Hvem ejer sandheden – og af hvem og hvornår må den egentlig betvivles?

At kalde enhver fundamental kritik for en ‘konspirationsteori’ er blevet en effektiv taktik, der forhindrer den frie udveksling af informationer, beviser, analyser og argumenter. ‘Konspirationsteori’ er magthavernes stærkeste våben til at holde på og udvide deres magt over os, folket.

Af Ditte Østergaard & Per Brændgaard

Mennesker, der ikke automatisk anerkender de officielle narrativer, der knyttes til bestemte begivenheder, som eksempelvis mordet på John F. Kennedy, Palmemordet, og 9/11 – hvor to fly styrtede tre tårne i grus – betegnes ofte som ‘konspirationsteoretikere’ og deres skeptiske indsigelser som ‘konspirationsteorier’.

At få påklistret denne label antyder typisk implicit, at man er vildfaren eller på anden måde ude af stand til at begribe virkeligheden, som den er, og man skal derfor ikke tages alvorligt.

Mange er imidlertid bekendt med, at konceptet ‘konspirationsteori’ udvikledes af CIA I 1967 i kølvandet på mordet på John F. Kennedy, hvor fokus var på at komme mystikken omkring mordet til livs og imødegå kommende kritik af Warren Rapporten efterfølgende.

Ikke altid afvises konspiratorisk skepsis på baggrund af manglende bevis, men ganske enkelt blot ved, at de affejes som værende konspirationsteorier. De, der sidder på magten har paradoksalt nok og ganske ofte ret indlysende motiver til at ’tysse ned’, når deres autoritet og agenda udfordres af kritiske spørgsmål til officielle forklaringer, politiske indgreb og -handlinger. De, der betvivler officielle forklaringer på eksempelvis præsidentmord, tårne og nedstyrtede fly, terrorangreb mv., er ofte i konkurrence med forskere fra forskellige videnskabelige retninger, regeringsorganer/embedsværk eller kommissioner nedsat af regeringer – hvor disse jo så typisk understøtter siddende regeringers positioner (James Rankin: 2017:3). Man kan således uden at overdrive sige, at konspirationsteoretikerne udkæmper komplekse kampe om videnskabelighed – ofte inden for relativt brede vidensfelter:

‘There is a battle ‘for truth’, or at least ‘around truth’ – it being understood once again that by truth I do not mean ‘the ensemble of truths which are to be discovered and accepted’, but rather ‘the ensemble of rules according to which the true and the false are separated and specific effects of power attached to the true’, it being understood also that it’s not a matter of a battle ‘on behalf’ of the truth, but of a battle about the status of truth and the economic and political role it plays.‘

Foucault: 1980: 132.

At kampene i langt de fleste sammenhænge kan betragtes som værende ulige skyldes som nævnt ikke en grundregel, der går på, at konspirationsteoretikerne nødvendigvis mangler evidens eller videnskabelighed per se. Ofte skal uligheden findes i den magt, de organer, der star bag skabelsen af officielle sandheder eller forklaringer, har:

‘It is necessary to think of the political problems of intellectuals not in terms of ‘science’ and ‘ideology’, but in terms of ‘truth’ and ‘power. ’

Foucault: 1980: 132.

Dermed er det også ganske givet, at man på baggrund af research, søger at opnå sande, logisk-tilfredsstillende forklaringer på spørgsmål, der ikke umiddelbart lader sig besvare i det, i forvejen etablerede narrativ.

Men hvad er konspirationsteori egentlig?

Ordet ‘konspiration’ stammer fra latin conspiratio (genitiv -onis) og betyder ordret; ‘det at ånde sammen’, og kommer af latin conspirare/ (konspirere på dansk). ’Konspirere’ beskrives i Den Danske Begrebsordbog, kap. 21, som: ’Bedrageri, uredelighed, spille under dække, sværge sig sammen, sammensværge sig, rotte sig sammen, hænge sammen som ærtehalm, være to alen (ud) af ét stykke. ’

Man kan på den baggrund anskue konspirationsteori, som en forestilling om, at bestemte hændelser sker eller er sket, som slutresultatet af en sammensværgelse mellem grupper, virksomheder, politiske organisationer – og af nogen, der samarbejder i skjul og uden for loven.

