Sundhed med kærlighed

24 apr

Jo mere jeg arbejder med sundhed og mennesker, des mere opdager jeg, hvad det er, der mangler.

Det er hverken viden, evner eller motivation. Det er kærlighed. Kærlighed som forholdemåde og drivkraft.

Ikke som den romatiske kærlighed, vi kender fra amerikanske film, men kærlighed som en dybtfølt venlighed. Kærlig venlighed overfor de foranderlige andre, det foranderlige selv, den foranderlige krop og de foranderlige vaner.

May the force of love be with you. 🙂

hjerte

One Response to “Sundhed med kærlighed”

  1. Marianne 4. maj 2014 at 08:06 #

    Så fik jeg endelig tid til at få læse din post her – hvor har du ret! Venlig kærlighed er den bedste motivationsfaktor andre mennesker kan bidrage med. Alle har først og fremmest brug for at føle sig set, hørt og forstået! Især fordi os der er overvægtige ofte er det, fordi vi ikke føler os gode nok, kloge nok, smukke nok osv.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.