De store problemer med den syge coronatest

Har vi en pandemi af en ny farlig virus, eller har vi en pandemi af en ny farlig test? Det er det afgørende spørgsmål i den aktuelle coronakrise.

Torsten Engelbrecht og Konstantin Demeter gennemgik i en artikel i Off Guardian den 27. juli 2020 en række af de centrale problemer ved PCR-testen for covid-19. De konkluderer, at covid-19 PCR-testen er videnskabeligt meningsløs, og selvom verden beror sig på den test til at diagnosticere infektion med SARS-CoV-2, så passer testen ikke til formålet.

Jeg har selv tidligere ytret, at 97 % af positive coronatest er falsk positive. Det er dog ikke helt korrekt, da det forudsætter, at det er muligt at blive testet sand positiv. De 97 % er mest et skøn baseret på undersøgelser af effekten af ct-værdien i PCR-testen på tilstedeværelse af levende virus i prøvematerialet.

Den sande hyppighed af hverken falsk positive, sandt positive, falsk negative eller sandt negative kendes ikke. Det vil nemlig kræve, at man tester PCR-testen i forhold til prøver, der enten helt sikkert indeholder levende, isoleret SARS-CoV-2 eller som helt sikkert ikke indeholder levende, isoleret SARS-CoV-2. Denne fundamentalt vigtige forskning er ikke udført.

I stedet kalibrerer man PCR-testen ud fra gensekvenser, men for at være sikker på, at de gensekvenser man finder, rent faktisk stammer fra det virus, man leder efter, så skal det være isoleret. Engelbrecht & Demeter har kontaktet forskerne, og ingen af dem har kunnet bekræfte, at SARS-CoV-2 er isoleret og oprenset i en tilstrækkelig grad til det formål. Det er ikke dokumenteret, at det, der påstås at være virusgenomet, rent faktisk stammer fra virus. Det kan lige så godt stamme fra ufarligt, cellulært affald.

Det næste problem er, at det ikke er dokumenteret, at SARS-CoV-2 er årsagen til covid-19. Det vil ligeledes kræve en type forskning, som ikke er udført. Nemlig forskning hvor man tilfører SARS-CoV-2 i raske organismer, som så udvikler covid-19-sygdom.

Det ligner mere religion end videnskab, når forskerne vælger at tro, at det genetiske materiale stammer fra virus, og at virus er årsag til covid-19.

Folkehelsemyndigheden i Sverige har ligeledes meldt ud, at der er problemer med falske positive coronatestresultater. De anfører, at problemet med falske positive testresultater især er stort, når et stort antal personer uden sygdomssymptomer bliver testet, hvilket jo netop er og har været situationen i både Sverige og Danmark. Den svenske folkehelsemyndighed forklarer, at PCR-testen ikke skelner mellem aktuel og overstået infektion. De anfører også krydskontamination som en kilde til falsk positive prøver.

Under alle omstændigheder så er problemet ved covid-diagnosen også, at der ikke er noget klinisk definerende symptom på den påståede sygdom. Diagnosen afhænger derfor fuldstændigt af den biokemiske test, som altså er alt for upålidelig til at retfærdiggøre de gigantiske sundhedspolitiske tiltag.

Tilmeld
Besked om