De falske jøder og deres propaganda slog Jesus ihjel

Hvis du vil forstå den psykologiske og åndelige krig, der er i gang nu, så er det vigtigt at forstå historien om Jesus, og hvordan han blev dømt til døden.

Optakten til mordet på Jesus Kristus er beskrevet i kapitel 26-27 i Matthæusevangeliet i Det Nye Testamente.

Da samledes ypperstepræsterne og folkets ældste i gården hos ypperstepræsten, der hed Kajfas,  og de enedes om at gribe Jesus med list og slå ham ihjel.  Men de sagde: »Ikke under festen, for at der ikke skal blive uro i folket.«

Matthæusevangeliet 26:3-5.

Kajfas, Josef Kajfas, var i følge Den Store Danske en jødisk ypperstepræst, der levede 18-36 e.Kr. Kajfas var også senere aktiv i forfølgelsen af Jesustilhængere.

Det er ellers tit Judas Iskariot, der får skylden for Jesus’ død, og det er da også rigtigt, at han fik ypperstepræsterne til at bestikke ham – men kun til at udpege Jesus i flokken. Judas fortrød derefter, hvad han havde gjort og endte med at hænge sig selv i skam.

Endnu mens han talte, kom Judas, en af de tolv, fulgt af en stor skare med sværd og knipler fra ypperstepræsterne og folkets ældste.  Han, som forrådte ham, havde aftalt et tegn med dem og sagt: Det er ham, som jeg kysser; grib ham!  Han gik straks hen til Jesus, hilste ham med et »Rabbi!« og kyssede ham.  Jesus sagde til ham: »Min ven, nu har du gjort dit.« Da kom de hen og lagde hånd på Jesus og greb ham.

Matthæusevangeliet 27:47-50.

Dernæst kom Jesus for en form for jødisk retssag. Disse jøder var dog efter Jesus’ vurdering falske jøder.

De, der havde pågrebet Jesus, førte ham til ypperstepræsten Kajfas, hvor de skriftkloge og de ældste var samlet.

Matthæusevangeliet 27:57.

Efter en del besvær lykkedes det de falske jøders ledere at få Jesus dømt til døden på et falsk vidneudsagn.

Ypperstepræsterne og hele Rådet søgte at få et falsk vidneudsagn mod Jesus for at kunne dømme ham til døden,  men de fandt ikke noget, selv om mange trådte frem og vidnede falsk. Til sidst trådte dog to frem  og sagde: »Han har sagt: Jeg kan bryde Guds tempel ned og rejse det igen på tre dage.«

Matthæusevangeliet 27:59-61.

Det falske vidneudsagn fra to af de tilstedeværende højtstående jøder var så det, der gjorde, at de dømte ham til døden. Derefter spyttede de Jesus i ansigtet og slog ham med stokke. Den formelle dødsdom kom dog først den følgende morgen. Derefter udleverede de ham til Pilatus. Pontius Pilatus var lederen af Romerrigets afdeling i Judæa på Jesu tid.

Vi har ofte hørt, at det var Pontius Pilatus, der pinte Jesus, men det fremgår af Matthæusevangeliet, at Pilatus – bl.a. på opfordring fra sin hustru – faktisk mente at Jesus skulle gå fri. Det var den jødiske ledelse, der ved hjælp af propaganda fik overtalt skarerne til at dømme Jesus til døden. Det gjorde skaren indirekte ved at lade den anden fange – Barabbas – gå fri.

Men ypperstepræsterne og de ældste overtalte skarerne til at bede om at få Barabbas løsladt og få Jesus henrettet.

Matthæusevangeliet 27:20.

Der er faktisk slet ingen tvivl om, at det var skaren, der var blevet manipuleret af de falske jøder, og ikke Pilatus, der ønskede, at Jesus skulle henrettes.

Pilatus spurgte dem: »Hvad skal jeg så gøre med Jesus, som kaldes Kristus?« De sagde alle: »Han skal korsfæstes!«  Han spurgte: »Hvad ondt har han da gjort?« Men de råbte blot endnu højere: »Han skal korsfæstes!«  Da Pilatus så, at der ikke var noget at gøre, men at der tværtimod blev uro, tog han noget vand, og i skarens påsyn vaskede han sine hænder og sagde: »Jeg er uskyldig i denne mands blod. Det bliver jeres sag.«  Hele folket svarede: »Lad hans blod komme over os og vore børn!«  Da løslod han dem Barabbas, men lod Jesus piske og udleverede ham til at blive korsfæstet.

Matthæusevangeliet 27:22-26.

Når jeg skriver de ‘falske’ jøder, så er det med henvisning til, hvordan Jesus selv beskrev dem:

Jeg kender din trængsel og din fattigdom – men rig er du! – og jeg ved, at du spottes af dem, der påstår at være jøder og ikke er det, men er Satans synagoge. Frygt ikke for, hvad du skal lide. Djævelen vil kaste nogle af jer i fængsel, så I prøves, og I får trængsel i ti dage. Vær tro til døden, og jeg vil give dig livets sejrskrans.
Johannes’ Åbenbaring, 2:9-10.

Hvorfor er dette vigtigt?

Det er min opfattelse, at der stadigvæk i dag pågår en spirituel krig mellem Satan-ånden og Yeshua-ånden. Jesus er navnet på Jesus som person og historisk figur. Yeshua er navnet på hans evige ånd, som enhver kan komme i kontakt med og lade sig kramme af, hvis hun eller han vælger det, åbner sindet for muligheden og mediterer fokuseret på det. De falske jøder udfører stadigvæk propaganda, de vidner stadigvæk falsk, og de får stadigvæk magthaverne og masserne til at jage og dømme de uskyldige og de retfærdige.

Satan-ånden er ikke begrænset til dem, der kalder sig jøder uden at være det. Satan-ånden har inficeret utroligt mange mennesker både blandt dem med magt og dem med stemmer. Infektionen med det åndelige Satan-virus er den virkeligt farlige sygdom, som vi bør stå sammen om at bekæmpe – i stedet for at lade os forføre af den intelligente, satanistiske propaganda med våbengjort venlighed og alt mulig andet vendt på hovedet.

Det er mit indtryk, at 99 % af dem, der reelt er satanister, opfatter sig selv som noget helt andet. Det er den smarteste propaganda, som Satan nogensinde har udført: at overbevise folk om, at han ikke findes! Det gør han heller ikke som fysisk væsen, men bl.a. baseret på min egen indsigt fra dybdegående, kristen meditation, så findes Satan i allerhøjeste grad som spirituelt fænomen i verden, der konstant prøver at forføre os over på hans side – væk fra Jesus som rollemodel, væk fra Yeshua som ånd, væk fra Helligånden – og væk fra Gud og det evige liv.

4.2 5 votes
Article Rating
Tilmeld
Besked om
1 Comment
ældste
nyeste flest stemmer
Inline Feedbacks
View all comments
Jens Angelsgaard
Jens Angelsgaard
fredag, 9 oktober 2020, 10:00 10:00

“Én fange skulle frigives i påsken. Det var jødisk skik. Pilatus håbede, at han kunne undgå at henrette Jesus ved at give folket valget mellem at få frigivet Jesus eller den grove røver Barabbas. Men folkeskaren råbte, at de ville have Barabbas fri og Jesus korsfæstet.” (Pudsigt – menneskeheden har IKKE udviklet sig en tøddel – efter to årtusinder stemmer de fortsat på deres bøddel!)