Kritisk gennemgang af Nanna Fri’s dom

Dette indlæg er en kritisk gennemgang af den efter min mening dybt uretfærdige byretsdom mod Nanna Fri.

Nanna Skov Høpfner, der også er kendt som Nanna Fri, blev af Københavns Byret i går den 12. marts 2021 idømt 2 års ubetinget fængsel.

Den juridiske dommer i sagen var Uffe Habekost Sørensen. Desuden medvirkede to lægdommere i dommen mod Nanna.

Dommer Uffe Habekost Sørensen skriver om sig selv på LinkedIn, at han tidligere har arbejdet for Justitsministeriet som hhv. fuldmægtig i 2016 og student i 2005-2007. Han har således en fortid i den udøvende magt, før han skiftede til den dømmende magt.

Københavns Byret har udgivet denne begrundelse for dommen, som jeg antager er forfattet af dommer Habekost. Her er en liste af punkter, som jeg undrer mig over ved gennemgangen af teksten.

Jeg citerer fra domsteksten:

Det findes således bevist, at tiltalte ca. kl. 18.30 fra et podium foran omkring 400 demonstranter på Rådhuspladsen over en højtaler blandt andet udtalte “Okay, er I klar til at gå rundt og smadre byen på en ikke-voldelig måde? Bare lige for at gøre København opmærksom på, at vi er her?”, “Vi er her. Vi er vrede, og vi er trætte, og vi er ved at blive sindssyge”, “Er der ingen, der lytter på os? Der er ingen, der lytter til os venner. Så hvad gør vi? Vi får dem til at lytte, og hvordan gør vi det. Det må tiden vise” og “Er I med? Er vi færdige med at acceptere det lort? Så lad os smadre det, venner! Folkestyre okay?” samt “Folket ind i Folketinget. Smadr det system. Tak skal I have. Fuck systemet. Fuck Mette. Fuck Poli. Fuck det hele mand. Tak”, hvorved hun medvirkede til, at der under og efter hendes tale blev antændt romerlys, kanonslag og affyret fyrværkeri mod Københavns Rådhus.

Jeg kan simpelthen ikke se, hvor der her skulle være nogen som helst opfordring til vold eller andre former for kriminalitet. Det er en tale holdt i ungdomssprog i kontekst af en demonstration til hovedsageligt andre yngre mennesker, der efter min mening føler en fuldstændig retfærdig harme over de coronafascistiske overgreb på folkefriheden og folkesundheden. Det er muligvis dumt formuleret, men hvis det skal give to års fængsel at komme med en dum udtalelse, så burde halvdelen af befolkningen sidde bag tremmer nu.

Hvordan kan dommerne misforstå “smadre byen på en ikke-voldelig måde”? Det kan de kun, når de vælger at dømme til fordel for den udøvende magt, som de selv, desværre, er en del af. Hvordan mon kommunikationen har været mellem dommer Habekost og politiet/anklagemyndigheden i perioden op til retssagen? Mon man kan få agtindsigt heri med henblik på at efterforske eventuel kriminalitet udført af dommer Habekost?

I dommen står videre:

Endvidere findes det bevist, at tiltalte kort tid efter talen deltog i grov forstyrrelse af den offentlige orden på blandt andet Rådhuspladsen, H.C. Andersens Boulevard og Blegdamsvej, idet hun flere gange gik forrest i demonstrationen og ved sin tilstedeværelse, tilråb, herunder ved brug af megafon, og adfærd, sammenholdt med hendes tidligere tale, deltog i og tilskyndede andre til overfald med kast af genstande, herunder kanonslag, fyrværkeri, dåser og sten, mod de tilstedeværende polititjenestemænd, hvorved flere af dem kom til skade, og ikke under 16 polititjenestemænd blev ramt af genstande.

Det er simpelthen alt for vagt! Hvad har Nanna sagt? Hvad har Nanna gjort? Hvad er dokumentationen herfor? Og hvad med videodokumentationen for, at Nanna Fri faktisk forsøgte at tale de agiterede demonstranter til ro? Har dommerne valgt at tilsidesætte dette for i stedet at tro på politiets udokumenterede konspirationsteori om Nanna som den store mastermind i et koordineret angreb på politiet?

Jeg tvivler ikke på, at der var politibetjente, der kom til skade. Men hvad med beviserne for, at politiet selv medvirkede til optrapningen af situationen? Og hvad med de mange demonstranter, der blev tæsket halvt ihjel af politiet?

Hvis denne dom danner præcedens, så vil man f.eks. også kunne blive dømt skyldig for hastighedsovertrædelser, hvis man kører på en vej, hvor andre biler kører for hurtigt. Det er jo absurd, at man kan blive dømt for den kriminalitet, som andre i en gruppe måtte begå blot fordi man selv går med i gruppen. Vi finder os ikke i at blive behandlet umenneskeligt som får på den måde!

Dommer Habekost skriver videre:

Det findes ligeledes bevist, at tiltalte undlod at efterkomme øvrighedens lovligt forkyndte påbud til mængden om at skilles og tilskyndede andre til ny grov forstyrrelse af den offentlige orden og voldelige adfærd af den ovenfor nævnte beskaffenhed, idet hun under afspilning af politiets opløbs-formular på H.C. Andersens Boulevard ca. kl. 19.35 i en megafon udtalte “frihed for Danmark, vi har fået nok”, “op i røven med dronningen” samt “få lidt gang i den tromme der mand”, ligesom tiltalte deltog i opløbet, herunder ved krydset Blegdamsvej / Tagensvej ca. kl. 20.50, hvor der ligeledes skete kast af genstande mod politiet, frem til opløbet blev opløst ca. kl. 21.00.

Så politiets beviser er, at Nanna har udtalt “frihed for Danmark, vi har fået nok” og “op i røven med dronningen”, og at hun har opfordret en trommespiller til at spille på sit instrument?

Dommer Habekost brillerer videre:

Retten finder i det hele, at tiltalte ved de ovennævnte udtalelser og handlinger har medvirket til grov forstyrrelse af den offentlige orden samt udøvelse af vold mod de tilstedeværende polititjenestemænd, herunder grov vold og angreb med genstande. Tiltalte findes i den forbindelse at have handlet i forening og efter forudgående aftale eller ved fælles forståelse med en større gruppe identificerede og uidentificerede medgerningsmænd.

Her står det så sort på hvidt, at Københavns Byret vælger at tro på den konspirationsteori, som Københavns Politi har udviklet om Nanna Fri. Hvad er dokumentationen for, at Nanna Fri har indgået en “forudgående aftale” om at udføre strafbare handlinger? Det ser ikke ud til, at der er nogen som helst dokumentation. Det hele er baseret på formodninger, og det er ikke sådan en byret bør dømme i et civiliseret retssamfund, efter min mening.

Vanviddet i byretsdommen fremgår yderligere af domsteksten i dette fortsatte afsnit:

Retten bemærker, at de to politikommissærer, som har afgivet forklaring i sagen, har forklaret blandt andet, at der forud for demonstrationen den 9. januar 2021, som var arrangeret af Men In Black, var bekymringer for vold mod politiet. Baggrunden herfor var blandet andet Men In Blacks tidligere aktiviteter og stormløbet på Kongressen i USA den 6. januar 2021.

Så Nanna Fri er blevet dømt skyldig på baggrund af ikke blot, hvad andre personer har gjort ved den pågældende demonstration, men også hvad andre har gjort ved helt andre lejligheder og i USA???

Dommer Habekost fortsætter:

Retten finder det bevist, at tiltalte i hvert fald har haft sandsynlighedsforsæt, idet tiltalte må have indset, at det var overvejende sandsynligt, at hun med sine udtalelser og handlinger medvirkede til de nævnte lovovertrædelser. Der er herved lagt vægt på det oplyste om omstændighederne ved tiltaltes tale på Rådhuspladsen, herunder at tiltalte vidste, at der var sket anholdelser, og at hun opfattede, at der blev affyret fyrværkeri. Der er desuden lagt vægt på, at det fremgår af den foreviste videooptagelse af en tale, som tiltalte holdt den 11. november 2020, at hun var opmærksom på at undgå at tilskynde til sammenstød med politiet. Endvidere er der lagt vægt på, at tiltaltes handlinger og udtalelser fandt sted over et længere tidsrum og fortsatte, efter at hun havde set meddemonstranter begå de omtalte lovovertrædelser.

Med andre ord: Dokumentationen for, at Nanna Fri reelt forsøgte at lægge en dæmper på gemytterne, bliver brugt af Københavns Byret som bevis for, at hun er skyldig i fremprovokere vold mod politiet. Hvis vi havde en justitsminister, der var interesseret i folkefrihed, så ville han fyre dommer Habekost øjeblikkeligt og sende ham til mentalundersøgelse, før han bliver givet nye opgaver som dommer.

Domsteksten fra Københavns Byret indeholder en lang række andre tåbeligheder, der bekræfter mig i, at Danmark er blevet et idioti og ikke et demokrati.

Nu skal dette ikke opfattes som opfordring til kriminelle handlinger mod den tydeligvist inkompetente dommer Habekost. Han kan jo ikke gøre for, at han er inkompetent, eller måske er blevet udsat for et pres eller en lokkemad, som han ikke har kunnet modstå. Han er jo også kun et menneske. Folketinget bør derimod rette forslag til justitsministeren om, at Habekost afskediges øjeblikkeligt, og at Nanna Fris byretsdom skal gå om under ledelse af en kompetent og habil dommer. Samtidig bør Nanna Fri sættes på fri fod nu, så hun kan tage hjem til sine børn, mens hun venter på, at sagen kommer for en ny dommer, der vil dømme retfærdigt og ikke politisk.

Al dette er blot udtryk for min mening som politisk engageret ikke-jurist. Hvis politiet skulle finde på at anholde mig herfor, så minder jeg om Grundlovens §§ 71, 72 og især 77.

2.6 75 votes
Article Rating
Tilmeld
Besked om
2 Comments
ældste
nyeste flest stemmer
Inline Feedbacks
View all comments
Bjarne Holm
Bjarne Holm
søndag, 14 marts 2021, 11:58 11:58

Og her gik danskerne og troede, at fængsling af politikske modstandere er noget der kun forekommer i Rusland, Kina og underudviklede bananrepublikker.

Hvis der havde været hold i beskyldningerne, så ville Nanna Fri utvivlsomt være blevet anholdt under selve demonstrationen.

Last edited 1 month ago by Bjarne Holm