Sygdom er flyttet fra influenza til corona

Statens Serum Institut har opgjort forekomsten af influenza i Danmark i sæson 2019/20 og sammenlignet den med forekomsten de fem foregående sæsoner. Kilde

2019/20 var som bekendt den første sæson med det nye coronavirus og CoVid-19. Det fremgår af figuren, at der i 2019/20 var markant færre tilfælde af influenza end i de foregående to sæsoner. Det giver masser af plads til epidemien af omklassificering fra influenza til corona som årsag til sygdomssymptomer. Det har man ganske enkelt kunnet gennemføre ved at lade coronatesten være den første test i nogle af de tilfælde, hvor man tidligere ville have testet for influenza først, og hvis coronatesten var positiv så har man undladt at testet videre for influenza, da man så har fået diagnosen CoVid-19, selvom man samtidig kan have haft influenza, som kan have været den reelle årsag til de oplevede sygdomssymptomer. Man kan således alene ved at ændre systemets testprocedure flytte opfattelsen af sygdom fra influenza til corona. Kurverne viser i hvert fald, at hvis den reelle forekomst af influenza i den sidste sæson har været på niveau med de foregående to sæsoner, så har der været rigelig plads til at gennemføre et sundhedsfagligt bedrag.

Tilmeld
Besked om
guest

0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments