Offentligt/privat-samarbejde er en fælde

Offentligt/privat-samarbejde lyder umiddelbart godt, men det er efter min vurdering en fælde, der flytter magten fra folket til kapitalen.

Vi ser det nu med coronaen, hvor det tilsyneladende er lykkedes globale, private aktører at diktere og koordinere nationale regeringers frihedsreducerende politik.

Medicinalvirksomheder kan nu indrykke pressemeddelelser i den statsfinansierede presse om, hvor fantastiske deres produkter er mod corona, uden at journalisterne insisterer på at høre en modpart i sagen. Det er et konkret og aktuelt eksempel på overgangen fra journalistik til propaganda, hvor pressen formidler de budskaber, som der er flest penge i for dem at formidle, mens sandhed, frihed, retfærdighed og folkesundheden bliver ignoreret.

Vi skal efter min mening går den stik modsatte vej. Det vil sige:

  • Mindre globalt og mere lokalt
  • Mindre magt til de rige og mere magt til folket (fra elitestyre til folkestyre)

Offentlige og private aktører kan selvfølgelig godt samarbejde, hvis et flertal i befolkningen ønsker dette. Det er her vigtigt, at det sker ved meget mere lokalt og direkte demokrati, så kapitalens kontrol af medierne bliver svækket så meget, at der opstår et nyt rum for et reelt oplyst folkestyre. Det betyder konkret, at Folketinget skal have meget mindre magt end nu, mens kommunerne og lokalområder i kommunerne skal have meget mere selvbestemmelse. Magten skal decentraliseres og placeres der, hvor livet leves, og hverdagen foregår.

Tilmeld
Besked om
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments