Trist dag for ytringsfriheden: Coronakritik forbudt ved lov

Jeg trækker mig fra den offentlige oplysning og debat om corona fra nu af.

Opdatering: Siden udgivelsen af dette indlæg har flere medlemmer af Folketinget udtalt, at det stadigvæk er lovligt at ytre sig om corona. Jeg valgte derfor at gå ind i coronadebatten på ny og satse på min grundlovssikrede ytringsfrihed.

Årsagen er, at Folketinget i dag har vedtaget en ny hastelov (L 157), der gør det muligt at lukke hjemmesider samt idømme bøde- og fængselsstraffe til personer, der kommunikerer information om COVID-19, der ikke stemmer overens med de officielle udmeldinger fra myndighederne.

Da man nu kan risikere fængselsstraf i op til 8 mdr for at ytre sig kritisk om COVID-19 (og om myndighederne i det hele taget i forbindelse med corona), så vælger jeg at trække mig fra den offentlige oplysning og debat fra nu af.

Det var interessant, så længe det varede. Jeg vil fortsat følge coronasagen, men jeg vil holde min viden for mig selv.

Det er en trist dag for folkestyre, ytringsfrihed, demokrati og Danmark.

Her er link til hele det vedtagne lovforslag.

MERE OM LOVEN

Jeg har især hæftet mig ved § 2 stk. 1: »Blokering kan endvidere ske, hvis der er grund til at an-tage, at der fra hjemmesiden begås en overtrædelse af straf-felovens §§ 161, 163, 171 eller 189, § 263, stk. 1, eller §§263 a, 276, 278-283, 289-290 a, 300 a, 301 eller 303, somhar baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemieni Danmark.«

Af § 1 fremgår det at straffene fordobles ved overtrædelse af disse paragraffer i Straffeloven: “Den straf, der er foreskrevet i denne lovs §§119-122, 133-134 b, 135, 144, 161 og 163, § 172, jf. § 171,stk. 1, § 189, § 247, stk. 2, § 263, stk. 1 og stk. 3, jf. stk. 1, §263 a, § 285, stk. 1, jf. §§ 276, 276 a, 278, 279, 279 a, 280,281, 282 og 283, § 286, jf. §§ 276, 276 a, 278, 279, 279 a,280, 281, 282 og 283, § 287, stk. 1, jf. §§ 276, 276 a, 278,279, 279 a, 280, 281, 282 og 283, samt §§ 288-290, 290 aog 293, § 299, stk. 2, og §§ 300 a, 301 og 303, kan forhøjesindtil det dobbelte, hvis lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark.”

Blandt de henviste paragraffer fra Straffeloven har jeg til grund for min vurdering især hæftet mig ved disse:

  • § 163. Den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
  • § 189. Den, som stiller til salg eller i øvrigt søger udbredt som lægemidler eller forebyggelsesmidler mod sygdomme ting, om hvilke han ved, at de er uegnede til det angivne formål, og at deres benyttelse hertil udsætter menneskers liv eller sundhed for fare, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.
  • § 189 Stk. 2. Begås forbrydelsen uagtsomt, er straffen bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

I §§ 163 og 189 er det i høj grad subjektivt, hvornår en person “ikke har viden”, og hvornår lægemidler og forebyggelsesmidler er “uegnede”.

Højere straffe er første trin. Dernæst kommer politisk pres på politiet for at fange og på retten for at dømme. Fordoblingen af straffene for ytringer i relation til corona er i sig selv et politisk signal om, at det er særligt kriminelt, så der skal være særligt fokus på det.

Min konklusion er, at ytringsfriheden i relation til corona nu reelt er fjernet. Man risikerer nu at komme i fængsel i op til 8 mdr, hvis man ytrer noget, der ikke stemmer overens med de officielle udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, Politet, sundhedsministeren eller statsministeren.

Tilmeld
Besked om
guest
4 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
shadowen
mandag, 30 november 2020, 17:53 17:53

Jeg ikke helt enig med dig, dette lov forslag øger strafferammerne op til 4x, det er rigtig.. Jeg mner at 163 er bekymerende, er det ikke en ny lov, men straffe rammen er blevet øget, op til 4 gange. Den siger dog “Den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.” Det burde ikke give mulighed for at straffe folk i en debat, men mere hvis en læge, eller autoritet… Read more »

Last edited 1 year ago by shadowen
Michael Mardt
mandag, 30 november 2020, 18:36 18:36
Reply to  shadowen

er nogen blevet straffet for det, som Per er bange for at blive straffet for ?