Borgerforslag: El-producerende motionscentre med løn

For et par år siden fik jeg en politisk vækkelse, der nu har konkretiseret sig i mit første borgerforslag til Folketinget.

Jeg foreslår, at den danske stat etablerer el-producerende motionscentre, hvor motionisterne får løn for deres arbejde (energicentre).

Problemer ved den nuværende situation

Verden lider af energiubalance. De fossile brændstoffer (olie m.v.) er ved at løbe tør, og kampen om energien er en fundamental årsag til krigene i Mellemøsten. De fossile brændstoffer er samtidig årsag til meget forurening.

På den anden side så har mange mennesker for meget energi i kroppen i form af for store fedtdepoter. Denne overophobning af energi er årsag til mange sygdomme, bl.a. type 2-diabetes, der koster samfundet mange penge i medicinudgifter m.v.

Mange danskere dyrker motion, men det koster penge, og den omsatte energi går til spilde. Den kemiske energi i maden og fedtdepoterne bliver under motion omdannet til CO2 og varme, der bidrager til den globale opvarmning. Mange motionsapparater i landets nuværende fitnesscentre kræver strøm for at fungere.

Løsningen på problemet

Løsningen på problemet er dynamo-princippet. Du husker det fra dynamo-lygterne i gamle dage, hvor det var pedalkraften, der dannede strømmen. Moderne cykellygter gør det samme på en mere effektiv måde ved hjælp af magneter. Det betyder, at et mindre motionsarbejde leder til en større dannelse af strøm.

Den samme teknologi kan overføres til motionscentre, hvor nye former for kondicykler, trappemaskiner, romaskiner, styrkemaskiner, m.v. danner strøm i stedet for at bruge strøm.

Borgerforslaget går ud på, at den danske stat finansierer en forsøgsordning med lokale el-producerende motionscentre (energicentre). Der vil være etableringsomkostninger til nye motionsudstyr. På sigt vil de nye energicentre dog rent økonomisk være en stor overskudsforretning for både staten og folket.

For at motivere flere til at dyrke motion så omfatter forslaget også, at motionister i de nye energicentre får løn for deres strømproducerende arbejde svarende til 20 % af værdien af den elektricitet, som de producerer. Lønnen beregnes individuelt via registrering af individuelle motionister med fingeraftrykslæser på de nye motionsmaskiner. 20 % af værdien af den producerede elektricitet går til driften af centrene, og de resterende 60 % indgår i den samlede pulje i det lokale el-net.

Beregninger viser, at en engageret cyklist kan gøre cykling i et energicenter til et fuldtidsarbejde, der giver en løn på 25.000,- kr. om måneden. Det vil kunne gøre et betydeligt indhug i de nuværende problemer med arbejdsløshed i Danmark.

Opdatering: Dette var en aprilsnar. 🙂

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.