Er det nu blevet sundt at spise smør?

De sidste par dage har jeg fået mange henvendelser fra folk, der har set i fjernsynet, at det nu er blevet sundt at spise smør. Jeg ser ikke selv fjernsyn, men så vidt jeg kan google mig til, så tager historien afsæt i en undersøgelse (Sydney Diet Heart Study), der blev offentliggjort i det lægevidenskabelige tidsskrift British Medical Journal 5. februar 2013. Hele originalartiklen kan læses her.

Dem, jeg har hørt fra, har opfattet det sådan, at nu kan de roligt spise mere smør. Det vigtige er, at man skærer ned på planteolierne. Det opfatter mange smørelskere som en god nyhed. Men kan det nu virkelig passe? Lad mig se nærmere på den nye undersøgelse.

I undersøgelsen blev 221 tilfældigt udvalgte hjertepatienter anbefalet at erstatte mættet fedt med plantefedtstoffer med højt indhold af omega-6 flerumættede fedtsyrer. De skulle øge indtaget af omega-6 til 15 procent af kostens samlede kalorieindhold. Dvs. ca. 50 % mere end den officielle anbefaling i Danmark. Samtidig skulle indtaget af mættet fedt reduceres til mindre end 10 % af kostens samlede kalorieindhold. For at opnå det mål blev patienterne forsynet med flydende tidselolie og tidselolie-baseret margarine. Den flydende tidselolie erstattede andre fedtstoffer i madlavning, dressing, bagværk, m.v., og den blev også indtaget som kosttilskud. En slags olieshots formoder jeg. Den omega-6-rige margarine erstattede smør og andre margariner. Det særlige ved tidselolie er, at den har et ekstremt højt indhold af omega-6 flerumættede fedtsyrer, og den indeholder slet ingen omega-3 flerumættede fedtsyrer. Fedtændringerne medførte både en ekstrem udskiftning af mættede fedtsyrer med omega-6 flerumættede fedtsyrer og en samtidig reduktion i indtaget af enkeltumættede fedtsyrer, da det naturligt fulgte med.

237 hjertepatienter indgik samtidig i en kontrolgruppe, der ikke fik nogen specifikke kostråd. Alle patienterne i begge grupper var mænd mellem 30 og 59 år. Selve interventionen foregik i perioden 1966-1973. Forskerne har så for set på forskelle i, hvor mange der er døde i de to grupper. Det viser sig så, at 18 % er døde i interventionsgruppen og 12 % i kontrolgruppen.

I samme artikel er en opdateret meta-analyse af alle undersøgelser, hvor man på tilsvarende vis har erstattet mættede fedtsyrer med omega-6 flerumættede fedtsyrer. Den viser, at der er en tendens til øget risiko for og død af hjertekarsygdom. Tendensen var dog ikke statistisk signifikant.

Forskerne selv siger ikke, at smør nu er blevet sundt. De foreslår, at reduktion i overindtag af omega-6 flerumættede fedtsyrer kan være en ny ernæringsmæssig strategi til forebyggelse af hjertekarsygdom. Det lyder fornuftigt og i fin tråd med de gængse anbefalinger, der omfatter, at man netop skal holde igen med omega-6 og tilstræbe et passende forhold mellem omega-6 og omega-3.

Undersøgelsen viser ikke, at smør/mættet fedt er blevet sundt. Det ville jo have krævet, at der var en interventionsgruppe, der havde spist mere af det, og det var der ikke.

Det, undersøgelsen nok især viser, er, at det er usundt at spise margarine med transfedtsyrer. Det er flere andre internationale forskere ude og sige. Interventionsgruppen blev jo forsynet med en margarine, som man dengang (i 1966) troede var sund. Jean Gutierrez fra The George Washington University gør i en kommentar opmærksom på, at de kommercielt hærdede fedtstoffer, som man dengang tilsatte tidselolie for at lave margarine, indeholdt omkring 25-40 % transfedt. Det viste sig så sidenhen, at transfedt er den mest usunde fedttype overhovedet. Langt, langt mere usund end mættet fedt generelt. Faktisk så usund, at transfedt er blevet forbudt ved lov i Danmark. Undersøgelsen bekræfter, at det er sundere at spise smør end margarine med transfedtsyrer. Alle margariner på markedet i Danmark er fri for transfedtsyrer, så undersøgelsen er slet ikke relevant længere.

En anden medvirkende årsag til den forøgede dødelighed i interventionsgruppen er, at det simpelthen er usundt at øge indtaget af omega-6 fedtsyrer ud over en vis øvre grænse. Det kan bl.a. øge oxideringen af LDL (det stof, der transporterer kolesterol rundt i blodet), så LDL-kolesterol bliver mere åreforkalkende. Det kan også øge betændelse i kroppen i markant grad, når forholdet mellem omega-6 og omega-3 bliver skævvredet så meget, som det gør, når man kun øger flerumættet fedt via tidselolie.

Jeg anbefaler sædvanligvis, at man bruger rapsolie og olivenolie. Rapsolie har sammenlignet med tidselolie et lavere indhold af omega-6 og et meget højere indhold af omega-3-fedtsyrer. Olivenolie har generelt et lavt indhold af flerumættede fedtsyrer og har så til gengæld et højt indhold af enkeltumættede fedtsyrer. Det er en slags mellemkategori mellem de mættede og de flerumættede fedtsyrer. Den dokumenteret supersunde, originale middelhavskost havde netop et højt indhold af olivenolie og ikke et højt indhold af f.eks. tidselolie.

Man kan da også godt bruge lidt smør i ny og næ, hvis man synes, at det fungerer bedre rent kulinarisk. Smør er jo ikke usundt i sig selv. Det afgørende er den samlede balance af fedtsyrer og kosten som helhed. Hvis man plejer at spise en masse smør og eventuelt også andre kilder til mættet fedt, så vil det være sunde skridt at skære ned på det (uden at blive fanatisk) og samtidig øge indtaget af umættet fedt såsom rapsolie og olivenolie, men også de hele fødevarer som f.eks. nødder.

Det gælder i det hele taget om at fokusere på kosten som helhed i stedet for at se sig blind på en enkelt faktor. Og her er der særdeles god evidens for, hvilken kost man skal anbefale til hjertepatienter. Det omfatter ikke, at man bare kan spise løs af smør, fløde og fedt kød! Omvendt betyder det heller ikke, at man slet ikke må spise det. Alt med måde. Både smør og tidselolie kan sagtens indgå i en sund, varieret kost.

Supplerende reference: Cochrane-review fra 2012 om betydningen af at reducere eller modificere kostens fedtindhold for risikoen for hjertekarsygdom. Konklusion: Reduktion i kostens indhold af mættet fedt enten ved at erstatte mættet fedt med umættet fedt reducerede risikoen for hjertekarsygdom med 14 %. Effekten på hjertekarsygeligheden var direkte forbundet med effekten på total-kolesterol, LDL-kolesterol og triglycerider.  Effekten blev kun set i studier med mindst to års varighed og kun i studier med mænd. Der var ingen klar effekt på dødeligheden.  Forskerne konkluderer, at livsstilsråd fortsat skal omfatte permanent reduktion i indtaget af mættet fedt og delvis erstatning med umættet fedt. Det er uklart, hvad der er den ideelle type umættet fedt.

Jeg tror, at en stor del af forskellene på effekter i de studier, der indgik i dette review, kan forklares ved forskelle i, hvad man har erstattet det mættede fedt med. Effekter på dødelighed kan kun ses i undersøgelser med lang varighed, og/eller hvor forsøgspersonerne som udgangspunkt var i særlig stor risiko, f.eks. hjertepatienter. Der er lavet forsøg med helkostinterventioner med dokumenteret effektiv på dødeligheden, der giver mere praktisk brugbare resultater. Disse interventioner omfatter som et af flere elementer, at man reducerer indtaget af mættet fedt og øger indtaget af umættet fedt fra planteolier og hele, olierige fødevarer.

Tilmeld
Besked om
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments