Verden er ikke ved at koge over

Jeg er ikke klimaforsker, men jeg har alligevel prøvet at sætte mig ind i området, nu hvor global opvarmning fylder så meget i medierne.

Ifølge pressen så er klimaforskerne helt enige om det med global opvarmning. Men når man dykker ned i litteraturen, så er der faktisk store uenigheder. Og nu hvor der er gået nogle år, siden den første klimapanik startede, så kan man nu vurdere, hvorvidt klimaforskerne har haft ret i deres forudsigelser.

Flere undersøgelser baseret på faktiske temperaturmålinger over tid har dokumenteret, at de computermodeller, der har forudset og fortsat forudser katastrofal global opvarmning, medfører en voldsom overestimering af de faktiske temperaturstigninger. Hypotesen om, at global opvarmning kan forudses på den måde, bør derfor forkastes.

Her er en videnskabelig reference med fakta om klimasagen:
Fyfe JC, Gillett NP, Zwiers FW. Overestimated global warming over the past 20 years. Nature Climate Change 2013;3:767-769.

Nedenstående figur er fra den artikel.

De grå søjler illustrerer antallet af målinger fra computermodeller, der har forudset forskellige niveauer af temperaturstigning. Den røde søjle viser de faktiske temperaturmålinger i samme periode. Det fremgår tydeligt, at de målte temperaturstigninger har været meget lavere end de forudsete.

Det tegner altså et billede af, at de menneskeskabte problemer med global opvarmning reelt ikke eksisterer. Det er en fiktiv fortælling, der kun er understøttet af matematiske modeller, der beviseligt ikke er i stand til at forudsige de faktisk temperaturstigninger.

Der er dog bred enighed blandt forskerne om, at den globale temperatur er steget. Men den er kun steget med 0,8 grader, hvilket stort set ingen betydning har. Hele den temperaturstigning kan forklares ved, at man startede målingerne i 1800-tallet få år efter afslutningen af Den Lille Istid.

I min bog FRI – En personlig beretning om illusionernes lænker har jeg foretaget en kritisk gennemgang af det herskende narrativ om global opvarmning.

Jeg er ikke klimabenægter. Jeg tror skam på, at klimaet har fundet sted. Med dette blogindlæg vil jeg blot levere et beskedent bidrag til en mere nuanceret og evidensbaseret klimadebat.

0 0 vote
Article Rating
Tilmeld
Besked om
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments