Mundbind og sundhed: Søren Brostrøm bør retsforfølges

Jeg har gennemgået mundbindsforskningen, og det er min opfattelse, at Søren Brostrøm bør retsforfølges.

Rigshospitalets mundbindsstudie publiceret i Annals of Internal Medicine marts 2021 af Henning Bundgaard m.fl. viste, at brug af mundbind IKKE forebygger smitte med SARS-CoV-2. Min nærlæsning af studiet viste endvidere, at brug af mundbind bevirkede et stort fald i fysisk aktivitet hos mange af brugerne. Det tyder altså på, at vi har at gøre med en forebyggende intervention, der IKKE har den påståede forebyggende virkning og som SAMTIDIG har sundhedsmæssigt skadelige virkninger såsom at reducere den fysiske aktivitet som følge af åndenød som følge af hæmmet vejrtrækning som følge af brug af mundbind.

En systematisk gennemgang af al forskningen på området udgivet i tidsskriftet Invest Educ Enferm juli 2020 konkluderede, at der IKKE er videnskabelig dokumentation for, at brug af ansigtsmasker bidrager til at sænke spredningen af covid-19. Hvad skete der med princippet om, at offentlige sundhedsråd skal være baseret på videnskabelig evidens?

En videnskabelig artikel publiceret i november 2020-nummeret af Medical Hypothesis konkluderede, at motion med mundbind kan være decideret farligt og sundhedsskadeligt. Forskerne påpeger, at brug af mundbind under motion kan beskadige lungerne, hjertet og immunforsvaret. Det kan desuden hæmme iltoptagelsen og fange kuldioxid i masken, som det så bliver svært at komme af med igen, eller som man decideret kan risikere at blive kvalt af. De fremhæver samtidig, at det ikke er bevist, at brug af mundbind under motion forebygger coronasmitte. Hvis man ønsker at bruge mundbind, så er det altså vigtigt, at man holder kroppen i ro imens.

Andre undersøgelser har vist, at brug af den type mundbind, som mange danskere render rundt med nu, altså hvor det blot er et klæde og ikke en rigtig medicinsk maske, kan øge risikoen for infektioner som følge af tilbageholdelse af fugt, dårlig filtrering og genbrug af maskerne. Det viste bl.a. et studie af C Raina MacIntyre i British Medical Journal april 2015.

Det er min opfattelse, at Sundhedsstyrelsens anbefaling om at bruge mundbind er et decideret sundhedsskadeligt råd. Den ansvarlige er Søren Brostrøm, og der er efter min mening grundlag for at retsforfølge Søren Brostrøm for forbrydelser mod folkesundheden (find selv de rigtige paragraffer) ved, at han mod bedre viden (det er hans ansvar at være inde med den viden, der er publiceret i de videnskabelige tidsskrifter) har støttet Mette Frederiksen-regeringens ønske om at tjene den zionistisk-kommunistiske World Economic Forum-besættelsesmagts krav om, at vi også her i Danmark skal bruge mundbind som symbol på underkastelse for skadelige autoriteter.

Tilmeld
Besked om
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments