Kategorier
Fremhævet Gratis analyse Propagandabloggen

Kritisk gennemgang af det nye forslag til epidemilov af 22/12

Magnus Heunicke har sendt et nyt forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven) til høring. Det nye lovforslag er dateret 22.12.2020, og der er høringsfrist 15.01.2021. Hvis loven bliver vedtaget i Folketinget, så træder den i kraft den 1. marts 2021. Derefter er det farvel frihed!

Det nye lovforslag er ved første øjekast noget mindre fascistisk end det forrige: der er mere parlamentarisk kontrol, styrkelse af Epidemikomissionen, automatisk domstolsprøvelse af frihedsberøvelse og oprettelse af et ankenævn. Når man nærlæser lovteksten fremgår det imidlertid tydeligt, at det nye lovforslag er mindst lige så fascistisk og problematisk som det første fra dem, der bestemmer over Magnus Heunicke.

Det fundamentale problem i epidemiloven er selve definitionen af og retten til at definere de sygdomme, som er omfattet af loven og dens kaskade af påbud. Definitionerne er beskrevet i lovforslagets kapitel 1. Her fremgår det, at det er Sundhedsstyrelsen, der definerer ‘smitsomme sygdomme’ og ‘alment farlige sygdomme’, og det er Sundheds- og ældreministeren, der definerer ‘samfundskritiske sygdomme’. Det har efter min mening – bl.a. baseret på de foreløbige erfaringer med coronaen – fundamental betydning for demokrati, folkestyre og folkefrihed, at den magt ikke placeres der, men derimod i en gruppe af regerings-uafhængige fagfolk.

Hele coronasagen har vist os, hvor tvivlsomt et evidensgrundlag, der er tilstrækkeligt til at aktivere epidemiloven, og hvordan den frie, faglige sundhedsdebat bl.a. i pressen kan være fuldstændigt fraværende om corona og CoVid-19. Alle kritiske røster i Danmark bliver systematisk ikke hørt, mens magthaverne blindt følger ordrer fra udlandet, herunder formentlig især WHO, der er kompromitteret af andre interesser end folkesundheden, jv. bl.a. Bill Gates’ massive finansiering af den organisation. Det er således katastrofalt at basere definitionen af denne type sygdomme på opfordringer fra det korrupte WHO.

Lovforslaget omfatter etablering af en Epidemikommission i kapitel 3. Det lyder umiddelbart fint, men når man ser på, hvem der skal være medlem af den kommission, så ser man, at det næsten er så langt fra en regerings-uafhængig samling af fagfolk, som det overhovedet kan være. Epidemikommissionen er ikke forpligtet til at invitere uafhængige eksperter og fagfolk, se § 7 stk. 3.

Den større parlamentariske kontrol, se kapitel 4 i lovforslaget, er sådan set fint, men Folketinget er heller ikke en forsamling med forstand på folkesundhed, så de vil desværre nok være til falds for rådgivningen af Epidemikommissionen og Sundhedsstyrelsen, som de kan manipuleres til at opfatte som uafhængig faglig rådgivning.

Kapitel 5 omfatter foranstaltninger over for enkeltpersoner. I § 12 stk. 4 kommer Styrelsen for Patientsikkerhed på banen som det organ, der i praksis skal udføre det beskidte arbejde overfor os, folket. Styrelsens navn er som taget ud af George Orwells fremtidsdystopi 1984, hvor der bl.a. er Ministeriet for Sandhed, der reelt udfører propaganda. ‘Styrelsen for Patientsikkerhed’ er på samme måde reelt det modsatte af, hvad navnet antyder. Det er snarere Styrelsen for Patientovergreb – herunder overgreb på borgere, der slet ikke er patienter, da epidemiloven giver Styrelsen for Patientsikkerhed ret til at agere fascistisk på udokumenterede formodninger.

Derefter starter listen af påbud (dvs. tvang), som ‘Styrelsen for Patientsikkerhed’ kan belaste enkeltpersoner i Danmark med: tvangsmæssig undersøgelse (§ 13), tvangsmæssig indlæggelse eller isolation, dvs. frihedsberøvelse, alene baseret på formodninger (§§ 14-17), tvangsmæssig behandling som jo sagtens kan omfatte tvangsvaccination hvis man definerer vaccination som f.eks. forebyggende behandling (§ 18), desinfektion af bolig m.v. med krænkelse af privatlivets fred (§ 19) samt tvangsmæssig test og brug af beskyttelsesudstyr som f.eks. mundbind (§§ 20 og 37 – der er hele to paragraffer om det, og det er helt op til Sundheds- og ældreministeren og udstede dekreter om mundbind og andre potentielt lige så tossede tiltag).

At der reelt er tale om fængsling og anholdelse med brug af fysisk magt fremgår tydeligt af §§ 21 og 22. Det fremgår endvidere af § 64, at man kan være fængslet via administrativ frihedsberøvelse i op til en uge (fem hverdage), før man har krav på at komme for en dommer, hvorefter man så i princippet kan forblive fængslet i al evighed.

Epidemiloven omfatter også forsamlingsforbud, der håndhæves med politimagt (§§ 25-27). § 28 giver mulighed for at fængsle alle, der har deltaget i en forsamling, en begivenhed eller lignende alene baseret på en påstand om, at der er konstateret smitte. På samme måde kan hele landet lukkes ned i tide og utide med §§ 31-36.

Vores rejsefrihed kan indskrænkes eller fjernes helt med paragrafferne i kapitel 7.

Vi vil blive overvåget af Styrelsen for Patientsikkerhed under dække af smitteopsporing via §§ 44 og 49-53.

Det kommunistiske aspekt fremgår mest tydeligt af § 60 om ekspropriation af privat ejendom.

Strafferammen for overtrædelse af reglerne i epidemiloven er defineret i § 65 som 6 måneders fængsel. Det omfatter også regler, der ikke er nævnt i loven, men som udstedes i medfør af loven, se § 65 stk. 3. Så Sundheds- og ældreministeren har stadigvæk alt for meget magt.

Følgende kan give fængsel i op til 6 mdr.:

  • Hvis du nægter at deltage i tvangsmæssig undersøgelse
  • Hvis du nægter at lade dig indlægge eller isolere, dvs. fængsle
  • Hvis du nægte at lade dig tvangsbehandle, herunder tvangsvaccinere
  • Hvis du nægter Styrelsen for Patientsikkerhed adgang til din private bolig
  • Hvis du nægter at lade dig teste
  • Hvis du nægter at bære mundbind eller andet såkaldt “beskyttelsesudstyr”
  • Hvis du nægter at efterleve et forsamlingsforbud
  • Hvis du nægter at bevæge dig ud af et afspærret område

Politiet får endvidere ret til at foretage ransagninger af private hjem ved mistanker om, at man har gjort noget af ovenstående.

Konklusion: Det nye lovforslag er mindst lige så problematisk som Magnus Heunickes første forsøg. Der er fortsat mindst lige så gode grunde til at gå på barrikaderne og demonstrere imod epidemiloven. Og vi skal gøre det NU, inden det sundhedsfascistiske system kan sætte os i fængsel i 6 måneder for at protestere!

Tilmeld
Besked om
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x