Psykologien bag corona, masseformation, og guide til at kæmpe imod

Jeg bringer herunder et dansk sammendrag af de efter min mening vigtigste budskaber fra psykologi-professor Matthias Desmet i samtale med Dr. Chris Martenson.

Matthias Desmet er professor i klinisk psykologi ved Ghent Universitet i Belgien og specialist i masseformation (massehypnose). Han har desuden en mastergrad i statistik. Han er forfatter til bogen The Psychology of Totalitarianism, der udkommer næste år.Hovedbudskab

 • Den virkelige årsag til, at folk køber historien om corona, selvom den er fuldstændig absurd, er ikke, fordi de tror på historien, men fordi historien fører til det nye sociale bånd.

Baggrund

 • Statistik og matematiske modeller har dramatisk overvurderet farligheden af det nye coronavirus og covid-19. Hvis narrativet og politikken om corona var baseret på videnskab, så ville det være ændret, da man indså dette. Men det skete ikke; narrativet fortsatte som om de matematiske modeller var korrekte, og det samme gjorde restriktionerne over hele verden.
 • I starten var al fokus på faren ved coronavirus og dødsfaldene af covid-19. Det var som om, at alt andet ikke længere eksisterede, herunder de indirekte skader som følge af pandemien og håndteringen af pandemien.
 • Ingen lande overvejede hvor mange, der kunne risikere at dø som følge af selve håndteringen af covid-19 sammenlignet med selve sygdommen. I normal tænkning i et normalt samfund vil man altid overveje, om kuren mod en sygdom er værre end selve sygdommen. Det skete ikke.
 • Den kollektive bevidsthed blev dermed så fokuseret på ét begrænset aspekt af den samlede virkeligheden, at de ikke længere så de andre aspekter af virkeligheden.

Masseformationens proces

 • Masseformation opstår i et samfund, når bestemte betingelser er til stede.
 • Den første og vigtigste betingelse er, at der skal være mange mennesker, der oplever mangel på sociale bånd, dvs. ensomhed, isolation og mangel på følelse af forbundethed med andre. Denne betingelse var til stede i årene op til coronaen, viser den psykologiske forskning. Man talte om en decideret ensomhedsepidemi.
 • Den anden betingelse er, en stor del af befolkningen skal opleve mangel på mening. Den betingelse er også opfyldt i forhold til livet og jobbet. Denne betingelse er endvidere til dels en følge af den første, primære betingelse. Eksempelvis er der 40 % af befolkningen, der oplever deres arbejde som komplet meningsløst. På verdensplan er der kun 13 %, der oplever deres arbejde som meningsfyldt. Der var vel at mærke tilstanden før coronakrisen.
 • Den tredje faktor er, at der skal være et højt niveau af frit flydende angst og psykologisk utilfredshed i samfundet. Frit flydende angst er, når man er bange uden at vide, hvad man er bange for. Frit flydende angst er særligt slem, da man oplever, at man ikke kan kontrollere den, og man får en generel følelse af hjælpeløshed og besvær ved af forstå verden.
 • Lige før coronakrisen var niveauet af frit flydende angst i samfundet ekstremt højt. Det er underbygget af prævalensundersøgelser af angst og udskrivningen af antidepressiv medicin.
 • Den fjerde faktor er, at der skal være et højt niveau af frit flydende aggresssion og frustration i samfundet, dvs. folk skal føle sig vrede og frustrerede uden at vide, hvad de er vrede eller frustrerede over. Denne betingelse var også opfyldt forud for coronaen.
 • I den situation begynder folk at lede efter noget, de kan rette deres angst og frustration mod. Hvis samfundet så i den situation tilbyder et narrativ, der kan give et objekt for angsten og en løsning, så opstår masseformationen, da folk er ekstremt villige til at deltage pga den specifikke psykologiske fordel. Konsekvensen er, at folk oplever mere psykologisk kontrol ved at makke ret.
 • Der opstår også et nyt socialt bånd og en ny solidaritet. Mainstream-narrativet handler altid om solidaritet, da det altid er centralt i masseformation.
 • Nu kan al frustrationen og aggressionen rettes mod et objekt: de mennesker, der af den ene eller anden grund ikke kan eller vil deltage i masseformationen.
 • Folk skifter til en positiv, men sygelig tilstand, hvor de føler mening og forbundethed i den heroiske kamp mod coronavirus. Det bringer mennesker i en tilstand af mental forgiftning. Derfor fortsætter folk med at tro på narrativet, uanset hvor absurd det bliver.
 • Kun 30 % af befolkningen er meget modtagelige for masseformation og den kollektive hypnose. Jo mere absurde restriktionerne er, des bedre vil de virke overfor disse 3 ud af 10. Jo større løgnen er, des bedre. Restriktionerne virker som ritualer for dem. Det er vigtigt, at adfærden er uden praktisk betydning, og at den kræver et offer for individet. Ved at deltage i ritualet viser man, at det kollektive er vigtigere end det individuelle. Mundbind er et godt eksempel på det.
 • 50 % følger bare med masserne og kunne ikke finde på at gå imod strømmen af sig selv.
 • 20 % er slet ikke hypnotiseret, plus de ønsker at sige fra. Denne gruppe har meget svært ved at forstå den første gruppe.
 • Masseformation svarer til hypnose, da individets opmærksomhed er snævert fokuseret kun på det, der dikteres af massenarrativet eller hypnosen. Information om bivirkninger ved tiltag mod corona har ingen kognitiv eller følelsesmæssig indvirkning. Det bliver hørt, men det trænger ikke ind.
 • Det, der ikke er i narrativet, er ikke forbundet med psykologisk energi og har derfor ingen indvirkning.
 • Når en person er i masseformation, kan man tage alt væk fra personen, inkl. hans liv, og han vil ikke bemærke det.
 • Der er slet ingen sammenhæng mellem intelligens og modtagelighed for masseformation. Alle i massen bliver lige intelligente (eller lige dumme). Selv de mest intelligente er helt blinde og uimodtagelige for rationelle argumenter.
 • Masser er kun modtagelige for stærke visuelle billeder og repetition af de samme budskaber igen og igen. Samt tal og grafer og statistik. Visuel fremstilling af tal og statistik har særligt stor indvirkning på masserne.
 • Masseformation sker i et samfund, hvor mennesker er koblet fra hinanden. Den totalitære stat gør isolationen endnu værre, da der kun er én relation, der er tilladt: relationen mellem individet og staten og ikke relationer mellem individer.

