanseindtryk, tanker om tanker, og følelser som følelser fra øjeblik til øjeblik. Det primære fokus for opmærksomheden i mindful kramning er den taktile (berøringsmæssige) sansning, men hvis andet kræver opmærksomhed, så er man også mindful med det.

Bevidst berøring i hverdagen er måske ikke decideret meditativt og mindful, men det er dog bevidst — og meget mere end de almindelige, automatiske goddag- og farvel-knus.

Kram som omsorg

Kram er også et billede på kærlig-venlig omsorg for andre og for en selv. Kramning er en mental indstilling om aktivt at drage omsorg drevet af den rene, ubetingede, spirituelle, almene kærlighed. Kramning er den moderlige kærlighed og omsorg med den gode nok mors følelse og intention over for sit raske barn som arketype. Den form for kærlighed fører til medglæde og medfølelse, når den møder henholdsvis succes og lidelse, og den er basis for empati og intuition i relation til andre mennesker og i relation til en selv og egen krop, adfærd og valg. Kramning udgør en alternativ psykologisk-spirituel tilgang til sundhedsmotivation og selvomsorg, der samtidig er holistisk (helhedsorienteret) og realistisk (accepterende og nu-orienteret) i sin natur. Kramning bør være det motivationsmæssige fundament for al sundhedsfremme.

Kram som accept

Kram er et billede på fuld accept af tingene, som de er på alle områder af tilværelsen. At kramme er at mærke, hvordan noget reelt føles og tillade det at være sådan for nu, uanset om man kan lide det eller ej. I en cyklus af at mærke, acceptere, mærke mere, acceptere mere, mærke endnu mere og acceptere endnu mere i et gradvist,  altomfavnende åndeligt kram.

Kram som dybdegående meditation

Kramning kan foregå som en meditation, hvor man praktiserer meget metodisk og langvarig mindful kramning. Krammemeditation udvikler den generelle krammeevne, som man så kan bruge i den uformelle kramning i hverdagen. Seriøs kramning omfatter, at man især i starten men også når man er blevet en erfaren krammer dedikerer sig til sessioner med formel krammemeditation.

Krammemeditation leder til indsigt i:

  • det befriende i at opleve kroppen indefra i stedet for udefra,
  • den sande natur af sansning, tanker, følelser og kropsfornemmelser,
  • hvad man kan, og hvad man ikke kan kontrollere,
  • seksualitet som energi og lyst, man ikke behøver at handle på,
  • og vores indbyrdes forbundethed via kærlighed.