Sådan fremmer du motivation

3 aug

Her er en god video om, hvordan man fremmer motivation og engagement. Den fokuserer på arbejde, men pointerne kan langt hen ad vejen overføres til vægttab, sundhed og livsstilsændring.

Nogle af de centrale pointer om motivation er:
– Større belønning sænker præstationen ved aktiviteter, der kræver blot en anelse hjerneaktivitet (livsstilsændring er med i den kategori). Belønning er den klassiske, konventionelle måde at motivere folk til at ændre sundhedsadfærd. Men den virker altså stik mod hensigten.  
Autonomi (selvbestemmelse) virker motiverende. Hvis andre bestemmer, hvad man skal gøre, så falder motivationen (f.eks. hvis man får lavet en kostplan). 
Mestring virker motiverende. Altså når der er noget, man kan øve sig i og blive bedre til.
– Et højere eller samlet formål motiverer. Dvs. at arbejde for en sag eller større idé og ikke bare de helt konkrete resultater (belønninger).

Professor Morten Kringelbach, som jeg har haft fornøjelsen af at undervise sammen med om nydelse og sundhed, fortæller om forskning med børnehavebørn, der viser, at når de får en belønning (i form af en præmie eller et diplom) for at tegne pænt, så mister de motivationen for at tegne, end hvis man i stedet viser interesse for selve processen med at tegne uden at belønne/rose.

Så hvad kan du gøre?
– Drop belønningerne
– Fokusér på processen og det højere, samlede formål
– Opsøg gerne hjælp, men lad ikke andre overtage styringen – hold fast i din autonomi og selvbestemmelse
– Øv dig – og glæd dig, når du bliver bedre

No comments yet

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.