Totalitarisme er anderledes end diktatur

 • Den totalitære stat er noget helt andet end det klassiske diktatur.
 • I et diktatur er folket bange for diktatoren pga hans fysiske magt.
 • I et totalitært regime starter alt med masseformationsprocessen. Det griber folk i kernen af deres eksistens, hvorved det totalitære regime får en ekstrem magt over folket.
 • Når den klassiske diktator har kvalt modstanden i befolkningen, så bliver han mere venlig, da han er nødt til at vise overfor folket, at han er en god leder. Det totalitære system begynder først at gå amok, når modstanden i befolkningen er kvalt.
 • Totalitære ledere er sædvanligvis også selv hypnotiserede af deres egen ideologi. De tror selv, at de arbejder for det gode, og derfor er det i orden for dem at lyve og manipulere.
 • Mange af vores ledere i Vesten er overbeviste om, at vi har brug for at bevæge os fra et demokratisk til et teknokratisk system. De oplever teknokratiet som den eneste løsning på de ellers uløselige problemer såsom klima og covid-19. Derfor tror de, at det er forsvarligt at bruge psykologiske manipulationsmetoder som nudging etc. Lederne tror ikke selv på historierne, men de ser dem som nødvendige for at realisere ideologien om teknokrati, som kan løse verdens største problemer.
 • Den totalitære, teknokratiske stat er baseret på illusionen om, at udfaldet af komplekse, dynamiske systemer kan forudsiges og kontrolleres.

Vejen ud af hypnosen

 • Vi må indse, at det er ekstremt svært at overbevise folk, der befinder sig i masseformation.
 • Det er alligevel meget vigtigt at tale højt og blive ved, da deres hypnose så vil blive mindre dyb. Det kan forebygge, at masserne begår grusomheder.
 • En strategi kan være at invitere til en mere bred debat om fokus på at nedbringe mortaliteten.
 • Det er vigtigt at tale på en alvorlig og ærlig måde.
 • Det er meget vigtigt, at nogen bliver ved med at udtrykke uenighed i det offentlige rum. Når uenigheden stopper, så starter grusomhederne.
 • Den bedste strategi er altid ikke-voldelig modstand. Enhver vold vil blive brugt af det totalitære system til at øge vrede, aggressionen og frustrationerne mod dem, der ikke følger narrativet.
 • Ikke-vold er også centralt, da vi ikke behøver ødelægge det totalitære system, da det ødelægger sig selv. Det er selvdestruktivt, men det kan selvfølgelig tage noget tid.
 • Det er i mellemtiden nødvendigt at etablere et alternativt samfund, der gør det muligt for mennesker at overleve mere eller mindre uafhængigt af systemet.
 • Trin 1: Vi skal se propagandaen i pressen som propaganda.
 • Trin 2: Vi skal forbinde os med hinanden så meget som muligt.
 • Trin 3: Vi skal sige fra og tale højt.

