Problemet ved et autoritetstro samfund

Problemet ved et autoritetstro samfund er, at folket er alt for let at manipulere med snyd og bedrag.

Det autoritetstro samfund er som et pyramidespil. I stedet for tænke selv så ser man opad i pyramiden og mener det, som nogen med højere autoritet end en selv mener, siger og gør. Hver enkelt i pyramiden er selv overbevist om, at de taler sandt. Der er ingen, i pyramiden der lyver med vilje (med undtagelse af dem helt i toppen). Der sker bare ingen selvstændig, kritisk tænkning. Alle tror, at andre ved bedre.

Folket tror på pressen. Pressen tror på myndigheder og eksperter. Politikere tror på magt. Magt tror på mere magt. Danske myndigheder og eksperter tror på WHO. WHO tror på Bill Gates – ikke fordi han er ekspert, men fordi han er chefen/hovedsponsoren. Det autoritetstro system ender altid med en blind tro på pengemagten.

KEJSERENS NYE KLÆDER 2.0

Hvis nogen undervejs råber: – “Jamen, kejseren har ingen tøj på!” (eller: – “Jamen, der er jo slet ikke videnskabelig bevis for det her!), så bliver de hånet og udhængt som “konspirationsteoretikere”. Ingen autoritetstro person er i stand til at betvivle deres egen autoritetstro, da de så ikke længere ville være autoritetstro, og det vil fremkalde angst. Hån og latterliggørelse i stedet for nysgerrig undersøgelse er derfor den nødvendige taktik, hvis den indre ro og orden skal opretholdes i et autoritetstro sind.

Problemet ved et autoritetstro samfund er, at hvis nogen har tilstrækkeligt mange penge så kan de købe sig til historier, som flertallet vil tro på – og som kan have katastrofale konsekvenser for menneskers sundhed og frihed. Det er efter min mening, hvad der sker nu under dække af coronaen i Danmark, og hvis du vil se, hvad der kommer til at ske i fremtiden, så kast blot et blik på Australien, der tidligere var et frit og civiliseret samfund, men som nu er en rendyrket politistat, hvor fredelige borgere bliver anholdt alene for at ytre sig på Facebook.

Sandheden kan sagtens tåle fri og offentlig debat og deling af information. Det kan løgnen derimod ikke. Hvis du vil vide, hvor de største, systembærende løgne sandsynligvis er, så undersøg hvilke emner det er forbudt at kritisere og debattere – og med “forbudt” mener jeg enten juridisk eller socialt. Sandheden om verden kan kun søges ved at være et varmesøgende sandhedsmissil med kursen direkte mod tidens største tabuer.

Tilmeld
Besked om
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments