Sex og bevidsthed: udvikling af sund seksualitet

Per Brændgaard underviser og rådgiver mænd og kvinder i udvikling af større bevidsthed om sex som en del af holistisk sundhed. Det gør han som sundhedscoach, krammeterapeut og foredragsholder.

Per Brændgaard arbejder ud fra en model med ni slags sex opdelt i forhold til forskellige intentioner. Listen illustrerer samtidig en typisk, trinvis bevidsthedsudvikling fra dyrisk sex til kærlig sex. De ni slags kan også opfattes som forskellige aspekter af sund seksualitet, hvor det gælder om at finde den rette balance.uu

De ni slags sex

  1. Dyrisk sex. Dyrisk sex er den mest primitive form drevet af begær, impulsivitet og udløsningstrang. Eksempel: parring, onani.
  2. Motionssex. Motionssex er sex med en bevidst, høj grad af fysisk aktivitet med brug af store bevægelser og de store muskelgrupper i et højt tempo. Eksempel: ridning.
  3. Romantisk sex. Romantisk sex er drevet af forelskelse (projektioner) og et umuligt ønske om at blive hel gennem forening med den anden. Eksempel: forelskelsessex.
  4. Social sex. Social sex er drevet af et ønske om social tilknytning (eller social kapital) eller en anden modydelse, hvor det seksuelle fungerer som bindemiddel, belønning eller handelsvare. Eksempel: ægteskab, prostitution.
  5. Fantasisex. Fantasisex handler om at udleve fantasier og lyster. Det er leg for voksne med rollespil og seksualisering som coping. Eksempel: BDSM, porno, sexfest.
  6. Rituel sansesex. Rituel sansesex er raffineret og sanselig med fokus på iscenesættelse og ritualer med personlige, tekniske eller spirituelle betydninger. Eksempel: tantramassage.
  7. Energisex. Energisex fokuserer på at frigøre, øge og transformere polaritetsenergien mellem det maskuline og det femine. Kan foregå med tøj på og uden berøring af kønsorganerne. Eksempel: tantrasex, bevidsthedssex.
  8. Krammesex. Krammesex er sex med krammende berøring af hele kroppen både udvendigt og indvendigt drevet af spirituel kærlighed. Eksempel: kramning af vagina med penis (PC-musklen), tantrasex.
  9. Kærlig sex. Det foregår med ægte, romantisk kærlighed (uden projektioner) og fuld åbenhed mellem de elskende drevet af et dybt ønske om sammensmeltning og forening.  Det kan indeholde det hele i et dynamisk samspil, da det er kærligheden og åbenheden bag, det handler om. Eksempel: elskov.

Virkeligheden er altid mere rodet en teorien. Sex i virkeligheden består derfor sædvanligvis af en kombination af to eller flere af de ni forskellige dimensioner i forskellige og varierende grader. Formålet med den teoretisk model med de ni typer er at støtte udviklingen af sprog og bevidsthed.

Sex har stor betydning for din sundhed.

Sund sex er mere end du tror.

Øg din sundhed med energisex

Energisex har et særligt stort potentiale til at øge sundheden. Sundhed er velvære, energi og frihed. Energisex fokuserer meget målrettet på udviklingen af energidelen af sundhed. Det er ikke en form for energi, der kan måles med fysiske apparater. Det er energi som en følelse og kropsfornemmelse.

Energisex er et bevidsthedsfænomen. Den kropslige kontakt er sekundær, og rendyrket energisex foregår bedst med tøj på, så der ikke er nøgenhed og kønsorganer til at distrahere. Set udefra ligner det kram, massage eller akupressur. Eller en slags ultra light udgave af tantramassage.

Energisex kræver bevidsthedsarbejde og mental opvarmning i form af meditation, inkl. krammemeditation med fokus på berøringssansning helt uden seksuel energi. Åndedrættet spiller også en vigtig rolle.

Hvis energisex skal øge sundheden, så skal den udviklede energi fordeles og transformeres, så den giver energi til kroppen, hjernen og livet i hverdagen på alle andre områder end det seksuelle. Energisex er altid uden udløsning.

Det bevidste parforhold

Udvikling af bevidst seksualitet er for de fleste mennesker en integreret del af udviklingen af bevidste, kærlige relationer. Der kan relationscirklen virke som inspiration. Den lægger op til en mere langsom form for dating og forholdsudvikling, hvor man venter med det seksuelle. Det vil nogen måske betragte som lidt gammeldags. Formålet med bevidsthed og langsomhed er at integrere det seksuelle i relationen på en gavnlig måde.

Meditation uden berøring er fundamentet for krammemeditation. Krammemeditation uden seksuel energi er fundamentet for udvikling af bevidst seksualitet. Så start med at lære at meditere og være mindful og heartful.

Book en tid til en samtale.