Årsagen til covid-19-masseformationen

 • Årsagen er formentlig en blanding af noget intentionelt og noget tilfældigt.
 • Mange vågne har en tendens til at overvurdere den intentionelle del.
 • Covid-19-masseformationen er drevet af en ideologi om at erstatte naturen (naturlig immunitet) med et kunstigt system (tre vacciner om året). Det er typisk for totalitarisme. Det er en mekanistisk ideologi. Lederne er parate til at ofre 50 eller 100 % af menneskeheden for at få deres ideologi til at virke.
 • Matthias Desmet definerer sandhed med henvisning til de gamle grækere: Den del af viden, der er i konflikt med det dominerende narrativ. Ham, der taler sandhed, er i fare. Man man er også i fare, hvis man ikke taler højt. Hvis man venter med at tale højt, så bliver det bare værre.
 • Vi skal være forsigtige og så høflige og venlige som muligt. Vi skal ikke kun tale for os selv, men også for dem der tror på narrativet. Ellers vil systemet lukke om sig selv og blive radikalt selvdestruktivt.
 • Vi skal etablere en åben samtale. Også åben for at lære at dem der tror på historien. Invitere folk tilbage til virkeligheden.
 • Hvad er på spil? Alt!
 • Masseformation ødelægger altid kernen i menneskeheden. Vi skal gå den modsatte vej ved at gøre ting, der humaniserer. Mennesker bruger sprog til at skabe sociale bånd. Det skal vi gøre brug af. Vi skal prøve at repræsentere menneskeheden i denne krise. Vi skal være respektfulde og give dem ret til at have deres egne meninger. Vi skal sige til de hypnotiserede: Vi vil fortsætte med at tale til jer. Vi skal være sensitive. Samtale er den eneste vej.
 • Professor Desmet slutter af med at sige, at han er optimistisk. Der vil være en gruppe, der bliver ved med at tale højt, og som skaber forandring derigennem. Men de næste år bliver meget seje. Men vi ved, hvad vi skal gøre.
 • Vi skal nu finde dem, der har integritet og mod.
 • Vi skal også løse den psykologiske krise og utilfredshed, som samfundet var i før coronakrisen. Den psykologiske tilstand af befolkningen skal forbedres, så masseformation ikke kan ske igen. Grundproblemet er det mekanistiske og materielle syn på mennesket i verden. Åndløsheden. Professoren forklarer, at vi ikke bare er en biologisk maskine. Der er bevidsthed, og systemet reagerer på vores bevidsthed. Det gamle syn på mennesket i verden skal erstattes med et nyt syn. Det, der sker i verden nu, kan sammenlignes med fødselssmerter. Menneskeheden begynder nu at interagere med sig selv. Det mest værdige man kan foretage sig nu er at være en deltager i dette.
 • Det er dybest set ikke en konspiration, men et ideologisk problem, der grunder i det herskende syn på menneskets rolle i verden.
Tilmeld
Besked om
guest
6 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Marie
mandag, 6 december 2021, 8:56 08:56

Tak for et et meget informativt indlæg og forklaring af videoen. Virkelig interessant. Ja. De næste år bliver seje.. flere har mistet jobbet pga. Cpas, og igår var en ung-medarbejder ved at smide mig ud af sport 24 pga. jeg ikke havde mundbind på..

Torben Johansen
Torben Johansen
torsdag, 5 maj 2022, 13:39 13:39

Fantastisk at du har lavet en supergod sammenfatning af Matthias Desmet principper for masseformation! Tak!!

Torben Johansen
Torben Johansen
torsdag, 5 maj 2022, 18:44 18:44

Hvor morsomt du lige nævner det m Brinkmann. Har nemlig LIGE skrevet til ham m forslag om at lave et program over Desmets tanker. Men tvivler på det sker fordi det vil komme alt for tæt på noget det river fælles-hypnose-narrativet i stykker…. vi får se 😊