Mindful kramning

Mindful kramning er åndelig og fysisk omsorg og berøring med bevidst nærvær (mindfulness) drevet af kærlig venlighed (metta).

Mindful kramning har samme fundament som mindful spisning: meditation på åndedræt, bevidsthedsstrøm og kærlig venlighed.

Mindful kramning udvikles ved hjælp af krammemeditation og kan praktiseres uformelt i hverdagen med krammevenner. Du kan lære mindful kramning ved at deltage i en krammeworkshop.