Basal meditation

Fundamenter for basal meditation

De tre mentale fundamenter, som du bør tilstræbe at udvikle ved basal meditation er koncentration, mindfulness og kærlig-venlighed. Koncentration er fokusering af opmærksomheden i ét fokus i lang tid ad gangen. Mindfulness er fuld accept af alle bevidsthedsfænomener, præcis som de er fra øjeblik til øjeblik. Kærlig-venlighed er dybtfølt godhed og ubetinget kærlighed. De tre … Læs videre Fundamenter for basal meditation
For at få adgang til dette indhold skal du være Medlemskab Normal, Medlemskab Budget, Medlemskab Luksus or Medlemskab Super-Supporter.