Min vej ud af kirken hen til Jesus

Nu kan man jo være kristen på mange forskellige måder, og jeg skal ikke gøre mig til dommer over, om den ene er bedre end den anden. Jeg tror, at hver enkelt af os må finde sin egen vej ved at prøve sig frem og mærke efter.

Jeg meldte mig selv ud af folkekirken for mange år siden. Jeg kunne simpelthen ikke forene mig med de stive rammer, de meningsløse prædikener, de gammeldags salmer og den konstante rejsen sig og sætten sig ned, der forhindrede enhver form for meditativ fordybelse og ro.

I nogle år var jeg så buddhist i stedet for, og det fandt jeg meget mere meningsfyldt og givende end folkekirken. Men det var stadigvæk som om, at der manglede noget – noget større.

Det var ikke fordi, at jeg begyndte at søge Jesus igen. Han dukkede ligesom bare op, og jeg begyndte at lytte. Det har for mig især været en rendyrket åndelig rejse med Jesus/Yeshua og hans budbringer som min spirituelle vejleder gennem en meget mørk og modstandsfyldt periode i mit liv.

Jeg følte egentlig heller ikke, at jeg holdt op med at være buddhist. Jeg praktiserer også stadigvæk buddhistisk meditation, og min store Buddha-figur står stadigvæk ved siden af min Jesus-figur i stuen. Det er mit indtryk, at buddhisme og spirituel kristendom supplerer hinanden godt – og Buddha og Jesus havde jo i hvert fald kærlighedsbudskabet til fælles.

FRA KIRKEDOM TIL KRISTENDOM

For mig har det været vigtigt at give slip på kirkedommen, så jeg har kunnet finde frem til den form for sand kristendom, der giver mening for mig. Kirkedom og kristendom er ikke det samme. Til tider kan det være hinandens modsætninger. Hvor kirken handler om magt over mennesker, så handler Yeshuas lære om næstekærlighed, ligeværd og frihed. Jeg tænker her ikke kun på folkekirken, men på hele den kristne kirkes historie, der til tider har været særdeles undertrykkende og voldelig.

Jeg forstår godt, de moderne spirituelle, bevidste mennesker, der tager afstand fra kristendom på den baggrund. Jeg vil blot her opfordre til, at man skelner mellem kristendom og kirkedom. Det kan her hjælpe at læse de originale tekster i Biblen og de supplerende evangelier for at finde ud, hvad Jesus/Yeshua rent faktisk sagde, gjorde og opfordrede os til.

“Disciplene sagde til Jesus: “Sig os, hvorledes vor ende skal blive!” Jesus sagde: “Har I da opdaget begyndelsen, for at I skal søge efter enden? for dér hvor begyndelsen er, dér skal enden blive. Salig er den, som vil stå i begyndelsen, og han skal kende enden, og han skal ikke smage døden.”

Thomasevangeliet 18.

Tilmeld
Besked om