Global opvarmning er global distraktion

Global opvarmning er global distraktion

Efter grundige studier af området er jeg kommet frem til den konklusion, at global opvarmning først og fremmest er en global distraktion fra verdens reelle problemer.

Nogle af de primære kritikere af den officielle udlægning af global opvarmning er The International Climate Science Coalition (ICSC), The Heartland Institute, The Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Chance, The George C. Marshall Institute, professor John R. Christy, ph.d. Willie Soon, ph.d. Harrison H. Schmitt, ph.d. Tim Ball, ph.d. Roy W. Spencer, emeritus professor William Happer, emeritus professor Richard S. Lindzen, emeritus professor Don J. Easterbrook og emeritus professor William Gray.

Kritik af global opvarmning

Her er nogle af de centrale kritikpunkter af det officielle narrativ om menneskeskabt, problematisk global opvarmning som følge af CO2:

  1. Jorden har altid gennemgået variationer i opvarmning og afkøling
  2. Den globale opvarmning i det seneste århundrede på 0,8 grader er stort set ligegyldig sammenlignet med tidligere globale klimaforandringer i Jordens historie
  3. Skræmmehistorierne om konsekvenserne af global opvarmning i fremtiden stammer fra computermodeller og ikke fra observationer (de anvendte computermodeller kan ikke reproducere observeret klima uden at skulle manipuleres)
  4. Klimaforandringer påvirkes af mange atmosfæriske, kosmiske, geologiske og meterologiske faktorer, hvoraf solen er den vigtigste årsag, og menneskepåvirkninger er moderate og samlet set gavnlige (øget CO2 medfører øget plantevækst)
  5. CO2 er plantemad (og mere mad til planter betyder mere mad til mennesker)
  6. I fortiden, da vores grønne verden udviklede sig, var CO2-indholdet 5-10 gange højere end i dag
  7. Der kan være fordele for menneskeheden ved en lidt varmere verden (f.eks. mindre behov for energi til boligopvarmning)
  8. Man kan ikke bevise global opvarmning ved at sammenligne nutidens temperaturer med temperaturerne under eller kort efter Den Lille Istid, der sluttede i midten af 1800-tallet

Andre formål med global opvarmning

Ofte fejer man skeptikerne af bordet ved at påstå, at de er i lommen på olieindustrien. Der er ingen tvivl om, at olieindustrien og relaterede industrier har interesser i at så tvivl om, at CO2-udledning fra fossile brændstoffer fører til farlig global opvarmning. Men forsvarerne af den officielle historie kan også have forskellige interesser ud over at søge og formidle sandheden. Ja, hele det officielle epos om, at verden snart går under som følge af CO2, tjener formål for magthavere, der er større end olieindustrien:
• Opløsning af nationalstater og etablering af global regering: globale problemer som global opvarmning kræver globale løsninger, der kræver global ledelse
• Udvidelse af økonomien: CO2-kvoter og lignende giver skatteindtægter til den globale regering og skaber et nyt handelsmarked
• Nyt forskningsmarked: der er mange penge for forskere og institutioner i at drive forskning, der bekræfter den officielle CO2-teori, hvorimod det er svært at få økonomisk støtte til projekter, der udfordrer teorien (systemet bliver selvbekræftende via økonomiske incitamenter)
• Øget overvågning og kontrol: frygt for verdens undergang får os til acceptere øget overvågning og kontrol (med CO2 som argument; al menneskelig aktivitet danner CO2, så al aktivitet skal overvåges/kontrolleres for at sikre Jordens overlevelse)
• Generelt lettere ved at få befolkningen til at acceptere politiske indgreb, der reducerer fred og frihed: en befolkning i frygt for dommedag er generelt lettere at regere over
• Distraktion fra de bedrageriske krige i Mellemøsten, der reelt bl.a. handler om at røve andre nationers olie, og som olieindustrien har interesser i, dvs. fokus flyttes fra et mindre problem (krig og bedrag) til et større problem (klima og dommedag) – og derved har olieindustrien en interesse i både at bevare og bekæmpe den dominerende fortælling på området
• Distraktion fra det globale ressourcemisbrug: ved at reducere geologiske problemer til CO2 og global opvarmning kan voldtægten af Jordens ressourcer for at tjene penge og mætte vores absurde behov for ting fortsætte uhindret
• Distraktion fra den reelle forurening og belastning af miljøet (så miljøsvinene kan fortsætte uhindret)

En gigantisk global distraktion

Fokus på menneskeskabt global opvarmning som følge af CO2 som verdens største problem virker således i min optik først og fremmest som den helt store distraktion fra de reelle helt store problemer. Systemet har en indbygget inerti af gensidige interesser, der fortsætter udpumpningen af det officielle narrativ til befolkningen. Medierne ser det som en journalistisk set god historie. Forskerne kommer i medierne, så længe de bekræfter den ”gode” historie. Forskernes sponsorer bliver glade for medieomtalen. Begæret efter penge, magt og berømmelse skaber psykologisk blindhed hos både journalisterne og forskerne. Folket får noget at snakke om og føle fællesskab omkring. Der er ikke noget som en fælles trussel, der kan fremme sammenholdet i en gruppe. Annoncørerne sælger mere som følge af ”trøstekøb” for at håndtere frygten for den dystre fremtid.

Hvad med hedebølgen 2018?

Hedebølgen i sommeren 2018 er et eksempel på, hvordan ekstremt vejr bliver brugt som bevis på den officielle fortælling om global opvarmning. Faktuelle målinger viser imidlertid, at selvom juli 2018 var meget varm, så var bl.a. juli 2010 endnu varmere, og den absolut højeste juli-temperatur siden 1874 blev målt i 1941. En opgørelse udført af ph.d. i meterologi Roy Spencer af de gennemsnitlige maksimumtemperaturer i New York viser, at der ikke har været nogen signifikant temperaturstigning fra 1895 til 2017. Satellitmålinger har vist, at den globale temperatur i juli 2018 var 0,32 grader C varmere end gennemsnittet for juli-måneder i perioden 1981-2010. Det betragter Roy Spencer som en anomali, dvs. i modstrid med den generelle trend i den globale temperaturforandring over tid, og ikke som et bevis på en signifikant tendens.

Dette indlæg indeholder uddrag af min e-bog FRI – EN PERSONLIG BERETNING OM ILLUSIONERNES LÆNKER, som du kan købe i min webshop. E-bogen indeholder referencer.

0 0 vote
Article Rating
Tilmeld
Besked om
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments