Kategorier
Coronabloggen Frihedspressen Indlæg Propaganda (abonnement) Propagandabloggen

Tosset coronalov gjorde journalist og piccolo til sundhedsgeneral

06.04.2020

Jeg har opdaget en anden tosset coronalov, der krænker vores frihed og giver alt for meget magt til sundhedsministeren.

Jeg er ikke jurist. Jeg er bare en almindelig borger, der på egen hånd har erfaret, hvordan nye love og lovændringer kan blive misbrugt af systemet. Derfor er jeg begyndt at nærstudere de nye coronalove.

Her dykker jeg ned i L 133 Forslag til lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme. Den blev vedtaget i Folketinget den 12. marts 2020.

Det fremgår af den nye § 5, at sundhedsministeren nu kan tvinge folk i en form for sundhedsfængsel.

§ 5 stk. 1:

Sundheds- og ældreministeren kan påbyde enhver, der lider af en alment farlig sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan:

1) At lade sig undersøge af en sundhedsperson.

2) At lade sig indlægge på et sygehus eller i anden egnet facilitet.

3) At lade sig isolere i en egnet facilitet.

Hvad er en “egnet facilitet”? Tja, det er vel kun fantasien, der sætter grænsen for, hvad det kan være. “Isolationsfængsel” er umiddelbart det begreb, jeg først kommer til at tænke på.

Dette giver sundhedsministeren en helt uhørt ret over borgeres bevægelsesfrihed. Det er reelt en potentiel udvidelse af fængselsvæsnet og udvide af politiets mulighed for at arrestere folk og sætte dem i fængsel uden rettergang.

§ 5 stk. 2:

Sundheds- og ældreministeren kan iværksætte tvangsmæssig behandling af en person, som lider af eller formodes at være smittet med en sygdom som nævnt i stk. 1, hvis isolation ikke er tilstrækkelig til at forebygge eller inddæmme udbredelse af sygdommen.

Tvangsmæssig behandling er et voldsomt overgreb mod den enkeltes sundhedsmæssige og personlige frihed. Ifølge lovteksten så er det ikke engang nødvendigt med en troværdig diagnose. Det er simpelthen sundhedsministeren, der har magten! Det fremgår også tydeligt af pkt. 8-14, hvor “Epidemikomissionen” konsekvent er ændret til “Sundheds- og ældreministeren”. Det er en ekstrem magt at give til én person, som der tilmed ikke er noget uddannelsesmæssigt krav til i forhold til at vurdere sundhedsvidenskabelige spørgsmål.

Vores nuværende sundhedsminister Magnus Heunicke er uddannet journalist. Hans øvrige erhvervserfaring omfatter rejsesekretær, piccolo, scenemester og opvasker. Tvangsmæssig behandling burde bero på en kvalificeret sundhedsfaglig vurdering og ikke på en ordre fra en i den sammenhæng inkompetent sundhedsminister!

Hvis man skulle være i tvivl om, at det er politiet og ikke sundhedspersonale, der kommer til at udføre sundhedsministerens dekreter, så fremgår det tydeligt af § 5 stk. 3:

Sundheds- og ældreministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om politiets bistand ved anvendelsen af beføjelserne i stk. 1 og 2, herunder om politiets bistand ved gennemførelse af påbud om undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling.

Den nye lovs § 6 er en direkte krænkelse af Grundlovens § 79:

Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. 

Hele denne nye coronalov er en krænkelse af Grundlovens § 71:

Stk. 1. Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse.


Det er min opfattelse, at man kan omgå frihedsbegrænsningerne i den nye coronalov ved at henvise Grundlovens § 71 stk. 1 og fortælle politiet, når de bryder ind, at det er en politisk eller religiøs forsamling.

Den nye coronalov krænker desuden virksomheders frihed til at drive virksomhed.

Konklusion: Det er utroligt, hvad man få folk til at gå med til, når de er bange for sygdom og død.


Discover more from per Brændgaard (pB)

Subscribe to get the latest posts to your email.

5 4 stemmer
Brugervurdering
0
Du er hjerteligt velkommen til at kommentere.x
()
x