Reportage fra dagens demonstration på Christiansborg mod epidemiloven

Her kan du lytte til en reportage fra dagens demonstration på Christiansborg mod epidemiloven:
For at få adgang til dette indhold skal du købe Propagandabloggen, Frihedspressen, Brændgaard Total or Åndelig Føde og være logget ind.
3 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Marianne Thornberg
torsdag, 5 november 2020, 16:21 16:21

At afkræve årsag for ikke at bære mundbind kunne være dækket ind under Straffelovens §260, stk. 1, men jeg er ikke sikker?

Last edited 1 year ago by Marianne Thornberg
clwnthr.
torsdag, 5 november 2020, 17:58 17:58

Stk. 3.

Straffelovens § 260, stk. 3: “Tvinges nogen til at bære en beklædningsgenstand, der skjuler vedkommendes ansigt, kan straffen stige til fængsel indtil 4 år.”

Grundlovens § 71, stk. 1: “Den personlige frihed er ukrænkelig.”

Straffelovens § 150: “Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, misbruger sin stilling til at tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget, straffes han med fængsel indtil 3 år.”

clwnthr.
fredag, 6 november 2020, 21:49 21:49

De har intet lovgrundlag. Fornavn er rigeligt. Ordlyden er direkte: “Enhver er dog pligtig på forlangende at opgive navn, adresse og fødselsdato til politiet. Undladelse heraf straffes med bøde.” Samtidig er der intet grundlag for en anholdelse uanset, da manden intet ulovligt har foretaget sig, og hvis de vil efterforske hans identitét, så kan de tage et billede. Anholdelse er et uforholdsmæssigt indgreb. Der er mere i det med at afgive/ikke at afgive personlige oplysninger til “Politiet” end som så. Først og fremmest lyder retsplejelovens § 750 direkte således: “§ 750. Politiet kan foretage afhøringer, men kan ikke pålægge nogen… Read more »