Kategorier
Dybdegående analyse Propagandabloggen

Det eneste, der er værre end Donald Trump som præsident, er Joe Biden som præsident

Det eneste, der er værre end Joe Biden som præsident, er Donald Trump som præsident. Når et så stort land med så mange kloge hoveder ikke kan mønstre bedre kandidater til den synlige magts øverste post, så kan det kun skyldes, at det er andre faktorer, end hvem der er bedst til jobbet, der bestemmer […]

Kategorier
Dybdegående analyse Propagandabloggen

Lydoptagelse med Mads Palsvig og Flemming Blicher fra demonstrationen i dag

Her er en lydoptagelse af noget af talen af Mads Palsvig og Flemming Blicher fra demonstrationen foran Christiansborg i dag: Jeg optog meget mere inklusiv interviews med flere af demonstranterne og en enkelt politibetjent. Men jeg var kommet til at trykke på en forkert knap på min alt for smarte mikrofon, så den optog ikke […]

Kategorier
Dybdegående analyse Propagandabloggen

Derfor skal vi bekæmpe epidemiloven med alt, hvad vi har!

Sundheds- og Ældreministeriet har sendt udkast til Forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven) i offentlig høring. Læs høringsbrevet Det er sendt til offentlig høring samtidig med, at der pågår politiske forhandlinger om loven i Folketinget. Se lovforslaget Der er høringsfrist den 13. november 2020 og bemærkninger kan sendes til sum@sum.dk med kopi til fre@sum.dk. […]