Holistisk sund livsstil

Mange har hørt om KRAM i forbindelse med sundhed. KRAM er en forkortelse for de fire store livsstilsfaktorer af betydning for sygdom og tidlig død: kost, rygning, alkohol og motion. Disse fire faktorer er særdeles vigtige, men der mangler mange faktorer ud fra et helhedssyn på sundhed. Både ud fra et helhedssyn på den fysiske livsstils indvirkning på den fysiske sundhed og ud fra et helhedssyn på sundhed, der ikke kun omfatter fysisk sundhed, men også mental og social sundhed.

Sundhedskæden KRAMS er et bud på en mere helhedsorienteret oversigt over de forskellige led, der indgår i bevidst sundhed. S står for de ekstra led i sundheden, der alle begynder med S. Det vigtigste S er S for Synergi, da det overordnede formål med sundhedskæden er at skabe en øget synergi mellem sundhedens forskellige komponenter.

 • Kost. Fødevarer, drikkevarer, kosttilskud, spisning og drikning. Næringsstofbehov.
 • Rygning. Aktiv og passiv.
 • Alkohol. Mængde, fordeling og type.
 • Motion. Alle former for bevægelse og bevidst brug af kroppen.
 • Stress. Indretning af livet med et passende niveau af belastninger og afslapninger.
 • Søvn. Søvnens kvalitet og kvantitet i forhold til behov. Nattesøvn, powernap og middagslur.
 • Størrelse. Overvægt, undervægt, vægtfordeling og vægtregulering.
 • Spiseglæde. Det modsatte af spiseforstyrrelse. Det psykisk og socialt sunde forhold til mad.
 • Sex. Erkendelse, udlevelse og tilfredsstillelse af seksuelle lyster og behov.
 • Sol. Den gyldne middelvej. Ikke for meget og ikke for lidt sol.
 • Sanitet og smittestop. Personlig hygiejne og beskyttelse, herunder toiletvaner og håndvask.
 • Skidt. Undgåelse af indtagelse af skidt fra miljøet såsom luftforuening fra lastbiler.
 • Stoffer og stimulanser. Bevidst brug og ikke-brug af bevidsthedspåvirkende stoffer og stimulanser.
 • Sanselighed. Nærvær med krop og sanser.
 • Salighed. Nydelse af spisning, drikning, kramning, musiklytning, osv.
 • Stilhed og sindsro. Perioder uden larm og aktivitet med ren væren.
 • Sammenhæng. Meningsfuldhed, begribelighed og håndterbarhed af livet og sundheden.
 • Samhørighed. At høre til i et sympatisk, støttende samvirke med andre mennesker.
 • Syndsforladelse. Given slip på sundhedsfanatismer og moralsk/religiøs sundhed.
 • Selvforglemmelse. At være i flow. At glæde og tjene andre. Godgørenhed.
 • Sjov. At grine og gøre sjove ting, bare fordi de er sjove.
 • Styrke. Udvikling af mental styrke og robusthed.
 • Slid. Sundt arbejde og arbejdsmiljø.
 • Spiritualitet. Fornemmelse af forbundethed med noget større end sig selv og sin krop.

Sundhedskæden KRAMS er et udtryk for evidensbaseret holisme. Det er helhedssyn ud fra videnskabelig viden om de enkelte leds betydninger og samspillet mellem forskellige led i kæden. Målet er at opnå synergi, så de forskellige led fremmer i stedet for at hæmme hinanden. KRAMS er et praktisk redskab i det daglige arbejde med sundhed, der hjælper til at finde de svageste led med de største potentialer til at øge den samlede sundhed. Helhedssynet hjælper også til at undgå overdrevet dyrkelse af enkelte led i kæden på bekostning af den samlede sundhed.

Tilmeld
Besked om
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments