Her er retsgrundlaget for nej tak til coronapas

Du gør ikke nødvendigvis noget ulovligt, hvis du i fremtidens coronafascistiske samfund går ind på en café uden coronapas – eller hvis du arbejder på en café og tillader kunder at være der, selvom de ikke har noget coronapas.

Området er reguleret af bekendtgørelse nr. 418 af 13. marts 2021. Det fremgår af kapitel 3 i bekendtgørelsen, at nogle personer er undtaget fra krav om covid-19-test. Det drejer sig om:

  1. Børn under 15 år.
  2. Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19-test.
  3. Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test.

Der er ingen krav om lægeerklæring eller andre former for ekstern dokumentation for, at man i stedet for at fremvise coronapas kan sige en af følgende to sætninger:

  • “Jeg er fritaget for covid-19-test og dermed coronapas af medicinske årsager”.
  • “Jeg er fritaget for covid-19-test og dermed coronapas, da jeg har en fysisk funktionsnedsættelse.”
  • “Jeg er fritaget for covid-19-test og dermed coronapas, da jeg har en psykisk funktionsnedsættelse.”

Jeg har f.eks. en angstlidelse, der gør, at jeg får et voldsomt angstanfald, hvor jeg bliver til fare for både mig selv og andre, hvis jeg skal gennemgå en covid-19-test. Dette angstanfald kan vare i flere uger, hvor jeg kan risikere at gøre skade på både mig selv og andre ud af ren og skær panik. Det grunder muligvis i en form af psykisk allergi overfor tvang, som blev grundlagt i min barndom.

Hvis du som ansat i en café afviser en kunde, der er fritaget for coronapas, så overtræder du reglerne, og du kan risikere en bøde.

Jeg vil slutte dette indlæg med at formidle en besked fra Lærke Sjøsten. Hun har taget initiativ til registrering af virksomheder, der også tager imod kunder uden coronapas.

Lærke Sjøsten: “Jeg har indgået collab med Danmark Vågner – og nu kan du registrere din virksomhed på platformen og komme på listen! Del linket i dit netværk og lokalområde, så flere og flere virksomheder og selvstændige kan skrive sig på og listen kan vokse – inden den lanceres!🔹 Platformen er for kunder og erhvervsdrivende, som henholdsvis enten er fritaget eller ikke ønsker at forlange coronapas fra kunderne! Her er alle således velkomne – endda ganske lovligt, så længe du kender dine rettigheder og kan henvise til undtagelsesparagraffen – både som kunde og som virksomhed!🔹 Du kan registrere din virksomhed, uanset om du går ind for coronapas eller ej, så længe du overholder paragrafferne vedr. undtagelse, så alle er velkomne – herunder de, der er fritaget for test og vaccination!🔹 Du kan læse om det juridiske ift. undtagelse i bekendtgørelsen (BEK nr 418 af 13/03/2021) under de forskellige paragraffer – oplysningerne gælder både som kunde og virksomhed! https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/418, samt læse mere på www.danmarkvaagner.dk🔹 Som kunde kan du søge efter erhverv i dit lokalområde, hvor du er velkommen, uanset om du har coronapas eller ej!✅ Målet er, at de kunder, der ønsker at kunne færdes frit – uden coronapas – bedre kan finde de virksomheder, forretninger, arrangementer, mm., som overholder reglerne jf. bekendtgørelsen, og hvor de således er velkomne uanset hvad!❗️Men HUSK at dele listen, så alle kan skrive sig på – det er kun gennem en fælles indsats, at denne liste kan bestå! 😉❗️➡️ Registrer dit erhverv her:https://app.011235.dk:7503/…/tilf%C3%B8j-forretning…Hvis du ikke lander direkte ind på registreringsfeltet, så går du op i venstre hjørne ved de tre små streger og trykker på Tilføj forretning – og så er du igang!#DanmarkVågner💙 UNITED NOT DIVIDED 💙Lys og Kærlighed Lærke ❤

4.2 23 votes
Article Rating
Tilmeld
Besked om
1 Comment
ældste
nyeste flest stemmer
Inline Feedbacks
View all comments
mifrank
mifrank
onsdag, 31 marts 2021, 8:46 08:46

een af 2 følgende sætninger rettes til: een af 3 følgende sætninger ?