Hvad betyder ‘antisemit’?

Jeg har erfaret, at mange lader være med at kritisere Israel af frygt for at blive stemplet som antisemit. Det kom jeg mig dog over, da jeg fandt ud af, hvad ordet egentlig betyder.

‘Anti’ betyder, at man er imod noget. En ‘antisemit’ må derfor være imod ‘semit’. Hvad er ‘semit’?

I følge Den Danske Ordbog betyder ‘semit’ person der tilhører den folkegruppe som taler semitiske sprog. ‘

I følge Den Store Danske er de semitiske sprog en sprogfamilie i Mellemøsten samt Nord- og Østafrika. De semitiske sprog omfatter bl.a. arabisk, hebraisk og aramæisk. Arabisk er det primære sprog i de fleste muslimske lande. Nyhebraisk er staten Israels nationalsprog. Jesus talte en form for aramæisk.

At være ‘antisemit’ betyder således, at man er imod både muslimer, jøder og kristne.

I følge Den Danske Ordbog stammer ordet ‘semit’ fra græsk semites, afledt af det hebraiske navn Sem, den af Noas sønner som det semitiske folk ifølge Bibelen nedstammer fra.

Hvem var Noa? Det var ham med dyrene på arken i Bibelen. Noa havde tre sønner: Sem, Ham og Japheth.

En ‘antisemit’ må således være imod alle, der stammer fra Sem. Det omfatter Abraham, der er stamfader til både judaisme, kristendom og islam. Så er vi tilbage ved, at en ‘antisemit’ er imod både jøder, kristne og muslimer.

Det er ulogisk, at ‘antisemit’ skulle betyde en, der kun er imod jøder og ikke også imod kristne og muslimer. Hvis det er det, man mener, så må man altså finde på et mere præcist begreb.

Israelitterne er det folk, der stammer fra Abrahams sønnesøn Jacob, der tog navneforandring til Israel. Jacob var søn af Isaac. Jacob fik 12 sønner, der var forfædre for de 12 israelit-stammer i Bibelen: Reuben, Simeon, Levi, Judah, Isaachar, Zebulun, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Benjamin og Joseph.

Det jødiske folk er de israelitter, der stammer fra Judah. Det er en udbredt myte, at ‘israelit’ og ‘jøde’ er synonymer. Det jødiske folk er en delmængde (1/12) af de 12 israelit-stammer. Jesus var i øvrigt også jøde i den forstand, at han stammede fra Judah.

Nogen mener, at en gruppe israelitter nedstammende fra Dan for mange år siden drog nord på, kaldte sig ‘dannere’ og var med til at navngive vores land som Danmark. Hvis det er sandt, så kan vi med lige så god ret kalde os israelitter, som befolkningen i staten Israel kan. Det er dog yderst tvivlsomt, om nogen nulevende personer kan dokumentere deres stamtræ helt tilbage til en af Jacobs sønner, hvilket er nødvendigt for at man kalde sig en ægte ‘danner’ eller en ægte ‘jøde’.

En ‘antisemit’ kan således også betyde en, der nærer et særligt had til alle, der stammer fra Dan og dermed også danskere.

Hvorfor er dette vigtigt? Det er vigtigt, fordi begrebet ‘antisemit’ bliver brugt af den zionistiske lobby til at tilsvine kritikere af Israel. Det er også vigtigt, fordi nogle nulevende, ekstremistiske jøder har en selvforstålese af, at de er en særlig race, der er udvalgt af Gud til at regere over alle ikke-jøder. Denne patologiske, megalomane selvforståelse fremgår endvidere mange steder i Talmud, der af de fleste moderne jøder betragtes som mere hellig end Toraen. Det er vigtigt for en sund samfundsudvikling, at vi kan have en fri og åben debat om de selvforståelser hos nogle grupper af magthavere, der kan drive dem til beslutninger, der under andre omstændigheder ville blive opfattet som psykopati.

0 0 vote
Article Rating
Tilmeld
Besked om
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments