Her er mit valgprogram: Mere sundhed med mere frihed

Jeg stiller op til Kommunalvalg i Københavns Kommune og Regionalvalg i Region Hovedstaden på Frihedslisten.

Jeg går til valg med dette program og slogan: Mere sundhed med mere frihed.

Coronaen har vist, at vi lever i en tid, hvor vores frihed er truet af overdrevet og skævvredet hensyn til sundhed. Jeg vil være din lokale og regionale frihedsvogter, når/hvis der kommer nye coronarestriktioner.

Lige nu handler det især om at få stoppet den ensidige og sundhedsfagligt forkerte propaganda for vacciner som den eneste løsning på coronaproblemet. Jeg vil i den forbindelse bringe min ernæringsfaglige baggrund i spil og foreslå ernæring mod covid-19 som et alternativ og/eller supplement til vaccinerne. Jeg kan ikke forstå, at de såkaldte vacciner er gratis for borgerne, mens man selv skal punge ud for D-vitamin. Det er efter min mening ikke statens opgave at betale for nogen af delene, så vi skal selvfølgelig have indført total brugerbetaling på både coronatest og coronavacciner.

Sundhed og frihed er hinandens forudsætning

Coronaen har også skabt en udbredt misforståelse omkring, at sundhed og frihed er hinandens modsætninger. Det er faktisk omvendt: sundhed og frihed er hinandens forudsætninger!

Den sundhed, der ikke er baseret på frihed, er en sygdom!

Vi skal derfor på alle områder, men lige nu først og fremmest på corona- og vaccineområdet, have integreret sundhed og frihed meget mere. Det kræver, at vi øger vores forståelse af, hvad sundhed faktisk er, og hvad sundhed faktisk ikke er, men som det kan misbruges af magthaverne til.

Tvang i sundhed og især nu med coronaen skal bekæmpes – også i alle dens forskellige, hyggelige danske forklædninger. Folk skal selvfølgelig have lov til at lade sig stikke med såkaldte covid-19-vacciner, hvis de tør det, men man skal selvfølgelig også have lov til at være fri, uden at det skal have nogen som helst negative konsekvenser for adgangen til samfundet.

Voksne skal have lov til at gå på arbejde og videregående uddannelse, selvom de ikke er stukket. Børn skal have lov til at gå i skole og være i institution, selvom de ikke er stukket. Mobning og diskrimination skal italesættes, og kommunale eller regionale magthavere der direkte eller indirekte bidrager til diskrimination af uvaccinerede skal straffes. Og så skal vi selvfølgelig have lov til at gå på biblioteket, i supermarkedet, på café, til lægen eller blive indlagt på hospitalet uden at skulle vise vaccinepas. Den totalitære stat skal standses i opløbet og nedefra, inden den har fået lagt sin klamme hånd over alle dele af vores liv.

Jeg vil desuden kæmpe for heteroseksuelle mænds ret til at udtrykke naturlig lyst til sex med kvinder, uden at det skal kunne bruges som et politisk, juridisk eller socialt våben imod mænd. Jeg vil give MeToo-feminismen den modstand, som ingen hidtil har turdet give dem!

Så husk at sætte dit kryds det rigtige sted den 16. november. 🙂

Tilmeld
Besked om