Holistisk kramning: de fire formål

Det er med at udnytte tiden, så længe det er lovligt for mig at skrive om kramning.

Jeg er kommet frem til, at holistisk kramning sigter mod fire forskellige formål:

  1. Sundhedskramning: Kramning med henblik på at øge din sundhed og sænke din risiko for sygdom. Det hænger især sammen med udskillelsen af krammehormonet oxytocin ved langvarig kærlig berøring. Altså fysisk kontakt.
  2. Selvkramning: Kramning med henblik på at øge din selvindsigt og selvomsorg. Dette formål hænger især sammen med den åndelige kramning, når du retter den mod dig selv, alt hvad du er, inklusiv dit indre, sårbare barn.
  3. Systemkramning: Kramning er også et billede på at mærke virkeligheden, som den faktisk er. Og give din kærlige omsorg til andre, herunder omsætte omsorgen til konkret handling, der gør verden bedre. Når du på den måde har en krammende holdning, så opdager du også de mørke kræfter, som ikke vil kramme med dig (i overført betydning), og som ikke ønsker kærlig omsorg, dialog og forståelse. Det kan drive dig til at blive en krammende systemkritiker!
  4. Spirituel kramning: Kramning er også en åndelig praksis, hvor rødderne går tilbage til taoistisk seksualpraksis. Det er svært for os danskere at forstå, men det er noget med, at når den maskuline og feminine energi mødes i bevidsthed, så opstår der en en særlig energi, der kan anvendes til at opnå indsigt og styrke i vores sande natur som ånd.

Jeg vil anbefale, at du sigter mod alle fire formål samtidig. De er hinandens indbyrdes forudsætninger.