Sundhedsfremme med sundhedscoaching

Sundhed er en tilstand af optimal fysisk, mental og social velvære. Det er individuelt og subjektivt; en følelse.

Sundhed er at ville være hel og samtidig acceptere fuldt ud, hvordan man faktisk har det nu.

Mange forskellige faktorer kan påvirke den enkeltes sundhedstilstand, og de forskellige faktorer kan påvirkes og udleves på mange forskellige måder.

Sundhedsfremme bør tage sit udgangspunkt der, hvor den enkelte befinder sig nu. Derfra kan den enkelte selv og/eller med andres hjælp forbedre de relevante dele af den enkeltes samlede sundhed. Man får mest sundhedsfremme ud af en fokuseret indsats på de dele af sundheden, der halter mest og ved at sætte ind med de forandringer, som den enkelte kan gennemføre og fortsætte med i praksis.

Sundhedscoaching er dialog om sundhed med fokus på at forbedre den enkeltes samlede sundhed. Det kan handle om viden, motivation og identifikation af styrker og svagheder. Det vigtigste formål med sundhedscoaching bør dog altid være at vække den enkeltes iboende selvomsorgsevne, eller “sundhedsånd”.

Denne åndelige vækkelse er nødvendig for at opdage, hvor sund man er nu, hvor sundheden eventuelt halter, og hvad der er mest effektivt og bæredygtigt at gøre for at forbedre sundheden. Det er også ånden i hverdagen, der gør det muligt at slå autopiloten fra, så vanerne kan ændres stabilt i en sundhedsfremmende retning.

Der er ikke noget mystisk ved denne ånd; det er simpelthen vores menneskelige natur. Når ånden er vækket, kan man begynde at gøre konstruktiv brug af evidensbaseret sundhedsviden, integreret motivation, praktiske handlemuligheder og andet godt.

Hvis sundhedsånden ikke bliver vækket, så kan sundhedsfremme opleves som et stressende overgreb i hverdagen, og man vil hurtigt vende tilbage til de gamle, mindre sunde vaner, når sundhedsprojektet er overstået.

Der er mange fordele ved en mere åndelig tilgang til sundhedsfremme. En af dem er, at det ikke kræver nogen særlig viden om sundhed. Alle kan være med til at finde sin egen vej til mere sundhed i livet, som det er.