Covid-19 i Italien: Uklart hvad folk egentlig er døde af

Det er mit indtryk, at selv højtuddannede sundhedsfagfolk i systemet i Danmark nævner Italien som skrækeksempel på, hvor galt det kunne være gået også i Danmark, hvis ikke regeringen havde ført en så overforsigtig coronapolitik. Denne frygt fastholder dem i troen på, at det er nødvendigt at være barsk i Danmark. Det er derfor relevant at få fakta på bordet omkring covid-19-epidemien i Italien.

En videnskabelig artikel har belyst problematikken. Forskerne regner sig frem til, at der i perioden februar-marts 2020 sammenlignet med tidligere år var en ekstra dødelighed på 26.701 dødsfald i hele Italien, hvoraf 13.710 dødsfald blev kategoriseret som covid-19-dødsfald. Det giver 12.991 ekstra dødsfald i perioden, som altså helt klart og ifølge de officielle opgørelser skyldtes andre årsager end det nye coronavirus.

Undersøgelsen fandt også en direkte sammenhæng mellem dødeligheden og andelen af ældre på plejehjem, mens der var en omvendt sammenhæng med forekomsten af diabetes, dødelighed af hjertekarsygdom samt antallet af praktiserende læger i forhold til befolkningstætheden i de forskellige områder i Italien.

Andre forskergrupper i Italien er ligeledes kommet frem til, at den forøgede dødelighed i Italien under covid-19-epidemien i høj grad skyldes lockdown-politikken og andre indirekte virkninger. Når man lukker et land ned, herunder sundhedssektoren, så er det forventeligt, at der vil ske en øget dødelighed som følge af mangel på rettidig diagnose og behandling.

Set i lyset af at selve diagnosen covid-19 baseret på PCR-testen er yderst tvivlsom, så er det ganske enkelt umuligt at vide, hvor mange der reelt er døde af det nye coronavirus i Italien, og hvor mange der er døde af selve politikken imod corona, hvoraf især nedlukningen af samfundet kan have været katastrofal.

Flere forskere fremhæver, at Italien er et land med forholdsvis mange gamle, sårbare mennesker. Det er derfor forventeligt, at et nyt virus, uanset om det er corona eller influenza, kan være dråben, der fik bægeret til at flyde over i flere tilfælde end i et land med færre gamle borgere. Især høj alder og overbehandling med respirator har været forbundet med øget dødelighed af covid-19 i Italien, viser et tredje studie.

Endelig er det værd at nævne, at italienerne på trods af mere sol, har dårligere D-vitamin-status end os i Danmark. I Danmark er det gennemsnitlige D-vitamintal i befolkningen på 65 nmol/l, mens det er ned på 50 nmol/l i Italien. Det er bl.a. beskrevet i denne fjerde videnskabelige artikel. Flere store undersøgelser har vist en direkte sammenhæng mellem lav D-vitaminstatus og øget dødelighed af covid-19.

Sundhedspolitik bør være baseret på ordentlig forskning og ikke skræmmekampagner via pressen, da man ellers risikerer at skyde gråspurve med kanoner – og dermed gøre alt for meget, unødvendig skade. I Danmark er man med coronaens indtog desværre gået fra evidensbaseret til frygtbaseret sundhedspolitik.

Tilmeld
Besked om
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments