Kategorier
Gæstebloggen Public Udvalgt

Psykolog: Psykisk vold og regeringens krænkelser af folk

Dette indlæg er skrevet af psykolog Susanne Wich.

Jeg er psykolog og har i en længere årrække arbejdet med psykisk vold i forhold til kvinder og mænd i narcissistiske relationer. Det har for mig været tydeligt at spotte disse mønstre i den måde regeringen agerer overfor befolkningen i de forskellige tiltag, der bliver udfoldet fra regeringens side.

1. ISOLATION

Det er en meget sofistikeret måde, at dette aspekt bliver udført på. Ved at isolere mennesker gør man dem svagere, fordi de får følelsen af at stå alene. I det voldelige forhold sker dette på en subtil måde, idet krænkeren stille og roligt isolerer sit offer og offeret så pludselig oplever, at have mistet alle sine støtter i omverdenen og stå tilbage alene og sårbar, så det er lettere for narcissisten at få magt over partneren. Samfundsmæssigt bliver det gjort i øjeblikket ved at skabe en ydre fjende – smitten – som er så tilpas subtil, at mange næsten ikke tør bevæge sig ud – ihverfald ikke uden mundbind – eller deltage i sociale sammenhænge af frygt for at få denne “forfærdelige sygdom”, som efterhånden er blevet den måde den beskrives på af dem der støtter op om narrativet. (Selvom 99% af verdens befolkning overlever). På plejehjemmene sidder de gamle isolerede og må undvære det, der på det tidspunkt i livet betyder allermest, nemlig deres pårørende. Børnene og de unge vænnes fra at have fysisk kontakt til deres kammerater og vi vænnes stille og roligt til at acceptere, ikke at se hinanden. Først lavede vi bobler på 10, så blev det 5 og i Tyskland er de allerede nede på 1. Stille og roligt føres vi ind i en total isolation, hvor vi kommer til at stå alene og dermed blive svage og lette at manipulere.

2. DET ER KUN NARCISSISTENS VIRKELIGHED, DER ER SAND

I den narcissistiske relation skabes en virkelighed, hvor det kun er narcissistens verdensforståelse der gælder og narcissisten vil til enhver tid gøre grin med eller på anden måde manipulere eller udskamme den alternative udlægning, som partneren kunne have. Nogen gange er det ligefrem farligt at give udtryk for en anderledes måde at se tingene på, da det kan føre til vold og dermed blive livsfarligt. I samfundet ses den samme tendens i mainstreammediernes udlægning af den officielle sandhed og andre sandheder censureres væk. Journalister er blevet til mikrofonholdere for regeringen og deres narrativ og tør ikke være kritiske af frygt for at blive fyret, udskammet eller truet på deres videre karriere.

Mennesker med en anden holdning til det der sker, betegnes som sølvpapirrshatte/konspirationsteoretikere og på denne måde søger medier, følgesvende og regeringen at lukke munden på de anderledes tænkende.

Volden overlades til politi og militær og der ses allerede nu en voldsoptrapning fra politiets side ift. demonstrationer. I udlandet sker store overgreb på befolkningerne med vandkanoner, tåregas og fysisk vold i en grad, som er svært foreneligt med et humant samfund.

3. KONTROL

I den narcissistiske relation starter kontrollen ofte tidligt i forholdet og kan i starten opfattes som kærlighedserklæring, så partneren føler sig elsket på en måde hun/han aldrig har prøvet før og tænker, at nu har hun/han fundet sin soulmate. Den eneste ene. Der er ikke det, narcissisten ikke vil gøre for partneren – hente fra besøg, utallige (kærligheds?) opkald, flytte sammen meget hurtigt, beskytte og omfavne, være sammen hele tiden osv. Men egentlig handler det dybest set om, at have kontrol med partneren.

I folkemunde er Mette udråbt til den store landsmoderlige figur, som bare ønsker at passe på os allesammen, men det kan hun jo kun, hvis vi gør, som hun siger og lader os overvåge, acceptere restriktionerne, viser samfundssind og holder afstand fra hinanden. Coronapas, stikkeri, vaccinationer og epidemilov er jo for at passe på os – til gengæld må vi betale med vores frihed.

Vi er langsomt vænnet til denne kontrol gennem årtiernes indførelse af kontrolsystemer New Public Management, bankernes overvågning af vores økonomi, fotoovervågning i det offentlige rum, samkøring af systemer osv.

En stor del af befolkningen forguder Mette og vil gå gennem ild og vand for at beholde hendes “moderlige” omsorg. En stor del af befolkningen er ikke kommet ud af “mors univers” og er derfor heller ikke interesseret i at tage ansvar for sig selv, men ønsker at blive forsørget og nurset af staten og få at vide, hvad de skal gøre eller ikke gøre af de såkaldte “eksperter”, som ved bedst. Mange mennesker er ikke vant til at tage ansvar for egen krop og liv, men har overladt denne del af livet til staten og for dette betaler de gerne med deres frihed, bare de slipper for selv at tage ansvar.

4. UFORUDSIGELIGHED/gaslighting

I den narcissistiske relation er uforudsigelighed en almindelig manipulationsmekanisme. Ens virkelighedsopfattelse bliver forstyrret og det gør, at man bliver handlingslammet. F.eks. kan man have en stærk fornemmelse af at narcissisten ikke taler sandt i forskellige sammenhænge, men hvis man nævner det eller endda finder ud af, at det ikke er sandt, hvad vedkommende har sagt, bliver man både udskammet, nedgjort, afvist, lagt på is og/eller slået. Smittetallene og de forskellige udmeldinger bruges i øjeblikket til at skabe usikkerhed og der skrues op og ned for dem, alt efter hvad regeringen m.fl. nu mener, der skal lukkes ned eller op for.

Når regeringens politik fremføres, som om det er for at passe på de svage – f.eks. de gamle – og det så især er dem, der lider under restriktionerne og mange egentlig hellere ville være fri, så er det et udtryk for at regeringen fremfører gode intentioner, som bare ikke opleves som gode af dem, det rammer, men det bliver svært at sige fra overfor, fordi man fuldt og fast tror på, at regeringen gerne vil een det godt. På denne måde er beskrivelsen af virkeligheden anderledes end den måde den opleves på og det skaber psykisk interferens og uvirkelighedsfølelse og giver usikkerhed på en måde, så befolkningen bliver handlingslammet og bare sidder og venter på den næste ordre oppefra. Hermed er der skabt indlært hjælpeløshed.

5. SPLITTING

I den narcissistiske relation evner narcissisten at splitte de mennesker, der er i omgivelserne. Bl.a. ses det ofte at partnerens familie og venner af narcissisten bliver betegnet som skøre, kontrollerende, dumme eller uintelligente og derfor vil han/hun ikke have noget med dem at gøre, hvilket gør at partneren i solidaritet med narcissisten – eller fordi partneren bliver overbevist om at narcissistens udlægning er rigtig – ikke vil have mere med familie og venner at gøre og dermed bliver isoleret fra sit tidligere fællesskab.

Hele Corona setuppet skaber splitting i befolkningen. Befolkningen bliver opdelt i de rigtige/gode og de forkerte/dumme. Dette sker fra begge lejre og går ud over sammenhængskraften i samfundet. Bl.a. udtrykket “Samfundssind” er med til at splitte befolkningen i dem, der efter regeringens forståelse udviser samfundssind og dem der ikke gør. Splitting er en meget primitiv psykologisk mekanisme, som ses i mange sammenhænge og dens kraft har vi alle mærket, idet de fleste af os har måttet bryde forbindelsen til nogle i den anden fløj, fordi der simpelthen har været for stor afstand imellem os og frustrationen er blevet større end fornøjelsen ved at være sammen.

6. MANIPULATION/løgn

I den narcissistiske relation er manipulation en meget stor faktor og en af de bedste måder at manipulere på er følelsesmæssig manipulation. Narcissisten manipulerer med sit humør, afvisning, sygdom, offerrolle, krænkelse, hjælp, belønning, splittelse, små kærlighedsben osv. På det samfundsmæssige plan er en af de mest magtfulde manipulationsredskaber – sygdom, frygt og død. Det virker simpelthen hver gang. Befolkningen bliver manipuleret af politikere, myndigheder og medier og ingen af disse instanser er bange for at bruge en løgn eller omskrive virkeligheden, så den passer ind i narrativet om Corona.

Mette er ydermere eminent til at fremstå som den fantastiske altfavnende landsmoder bl.a. på hendes egen FB side, hvor hendes tro følgere elsker hende, samtidig med at hun laver tiltag i coronaens navn, der gør at befolkningen lider. En tanke om “Stockholms-syndromet” kunne let komme til at strejfe een. Medierne er primus motor i manipulationen, når de kun beskæftiger sig med coronanarrativet og taler positivt om det, der sker fra politisk side og de bruges ydermere til at prompte folket via artikler, så de drakoniske tiltag lettere ryger igennem på f.eks. pressemøderne. Med hensyn til belønning fik DR skrottet planlagte besparelser for 900 millioner og TV2’s medarbejdere fik en julebonus på 10.000 kroner sidste år – sikkert fordi de har været dygtige til at støtte op om den førte politik. Det er vist ikke sket før at medierne er blevet belønnet på den måde og lukker nok yderligere munden på de kritiske journalister.

7. NEDGØRING/udskamning

I den narcissistiske relation bruges dette til at styre partnerens verdensbillede og adfærd. Narcissisten er ikke bleg for at tale nedgørende om partneren i offentlige sammenhænge og udskamme, hvis partneren gør eller siger noget, narcissisten ikke bryder sig om. På samfundsplan vi ser i øjeblikket en markant udskamning af dem, der ikke følger restriktionerne, især de unge har været i skudlinien, godt støttet af både dronningen, myndighederne, Magnus og Mette. Desværre ser vi udskamning fra folk på begge sider af kløften, som taler ned til andre, latterliggør og taler grimt til deres medmennesker – især på de sociale medier. F.eks at udskamme de mennesker som ikke bærer maske eller følger restriktionerne blindt og på den måde gøre dem til de onde, der ikke passer på sine medmennesker eller viser samfundssind, er en måde at dæmonisere næsten på og lukke op for at det er i orden at krænke og udstøde andre mennesker.

HVORDAN TRÆDER VI SÅ UD AF STATENS KONTROL, MANIPULATION OG KRÆNKELSE?

Vi begynder at være suveræne og stopper med at overlade vores liv til staten.

Vi finder ud af, at vi i udgangspunktet altid er frie. Vi lader være med at spille med på narrativet.

Vi tager de kampe og/eller interventioner som er vores skæbne og accepterer, at vi hver især har vores vej.

Vi holder op med at lege offer eller krænker i forholdet til andre mennesker.

Vi lader være med at bidrage til splittelse.

Vi gør det, vi kan og tager ansvar for os selv og hjælper vores medmennesker ud fra en fornuftig og kærlig tilgang, uden at lade os manipulere.

Pas på jer selv og del gerne♥️

Kærlig hilsen Susanne Wich/Psykolog

Mere info: www.wichpsyk.dk

Tilmeld
Besked om
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x