Dating på en ny måde: relationscirklen

Trinvis dating på en bevidst måde. Relationscirklen er udviklet af Per Brændgaard for at illustrere forskellige grader af fysisk, seksuel og kærlig intimitet.

Modellen kan bruges til at bevidstgøre og sætte ord på nære, private relationer. Hvor er vi nu, og hvilken kurs ønsker vi at tage i vores relation?

Modellen illustrerer princippet om bevidst og trinvis udvikling af intime relationer: Man starter udefra og går gradvist ind mod midten – i sit eget tempo – mens man inkluderer alle de forudgående, ydre lag. Man går så langt, som man ønsker. Målet er ikke at komme så langt ind mod midten som muligt. Målet er at være lige præcis der, hvor man har den sundeste og mest nærende relation. Det er selvfølgelig meget forskelligt fra person til person og fra relation til relation.

Dating på en ny måde med relationscirklen

Dating på en ny måde med relationscirklen

Definitioner

Ven: En ven er en person, du holder af på en kærlig-venlig, ikke-seksuel måde.

Krammeven: En krammeven er en ven, som du bevidst har en høj grad af kærlig, ikke-seksuel berøring med.

Krammeven+: En krammeven+ er en krammeven, som du også har bevidst, seksuel berøring og energiudvikling med. Det er individuelt, hvilken berøring man oplever som seksuel, så det må parterne aftale indbyrdes. Energiudvikling kan ske med tøj på og med ganske lidt eller slet ingen fysisk berøring, hvis det foregår med en høj grad af bevidsthed. Energisex er altid et bevidsthedsfænomen, der stræber efter at frigøre, øge og transformere den energi, der opstår, når den maskuline og den feminine energi mødes. Den rent fysiske berøring er sekundær, og energien kan sagtens flyde frit, selvom begge parter har tøj på.

Elsker: En elsker/elskerinde er en krammeven+, som du har et kærlighedsforhold med uden at være kærester. Elskere har via det seksuelle en højere grad af tilknytning til hinanden end relationerne i de foregående trin.

Kæreste: En kæreste er en elsker/elskerinde, som du har et helt tæt og forpligtende kærlighedsforhold med med det højeste niveau af personlig åbenhed og intimitet. Kæresteforhold er sædvanligvis baseret på forelskelse og romantisk kærlighed, herunder ønsket om sammensmeltning, forening og at blive hel på ny. Kærester deler ikke kun kærligheds- og sexliv med hinanden. De deler også hverdagsliv, fremtidsperspektiver, glæder, sorger og meget mere.

Cirkelven: En cirkelven er en person, du har været kæreste med. I er gået hele cirklen igennem sammen og har dermed en særlig historie og relation med dyb indsigt i hinanden. Som cirkelvenner fortsætter I den rent venskabelige relation, mens I stopper den fysiske intimitet. I kan derefter, hvis I vil, bevidst vælge at gå videre til at blive cirkelkrammevenner osv.

Find din kærlighedsstil

Det er individuelt, hvor mange relationer man har brug for og ønsker indenfor hver kategori, og det kan forandre sig gennem livet. Kunsten er at indse og acceptere sin kærlighedsstil og leve den ud på en sund måde.

Fri kærlighed betyder, at man nulstiller normerne og udlever sin naturlige kærlighedsstil, hvad end den måtte være. Fri kærlighed betyder ikke nødvendigvis, at man har sex med alle mulige. Det kan lige så vel være, at man vælger at blive munk eller nonne i cølibat med rendyrket fokus på den spirituelle kærlighed til alle mennesker.

Læs mere om holistisk sundhedscoaching og krammeterapi.