Krav om coronapas svarer til voldtægt og bør straffes på samme måde

Jeg vil – med al respekt for ofre for voldtægt – her tillade mig at sammenligne krav om coronapas med voldtægt.

Gerningsindholdet er i begge tilfælde indførelse af en genstand i kroppen imod modtagerens vilje. Krav om coronapas er krav om indførelse af enten vaccinekanyle eller testvatpind i kroppen. Voldtægt er indførelse af penis i vagina eller anus.

Gerningsindholdet er i begge tilfælde lovligt, hvis modtageren giver samtykke hertil. Det er lovligt at give vaccination og test, hvis modtageren har givet informeret samtykke hertil. Det er ligeledes lovligt at have sex, hvis partneren har givet samtykke hertil. Hvorvidt det er lovligt eller strafbart afhænger således af, hvorvidt og hvordan indføreren har indhentet fyldestgørende samtykke inden handlingen påbegyndes.

Det grænseoverskridende og krænkende er i begge tilfælde ikke selve gerningsindholdet, men derimod udelukkende at gerningerne udføres imod den enkeltes frie vilje.

Voldtægt er reguleret af § 216 i Straffeloven, hvor stk. 1 lyder således:

“For voldtægt straffes med fængsel indtil 8 år den, der
1)tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold eller
2)skaffer sig samleje ved anden ulovlig tvang, jf. § 260, eller med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen.”

Krav om coronapas svarer efter min opfattelse til voldtægt i form af sex “med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen“. Denne form for voldtægt omfatter bl.a. drug rape, hvor gerningsmanden har sneget bedøvende stoffer i ofrets drink, så ofret ikke har været i stand til at modsatte sig de seksuelle tilnærmelser efterfølgende.

Krav om coronapas kan betragtes som en slags omvendt drug rape, hvor formålet med ‘voldtægten’, dvs. vaccination eller indførelse af testvatpind, er at indføre et eller flere uønskede stoffer i ofrets krop. Det centrale her er ikke, om indførelsen af de uønskede stoffer sker som middel til eller konsekvens af gerningen, men derimod den tilstand eller situation som ofret befandt sig i forud for coronatesten eller -vaccinationen.

Det bringer os frem til hovedemnet for denne blog: propaganda. Propaganda er defineret som organiseret, overtalende kommunikation. Regeringen, pressen og myndighederne har udført rendyrket propaganda for test og vacciner gennem hele coronabesættelsen i Danmark. Alternative muligheder er blevet systematisk ignoreret og undertrykt. De aktuelle og kommende krav om coronapas for adgang til det danske samfund, herunder adgang til arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner, vil af mange borgere blive oplevet som, at de bliver hensat i en psykologisk tilstand og systemisk situation, hvor de ikke er i stand til at modsætte sig handlingen i form af vatpind eller sprøjte. Krav om coronapas svarer således til voldtægt.

Nu kan man selvfølgelig mene, at coronapas ikke svarer til voldtægt, da man jo i relation til coronapas selv kan vælge mellem test eller kanyle. Det argument holder dog ikke, da det i princippet svarer til, at en voldtægtsmand efter at have bedøvet og/eller truet hende giver kvinden mulighed for selv at vælge, om hun vil voldtages vaginalt eller analt. Det er ikke frit valg, når det foregår under pres, og når begge valgmuligheder er overgreb med potentiel risiko for kroniske skader på krop og sjæl.

Det centrale er som sagt selve samtykket. Der er strenge, internationale krav om informeret samtykke ved eksperimentel, medicinsk behandling, som covid-19-vaccinerne jo er. Disse krav bliver IKKE overholdt i hverken den generelle propaganda eller af de læger, der står for den konkrete stikning af danskerne. Vaccination svarer derfor til sex uden samtykke, hvilket er strafbart i Danmark.

Det er endvidere min opfattelse, at krav om coronapas bør straffes efter samme takst som voldtægt. Det betyder op til 8 års fængsel, hvis ofret er en voksen person og op til 12 års fængsel, hvis ofret er et barn under 12 år. Det er her værd at bemærke, at i forbindelse med gruppevoldtægt så bliver passive tilskuere også straffet, ligesom man bliver straffet, hvis man har sneget bedøvende stoffer i en drink uden selv at have medvirket i den efterfølgende voldtægt.

Tilmeld
Besked om
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Marie
Marie (@marie)
fredag, 26 november 2021, 19:17 19:17

Ja. Det er korrekt. Et hul er et hul. Tvang er tvang. Prøvede at forklare til en nær, at tvang af kanylestik og vatpind er voldtægt. Trist vi bliver massevoldtaget i DK. Næste uge kommer jeg måske ikke ind på min arbejdsplads (uddannelse) foruden. Jeg vil ikke voldtages 🥺