Konsekvenser af min dom for sexsikkerheden for andre

Hvis landsretten stadfæster min dom i byretten, så vil det have konsekvenser for den seksuelle retssikkerhed for mange andre i fremtiden.

Essensen i byrettens vurdering af min sag er, at en kvinde efter seksuelt samvær med en mand kan påberåbe sig retten til at have været i en særlig tilstand, der (1) giver lyst til sex, (2) forvandler ‘nej’ til ‘ja’ i ord og handling, (3) gør det umuligt blot at rejse sig og gå og (4) som er mandens skyld ud fra deres potentielle relation.

Lad mig gentage det igen igen igen: Den 29-årige kvinde var ikke min klient. Jeg var ikke hendes krammeterapeut. Vi havde på forhånd aftalt at være og at mødes som krammevenner (det kan jeg dokumentere). Jeg havde inviteret andre krammevenner samme aften (det kan jeg også dokumentere).

Men byretten har altså vurderet, at hun havde ret til at opfatte mig som hendes terapeut, selvom mødet var dokumenteret privat, og selvom hun aldrig havde været og aldrig givet udtryk for, at hun kunne tænke sig at blive min krammeklient. Og dermed ret til at gå i den mystiske tilstand, hvor hun tre gange giver aktivt tilsagn til sex med mig, selvom hun angiveligt mente det modsatte, og det var min skyld, fordi hun opfattede situationen og relationen som terapi og bagefter følte sig krænket. Det er en meget stor juridisk magt at give til personers opfattelser og følelser uafhængigt af de konkrete facts og handlinger. Især når man fuldstændigt tilsidesætter mandens forklaring, som byretten valgte at gøre, fordi de finder ham “utroværdig”. Det er svært at opfatte det som andet end politisk motiveret som følge af #MeToo-bevægelsen eller noget endnu mere ensidigt og ondsindet.

Det er sådan med domme i retten, at de danner præcedens. Hvis landsretten stadfæster min dom, så giver de samtidig opskriften til, at andre kan blive dømt i tilsvarende situationer. Politi og anklager kan så henvise til min dom, når de i fremtiden modtager henvendelser fra personer, der føler sig krænket i sammenlignelige situationer, hvor det er påstand mod påstand.

Det vil overordnet set få betydning for alle, der har en eller anden behandlerrolle eller magtposition overfor andre mennesker. En person kan så påstå sig som krænket og offer, fordi hun eller han opfattede situationen som behandling eller på anden vis opfattede sig som underlagt den andens magt. Det er nødvendigt for at påberåbe sig den mystiske reaktion, hvor frivillig sex bliver til voldtægt. Beviset er personens opfattelse af relationen og følelse af sårethed efter episoden. Det vil her hjælpe, hvis man som påstået offer kan fremstå skrøbelig og grådlabil og rette opmærksomheden til sine egne følelser og tårer, hver gang samtalen kommer ind på fakta. En uddannelse som skuespiller vil hjælpe, ligesom ekspertise i sprog og psykologi vil være en fordel. Det bedste vil dog nok være, at man er fuldstændig overbevist om sin egen opfattelse, måske fordi man har gamle traumer i bagagen, som kan fremkalde reelle følelser, som man kan udtrykke overfor politiet og i retten, men som altså bare ikke har noget at gøre med det aktuelle forhold. Det er retraumatisering og projektion aktiveret af frivillig sex.

Lad mig slutte af med at give nogle konkrete eksempler på andre grupper i samfundet, der kan blive berørt af min dom (dvs. blive idømt 14 måneders fængsel efter frivillig sex med samtykke) :

 • En psykolog eller psykoterapeut kan blive beskyldt for, at et privat møde var terapi.
 • En fysioterapeut kan blive beskyldt for, at et privat møde var behandling.
 • En læge kan blive beskyldt for, at et privat møde var behandling.
 • En personlig træner kan blive beskyldt for, at et privat møde var personlig træning.
 • En universitetslærer kan blive beskyldt for, at et privat møde var undervisning.
 • En journalist kan blive beskyldt for, at et privat møde var et interview.
 • En kommunalt ansat socialrådgiver kan blive beskyldt for, at et privat møde var sagsbehandling.
 • En chef kan blive beskyldt for, at et privat møde var en jobsamtale.
 • En bankrådgiver kan blive beskyldt for, at et privat møde var økonomisk rådgivning.
 • En politibetjent kan blive beskyldt for, at et privat møde var en afhøring.
 • En advokat eller dommer kan blive beskyldt for, at et privat møde var juridisk rådgivning i et ekspert/klient-forhold.
 • Osv.

Det bliver skruen uden ende og sexsikkerheden uden bund.

Leave a Reply

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of