Ny analyse afslører ekstreme forskelle i risiko for bivirkninger ved vacciner

Der er ekstremt stort forskel på risikoen for bivirkninger ved covid-19-vaccinerne mellem de forskellige batchnumre (produktionsnumre).

Cand. merc. Max Schmeling fra Aarhus har analyseret data fra den amerikanske bivirkningsdatabase VAERS. Resultaterne har sendt ud i et åbent brev, som jeg vedlægger her:

Aabent-brev-Forskelle-i-bivirkninger-mellem-batches-C19-20211412

Max Schmeling har reanalyseret data fra den engelske researcher Craig Kooper fra Kingston University.

Informeret samtykke umuligt

Den danske analytiker konkluderer:

“Som det ses af graferne, er resultaterne ekstremt skævt fordelt. For langt de fleste batches, Pfizer: 95,9%, Moderna: 95,6% ses kun op til 10 bivirkninger, men for et mindretal af batchene Pfizer: 4,1% Moderna: 4,4% ses op til Pfizer: 3648, Moderna: 5021 bivirkninger. Det kan altså konstateres, at et mindretal af vaccinebatchene producerer op til 5021 gange flere bivirkninger end hvad man kan kalde baseline. Konsekvenserne af dette resultat er helt åbenbar. Det er umuligt at give informeret samtykke ifm. vaccination mod COVID-19, da risikoen ganske enkelt ikke kan kendes. Dermed bliver vaccination mod COVID-19 jfr. sundhedsloven kapitel 5, §15 formentlig ulovlig. Samtidig vil vaccination under disse forhold stride imod Nürnberg kodekset, specielt punkt 1.”

Uanset hvad man i øvrigt måtte mene om disse indsprøjtninger, så bør disse problemer efter min vurdering give anledning til total stop af covid-19-vaccination, indtil årsagen er opklaret.

Tilmeld
Besked om
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments