Skandale: Tysk coronadommer ransaget af fascistisk politi

En dommer ved Weimar Byret i Tyskland, Christian Dettmar, fik i forgårs et “visit” af politiet, og hans kontor, hjem og bil er ransaget. Dommerens mobiltelefon blev konfiskeret af politiet.

Det oplyser Reiner Fuellmich, den tysk/amerikanske og ekstremt modige højesteretsadvokat, som fører internationalt an i folkets retsopgør mod de store corona-forbrydere i både Tyskland og globalt.

Den 8. april 2021 traf dommer Dettmar nemlig en sensationel beslutning, der var meget ubehagelig for regeringens politik for covid-foranstaltninger.

Dommeren ophævede påbud om masker, tests og social distancering på Weimar-skoler med øjeblikkelig virkning. På samme tid havde han bestemt, at ansigt til ansigt-undervisning skulle opretholdes.

For første gang blev der ført bevis for en tysk domstol om den videnskabelige meningsfuldhed og nødvendighed af de foreskrevne anti-corona-foranstaltninger. Hygiejnelæge prof. Dr. Med Ines Kappstein, psykologen prof. Dr. Christof Kuhbandner og biologen prof. Dr. Rer. biol. hum. Ulrike Kämmerer er blevet hørt.

Efter at have undersøgt den faktuelle og juridiske situation samt vurderet rapporterne, kom dommeren til den konklusion, at regeringens corona-foranstaltninger udgjorde en aktuel risiko for barnets mentale, fysiske eller følelsesmæssige velbefindende i en sådan grad, at det helt sikkert ville forårsage betydelig skade.

Dommer Dettmar skrev: ”… børnene er ikke kun truet mht. deres mentale, fysiske og følelsesmæssige velbefindende, men er i øjeblikket også beskadiget af pligten til at bære ansigtsmasker i skoletiden og holde afstand fra hinanden og fra andre mennesker. Dette krænker adskillige rettigheder for børn og deres forældre i henhold til loven, forfatningen og internationale konventioner.”

Dommeren fulgte vurderingen af eksperterne om, at maskerne ikke er egnede til virusforsvar, at PCR-testen ikke kan bevise en patogen infektion med den nødvendige sikkerhed, og at en asymptomatisk transmission, epidemiologisk, ikke spiller en påviselig rolle i forhold til SARS-CoV- 2.

Tværtimod ville maskerne have en negativ indvirkning på børnenes sundhed på grund af forurening forårsaget af håndteringen. Tests i skoleklasser er unødvendigt, skadeligt og også ekstremt problematisk med hensyn til databeskyttelsesloven.

Med sin dom bekræfter dommeren moderens vurdering i sagen: “Børnene beskadiges fysisk, psykologisk og uddannelsesmæssigt, og deres rettigheder krænkes uden nogen fordel for børnene selv eller tredjeparter.”

Dommeren konkluderede: 100.000 grundskoleelever skulle acceptere alle bivirkningerne ved at bære en maske i en uge for kun at forhindre én infektion om ugen. At beskrive dette resultat som uforholdsmæssigt stort ville være en fuldstændig utilstrækkelig beskrivelse. Det viser snarere, at den statslige lovgiver, der regulerer dette område, er kommet langt fra fakta og har antaget dimensioner, der synes at være historiske.

Ransagningen af dommer Dettmar, hvis uafhængighed er garanteret af art. 97 I GG – “Dommere er uafhængige og kun underlagt loven” – blev udført af POLITISKE årsager, og det er en adfærd, man normalt kun ser i fascistiske politistater – og altså nu også i Tyskland, som af alle lande i verden burde vide bedre.

Jeg tænker, at byretsdommeren i sagen mod Nanna Fri blev udsat for et tilsvarende, ulovligt pres fra den udøvende magt, hvilket tvang ham til at foretage den sindssyge dom at idømme en KVINDE 2 års FÆNGSEL alene for YTRINGER under den påstand, at HUN skulle være lederen af MEN in black. Der er også noget galt i Danmark…

Tilmeld
Besked om