Den endelige dom i sexsagen

Her er den endelige dom i sexsagen fra Østre Landsret. Jeg blev frifundet for alle tiltaler om voldtægt og blufærdighedskrænkelse. Til dem der ikke kender det danske retssystem: Når man anker en dom i byretten og efterfølgende bliver pure frifundet i landsretten, så er byrettens dom dermed annulleret. Landsrettens dom er dermed den endelige dom … Læs videre Den endelige dom i sexsagen
For at få adgang til dette indhold skal du købe Sundhedsmedlem or Politisk medlem.