Karteller er eksempler på faktiske konspirationer

Eksempler på uredelighed og samarbejde uden for loven foregår hver dag, alle steder i verden og sommetider i årtier, før de kan optrevles. Alle er vi klar over det. Karteller og karteldannelse handler netop om at ’ånde sammen’, ’spille under dække’ og ’sværge sammen’. Det er samtidig nok også de færreste, der går rundt og ønsker, at de får lov til at vedblive med at eksistere i det skjulte, uden at nogen griber ind – bortset fra konspiratørerne.

En af de største sager af nyere karakter om karteldannelse og prismanipulation i amerikansk historie, er det 500 sider lange søgsmål mod TEVA, Mylan og 18 andre kopimedicinproducenter. De anklagede kopimedicinproducenter blev af de amerikanske myndigheder sagsøgt for at have aftalt priser og prisstigninger på op mod 1000 % på lægemidler. I forbindelse hermed udtalte 44 stater følgende:

‘Apparently unsatisfied with the status quo of ‘fair share’ and the mere avoidance of price erosion, Teva and its co-conspirators embarked on one of the most egregious and damaging price-fixing conspiracies in the history of the United States.’

To store danske kartelsager i 1990’erne var optrevlingen af elkartellet ’Elmer’ (også kendt som Det Elektriske Broderskab) samt VVS-virksomheder, under navnet ’Jermer’. Elmer omfattede henved 1.000 elinstallatørvirksomheder, der indgik i kartellets aktiviteter, hvor man systematisk koordinerede de tilbud, som man afgav på projekter. Målt på antallet af virksomheder var Elmer et af verdenshistoriens største karteller. Efter optrevlingen modtog 204 virksomheder bøder på omkring 25 mio. kr.

Jermer var et tilbudskartel bestående af mere end 100 virksomheder i VVS-branchen, og kartellet havde eksisteret i flere årtier inden Berlingskes journalist, Søren Domino, afslørede det i 2005. Hvis ingen havde undret sig og stillet spørgsmål, hvad så? Skulle man have ventet på, at sammensværgelserne, var kollapset af sig selv? – Nej, vel!?!

De, der stiller kritiske spørgsmål vs. De, der sidder på magten

I forbindelse med den igangværende, globale influenza, hvor dødeligheden er relativt lav, når man forholder sig til, hvem, der dør ’af’ – og dør ikke ’med’ influenzaen – er det ret interessant at konstatere, hvordan regeringer verden over samt globale samarbejdspartnere og medier anført af WHO kører efter relativt ens drejebøger, alt efter hvor medgørlige deres befolkninger er.

I Videnskab.dk kunne man den 1.10.2020 læse, at: ’Fælles for alle de konspirationsteorier, som florerer i øjeblikket, er, at de afviser myndighedernes officielle forklaringer, formulerer en alternativ sandhed om, hvorfor pandemien skulle opstå nu, og forklarer, hvem der egentlig står bag sygdomsudbruddet, ’ skrev Rikke Alberg Peters, ph.d. i idéhistorie og lektor i Historie Lab og Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund ved UCL. I artiklen noteres det desuden, at en andel af danskere lever i en anden virkelighed. Man kan opfatte det som en parallel-verden uden taktile værdier, eftersom den verden er en fantasiverden, der udspiller sig i sindet hos mennesker, der er tildelt labelen ’konspirationsteoretikere’. Imidlertid er det interessant, at den overvejende del af artiklerne, som på det seneste er skrevet herom, fremhæver de mere aparte konspirationsteorier. Skulle der være enkle, der handler om de forhold, skeptikerne rent faktisk beskæftiger sig med i forhold til den nuværende influenza, så er de så overfladisk beskrevet og grebet ud af konteksten, at langt de fleste netop ville slå dem hen som ligegyldigheder.

Artiklerne i dagspressen har alle et ærinde, der går på at klassificere konspirationsteoretikere, som afvigere, der er ’superspredere’ af misinformation eller ’besmittet’ med, fra normen, afvigende holdninger..

Videnskab.dk præsenterer endda en særlig kommunikationsguide, målrettet konspirationsteoretikerei, så de lettere kan overbevises om den sandhed, en afsender af et budskab gerne vil præsentere for dem. Se næste afsnit.


Sådan overbeviser man konspirationsteoretikere (i følge Videnskab.dk)

Selvom vi ændrer pensum og læseplanerne, vil det nok ikke hjælpe meget på den diskussion, jeg havde med fodboldfansene i toget.

Men det kan hjælpe, hvis vi så at sige er en del af ‘stammen’ eller samfundet. Derfor er det afgørende, at vi finder fælles fodslag, før vi begynder at forkynde vores budskab.

  • Fremfør hovedbudskabet: Vacciner er sikre og reducerer risikoen for at få influenza med mellem 50 procent og 60 procent, basta. 
  • Nævn ikke alle misforståelserne – de har nemlig en tendens til at blive husket.
  • Få ikke modstanderne til at vende dig ryggen ved at udfordre hele deres verdenssyn. Tilbyd i stedet forklaringer, der lægger sig op ad deres eksisterende overbevisning. For eksempel er konservative klimabenægtere meget mere tilbøjelige til at ændre holdning, hvis de også bliver præsenteret for de miljømæssige mulighederne for erhvervslivet.
  • Og lige et sidste forslag: Benyt fortællinger til at hamre dit budskab hjem.

Vi forholder os i større grad til narrativer (hvordan vi vha. skrift, tale og kropssprog kan gøre vores historier spændende, medrivende og overbevisende) end argumenterende eller en beskrivende dialog.

Fortællinger fletter forholdet mellem årsag og virkning – kausalitet – sammen, hvilket betyder, at konklusionerne bliver nærmest uvægerlige (https://videnskab.dk/kultur-samfund/derfor-falder-folk-for-konspirationsteorier).


I en anden artikel fra information fremhæves en række konspirationsteorier, som rent faktisk HAR gang på jord, hvis de vel at mærke blev forklaret mere dybdegående og sagligt – men det fastslås dog, at:

’Coronavirus er blevet en paraply, hvorunder en række forskelligartede konspirationsteorier kan samles og forenes i en form for fusionsparanoia, hvor kun fantasien sætter grænser for, hvad der kan kædes sammen. ’ Derudover kaldes dette samlet set for en ny form for aktivisme præget af fysisk voldsomhed og aggressivitet.

Når mange forskellige mennesker på tværs af politiske holdninger og på tværs af de såkaldte lejre af skepsis – der indbefatter klima- og veganerentusiaster, 5g-modstandere og anti-vaxxere, så bør det ikke ses som om, at alle er konspirationsteoretikere er psykisk syge eller er grundlæggende pessimister. At Black Lives Matter har opført sig voldeligt i USA og andre lande sammen med Antifa, har ikke noget med konspirationsteorier eller corona-skeptikere at gøre. Det har heller ikke noget med sober, faktuel debat at gøre. BLM og Antifa er snarere ekstremisme med en politisk agenda, som ikke har noget med influenzaen at gøre, hvorfor disse organisationer må behandles således og særskilt ud fra passende teori, fakta og videnskabelig tilgang. Og hvem mon egentlig finansierer BLM og Antifa-bevægelserne?

I stedet skal eller bør forskere såvel som politikere og myndigheder tage alvorligt, at der med påbud, haste- og tvangslove, er tale om gennemgribende, tyranniske lovtiltag, som endda er gennemført uden sundhedsmæssigt belæg. Der er nemlig det, som hele corona-skepsissen udspringer af. At man så kan flette alt muligt andet ind, bør ikke kunne få hverken forskere eller journalister til at misse essensen.

