Bedre oplysning om corona: 8 gode råd

Som led i at dele mine erfaringer med og viden om oplysning om corona vil jeg her give otte gode råd videre.

  1. VÆR KRITISK. Øv dig i at tænke kritisk. Det kan du f.eks. gøre ved at stille disse spørgsmål: Hvor ved du det fra? Hvad er beviserne for, at det er sandt? Hvis det er løgn, hvem får så noget ud af løgnehistorien? Vær især kritisk i forhold til dine egne overbevisninger, men også i forhold til hvad du hører fra mainstream-medierne og fra alternative opfattelser.
  2. SKAB FLERTAL. Hvis du vil gå på gaden og oplyse folk, så gå sammen to og to eller tre og tre. På den måde kan I have oplysende samtaler med folk på gaden, hvor I – for en gangs skyld måske – udgør flertallet, mens de andre udgør mindretallet. Menneskets sociale tendenser gør, at hvad end man påstår som flertal vil virke mere overbevisende.
  3. TILBYD KRAM. Når du tilbyder et kram til en fremmed på gaden, så viser du dine venlige intentioner, og at du ikke er bange for ham eller hende eller coronaen. Hvis du tilmed husker intentionen af kærlig venlighed, så det også bliver et åndeligt kram, så har det potentiale til at tænde lyset i mørket – helt uden ord og argumenter.
  4. STIL SPØRGSMÅL. Gør det til en vane at stille flere spørgsmål og komme med færre bedrevidende svar, uanset hvor meget du ved, når du er i oplysende samtaler med folk. Spørgsmål inviterer til selvstændig tænkning, mens kontroversielle påstande har det med at avle modstand.
  5. SKAB OPMÆRKSOMHED. Hvad som helst, der kan skabe opmærksomhed på, at der altså er nogen, der har en anden mening om coronaen, er godt til at inspirere folk til at indse, at det handler om holdninger og historier og ikke sandheder naglet i mosetavler fra Gud. Det kan f.eks. være at gå rundt på gaden med et skilt, hvor der står: Kender du den anden historie om corona? Uden at skrive, hvad den anden historie er.
  6. VÆR MINDFUL. Øv dig på at være mindful med strømmen af tanker og følelser i dit sind. Øv dig på kun at tale, når det gør gavn. Vær især opmærksom på, at stærke følelser af f.eks. vrede kan skabe handleimpulser, der, hvis du handler på dem, kan gøre mere skade end gavn både for dig selv, andre og sagen.
  7. VÆR FREDELIG. Lad følelsen af vrede passere i dit sind uden at du handler på den med udøvelse af fysisk vold. Vrede kan udtrykkes mere konstruktivt med markante ord, men endnu bedre er det at lade vreden være energi til konstruktiv oplysning. Husk, at fjenden ønsker, at du bliver voldelig. Lad det være grund nok til at være fredelig.
  8. SMÅ SKRIDT. Målet med oplysning er at vække én sjæl ad gangen, ét lille skridt ad gangen. Hvis modtageren er sovende, så er målet ét lille skridt i retning af at være tvivlende. Hvis modtageren er tvivlende, så er målet ét lille skridt i retning af at være oplyst. Hvis modtageren er oplyst, så er målet ét lille skridt til også at handle på oplysningen.
Tilmeld
Besked om
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments