Derfor skal vi bekæmpe epidemiloven med alt, hvad vi har!

Sundheds- og Ældreministeriet har sendt udkast til Forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven) i offentlig høring. Læs høringsbrevet

Det er sendt til offentlig høring samtidig med, at der pågår politiske forhandlinger om loven i Folketinget. Se lovforslaget

Der er høringsfrist den 13. november 2020 og bemærkninger kan sendes til sum@sum.dk med kopi til fre@sum.dk.

12 store problemer

Her er 12 af de største problemer i regeringens forslag til ny permanent epidemilov efter min mening:

 1. I følge § 2 får sundheds- og ældreministeren magten til enerådigt at definere, hvad der er “samfundskritisk sygdom”. Det er en helt ny kategori af sygdom, der slet ikke fokuserer på lidelse for de ramte mennesker men udelukkende på politisk definerede “alvorlige forstyrrelser af vigtige samfundsfunktioner”.
 2. I følge § 3 stk. 2 får Statens Serum Institut ansvaret for den nationale overvågning af smitsomme sygdomme. Det betyder, at en virksomhed, der gennem årene har modtaget millioner i donation/bestikkelse af Bill Gates & Co, der har en interesse i en høj (trussel om) forekomst af smitsomme sygdomme, bliver den højeste myndighed i definitionen af denne forekomst.
 3. I følge § 4 bliver den nye Epidemikommission fuldstændig kontrolleret af magthaverne uden medvirken af uafhængige, faglige eksperter.
 4. Det fremgår af adskillige paragraffer i lovforslaget, at Styrelsen for Patientsikkerhed får en utrolig stor magt i at gennemtvinge de uhyggelige foranstaltninger. Det starter i § 9 med tvangsundersøgelse. Navnet “Styrelsen for Patientsikkerhed” er et godt eksempel på propaganda, hvor man kalder noget det modsatte af, hvad det reelt er for at forhindre modstand.
 5. I følge § 10 kan man blive tvangsindlagt (dvs. fængslet) alene fordi, man formodes at kunne være smittet med en alment farlig eller en samfundskritisk sygdom. Man kan blive indlagt/fængslet i op til 4 uger ad gangen med mulighed for forlængelse i op til 4 uger ad gangen et uendeligt antal gange. Det giver reelt staten mulighed for at fængsle uskyldige borgere på ubestemt tid uden rettergang. Mistanke om sygdom virker således politisk og juridisk på samme måde som mistanke om terror, idet det slår den sædvanlige retssikkerhed ud af funktion.
 6. I følge § 11 kan fængslingen også foregå i isolation, og det er op til Regionsrådet (jv. § 12) at sikre, at der er en “egnet facilitet” (dvs. reelt et fængsel), hvis isolation i eget hjem ikke er muligt.
 7. I følge § 14 bliver det også op til Styrelsen for Patientsikkerhed at idømme tvangsbehandling på ubestemt tid.
 8. I følge § 15 får sundheds- og ældreministeren magten til at fastsætte regler om vaccination, som således kan tvinges igennem (jv. pkt. 7).
 9. I følge § 17 kan magtanvendelse foregå i form af bl.a. fysisk fastholdelse og aflåsning af de lokaler, man befinder sig i. § 18 giver politiet retten til at varetage denne magtudøvelse.
 10. I følge § 20 kan der fastsættes regler for, hvor mange personer der må opholde sig på samme sted. Det omfatter nu også private steder, og det kan håndhæves uden retskendelse. Det samme gælder forbud mod ophold på bestemte steder (§ 21), afspærring af områder (§ 22) og adgang til samt brug af offentlige institutioner, faciliteter, dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner, transportmidler, virksomhedslokaler, samt behandlings-, pleje- og omsorgsinstitutioner m.v. (§§ 24-31).
 11. I følge § 35 skal man fremover fremvise dokumentation for, at man ikke har en nærmere bestemt alment farlig eller samfundskritisk sygdom, før man kan få lov til at rejse ind i landet, dvs. også tilbage til Danmark efter udlandsrejse.
 12. I følge § 56 medfører overtrædelse af epidemiloven straf på op til 6 måneders fængsel. Da strafferammen omfatter frihedsstraf kan politiet foretage ransagninger af private hjem m.m. alene baseret på mistanker (jv. § 57).

Danmark bliver en politistat

Med andre ord kan man kort og godt konstatere, at Magnus Heunicke og Mette Frederiksen-regeringen med dette lovforslag viser, at de ønsker at forvandle Danmark til en politistat med coronaen som undskyldning.

Hvad kan vi gøre? Vi kan demonstrere, og vi kan oplyse. Jeg tror især på oplysning. Det er mit indtryk, at de fleste danskere slet ikke har hørt om den nye epidemilov, og hvad den faktisk indeholder af skræmmende paragraffer. Jeg tror og håber, at en hastig ‘epidemi’ af faktuel oplysning fra person til person på gader og stræder kan skabe så stor modstand i befolkningen, at Folketinget bliver tvunget til at nedstemme lovforslaget. Det er samtidig vigtigt, at vi direkte kontakter medlemmerne i Folketinget og gør opmærksom på, at vi ikke vil have, at coronaen blive misbrugt politisk endnu mere til at indføre en politistat uden retssikkerhed.

Og det er nu, vi skal kæmpe imod! Lige pludselig er det for sent!

Tilmeld
Besked om
1 Comment
ældste
nyeste flest stemmer
Inline Feedbacks
View all comments
clwnthr.
clwnthr.
onsdag, 4 november 2020, 8:51 08:51

Man må aldrig undervurdere de små ringe i vandet, nej 😉