I forhold til det seneste udkast til en ny epidemilov, som skal træde i kraft efter de nuværende hasteloves solnedgangsklausul, har fået relativt få journalister til tage bladet fra munden. Da der endelig lød en form for kritik fra Venstre, eksempelvis i forhold til de, for regeringen, belejligt slettede e-mails, så forstummede det imidlertid ligeså hurtigt, som det blev fremstammet. Endda på trods af de enorme økonomiske omkostninger, de politiske corona-beslutninger har haft for samfundet. Efter indbetalingen af momsen til marts 2021 vil vi med al sandsynlighed se SMV-Danmark reduceres af et større antal konkurser – noget de færreste endnu har turdet forholde sig til. Vi kan jo så heller ikke vide det af gode grunde, når restriktioner gennemføres med under et døgns varsel. Hvis man ønsker at beskæftige sig med, hvorfor nogen tror, at jorden er flad, så gør gerne det. Det svarer blot til at lege struds med hovedet i sandet, og medfører desuden blot, at flere love pålægges os, fordi debatten kommer til at handle om at latterliggøre og udstille en gruppe mennesker. Dette har intet at gøre med skepsissen omkring, hvor det er staten og verdenssamfundet er på vej hen legitimeret af en influenza, der har haft enorme konsekvenser globalt.

Den globale corona-indsats – et globalt kartel?

Er der med den globale corona-indsats tale om et globalt kartel, anført af verdensomspændende organisationer, som eksempelvis WHO, der dikterer og belønner regeringer for at følge den kurs, der udstikkes? Meget tyder på, at kritiske spørgsmål omkring alt, hvad der drejer sig om influenzaen hurtigt affejes, som konspirationsteorier. Er det fordi vores fortid ligger os så fjernt, at vi har glemt, hvad der tidligere er blevet kæmpet for? Eller er det, fordi vi simpelthen tror på, at globale organisationer og landes regeringer altid vil os det bedste? Eller er det frygten? Men er frygten så i givet fald proportionel med virkeligheden? Er det overhovedet rimeligt eller blot belejligt, at det at stille kritiske spørgsmål ikke er velkomment?

Når nogen er imod masker uden der foreligger evidens for brug af dem i ikke-sterile omgivelse, og de alligevel gøres til tvang, så giver det vel mening, at der stilles spørgsmål og gøres indsigelser? Når tallene manipuleres og fordrejes, giver det vel mening, at der stilles spørgsmål og gøres indsigelser? Når der indføres love om forsamlingsforbud på trods af en lav dødelighed, så giver det vel mening at, der stilles spørgsmål og gøres indsigelser.

Når restaurationsbranchen bløder og almindelige mennesker ikke kan hygge sig på barer efter kl. 22, men sagtens kan gå på Casino efter midnat, bør der så ikke stilles spørgsmål og gøres indsigelser? Når der den 6.10.2020 i Danmark – i vores land – indføres bødestraf på 10.000 kr., hvis forsamlingsforbuddet ikke overholdes og 30 dages fængsel, hvis påbuddet overtrædes 2. gang – bør man så ikke sige fra? Og bør man ikke også sige fra, når myndigheder og andre aktører kan gennemføre tvang alene på baggrund af mistanke? Når det tilmed også er lovligt at tage ure, jakker, smykker mv. som straf – bør vi så ikke sige STOP!

Man kan også slå det hen – det kan man da. For det er jo ikke besluttet endnu, at vi skal bære maske i alle situationer uden for matriklen. Dertil er der kun at svare – at man ved at orientere sig mod andre lande (f.eks. Australien), let kan få det indtryk, at det blot er et spørgsmål om tid, før hele det fascistiske kontrolsystem bliver rullet ud. Udkastet til epidemiloven er heller ikke endeligt vedtaget endnu. Tvangsvaccination er heller ikke vedtaget endnu. Nej, og det ønsker vi heller ikke!

Sagen er bare den, at det gennemføres skridt for skridt og bid for bid. Det er misbrug af små skridt-metoden på samfundsplan. Der er dem, der indordner sig, og der er dem, der kæmper imod. Dem, der kæmper imod, synes, at de, der indordner sig, er mindst lige så uansvarlige, som dem, der indordner sig, synes dem, der kæmper imod, er. Det er en diskussion, man må tage indbyrdes.

Med al ret og rimelighed er det på tide, at vi spørger os selv, hvor langt vil vi gå i forhold til det, som vi grundlæggende ved er forkert. Der kommer en tid, hvor vi ikke kan blive ved med at give efter for flere lovindgreb, tyranni og påbud, bare fordi en regering siger, vi skal.

’Terror can rule absolutely only over men who are isolated against each other … Therefore one of the primary concerns of all tyrannical government is to bring this isolation about. Isolation may be the beginning of terror; it certainly is its most fertile ground; it always is its result. This isolation is, as it were, pretotalitarian; its hallmark is impotence insofar as power always comes from men acting together …; isolated men are powerless by definition.’

Hannah Arendt (1951)

Social afstand og forsamlingsforbud – ‘Stay Home, Stay Safe – det, må vi spørge os selv om, hvorvidt vi synes er sundt. Hver enkelt af os er nødt til at tage de valg, der styrker den personlige integritet. Dét må være vejviseren, ikke politisk korrekthed. Hvis vi bare følger med, undgår vi aldrig det uundgåelige, i stedet giver vi blot stiltiende accept til et globalt roll-out, der indsnævrer personlig frihed, mobilitet og selvudfoldelse.

‘While isolation concerns only the political realm of life, loneliness concerns human life as a whole. Totalitarian government, like all tyrannies, certainly could not exist without destroying the public realm of life, that is, without destroying, by isolating men, their political capacities. But totalitarian domination as a form of government is new in that it is not content with this isolation and destroys private life as well. It bases itself on loneliness, on the experience of not belonging to the world at all, which is among the most radical and desperate experience of man.’ (Hannah Arendt (1951).

I ugevis har befolkninger verden over skullet blive hjemme. Med den nye epidemilov i Danmark bliver det lovligt for politi og sundhedsmyndigheder at trænge ind i vores hjem og skille os ad uden dommerkendelse. Gamle og syge er døde i ensomhed uden deres pårørende – har det været godt – at vi har været skilt ad? Den nye lov er ikke indført endnu, flere maske påbud er ikke en realitet endnu. Love listes ligeså stille på plads, kan vi konstatere. Det er kun lige nu, vi kan nå at sige fra.

Kilder:

Hannah Arendt (1951): The Origins Of Totalitarianism

Foucault, M (1980) Truth and Power

James Rankin (2017) The conspiracy theory meme as a tool of cultural hegemony: A critical discourse analysis

https://www.berlingske.dk/business/det-elektriske-broderskab

https://www.berlingske.dk/business/vvs-firmaer-i-ulovligt-priskartel

https://www.mestertidende.dk/article/view/673281/sag_om_vvskarteller_ender_med_boder_for_175_millioner

https://www.berlingske.dk/business/vvs-firmaer-i-ulovligt-priskartel

https://www.maryferrell.org/showDoc.html?docId=53510#relPageId=5&tab=page

https://videnskab.dk/kultur-samfund/corona-har-sat-gang-i-nye-konspirationsteorier-hvorfor-opstaar-de-og-hvem-tror-paa

https://www.magisterbladet.dk/aktuelt/2020/juni/corona-har-skabt-3-slags-konspirationsteorier-dem-boer-vi-lytte-til

https://www.dr.dk/nyheder/indland/konspirationsteorier-blomstrer-under-coronakrisen-de-er-paa-en-opdagelsesrejse-ud-i

https://www.information.dk/debat/2020/09/mistro-konspirationsparanoia-kan-samfundets-nye-normal-coronakrisen?lst_tag

https://www.information.dk/2020/10/covid-19-finder-vej-laesoe-kina-vaccinerer-storbyer-soeren-brostroem-afviser-konspirationsteori

https://www.bt.dk/debat/soes-marie-serup-slip-magten

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-10-06-regeringen-bode-pa-10000-for-at-bryde-nyt-opholdsforbud-sker-det-to-gange-skal

https://www.information.dk/debat/2020/09/corona-vaerre-haard-influenzasaeson-saa-drop-panikken-smittetallene

5 7 votes
Article Rating
Tilmeld
Besked om
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments